7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 112 Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Bilim Kültür

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 112 Türkçe Çevirisi ve cevaplar Bilim Kültür Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 112 Bilim Kültür Yayınları 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. 7. ünite Türkçe çevirisi ve cevapları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 112 Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Bilim Kültür

SAYFA 112 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Read the sentences and complete them by making meaningful predictions.

1. I keep sneezing and coughing. I guess I will be ill
2. I am in the park right now, and there’s a “ssss” sound coming from the bushes. I think I will see a snake.
3. Jack did a lot of campaigns about saving the rainforests last year. I think he will get a prize for it.
4. We should teach our children to love other people and their countries, to be respectful to nature and animals, to take responsibility for their relations, so the world will be better.
5. Technology is developing rapidly. People prefer receiving the news as quickly as possible. I think the Internet will be faster.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Cümleleri okuyun ve anlamlı tahminler yaparak tamamlayın.

1. Hapşırmaya ve öksürmeye devam ediyorum. sanırım hasta olacağım
2. Şu anda parktayım ve çalılardan bir “ssss” sesi geliyor. Sanırım bir yılan göreceğim.
3. Jack geçen yıl yağmur ormanlarını kurtarmak için birçok kampanya yaptı. Bunun için bir ödül alacağını düşünüyorum.
4. Çocuklarımıza başka insanları ve ülkelerini sevmeyi, doğaya ve hayvanlara saygılı olmayı, ilişkilerinin sorumluluğunu almayı öğretmeliyiz ki dünya daha güzel olsun.
5. Teknoloji hızla gelişiyor. İnsanlar haberleri olabildiğince çabuk almayı tercih ediyor. İnternetin daha hızlı olacağını düşünüyorum.


Look at the example and fill in the chart.
1. peace- The world will be more peaceful.- People will live more happily in the future.
2. justice-People will be more equal-People will be happier.
3. patriotism-There won’t be borders.-There will be only one country.
4. friendship-People will have friends.-They will be more outgoing.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Örneğe bakın ve tabloyu doldurun.
1. Barış- Dünya daha barışçıl olacak.- İnsanlar gelecekte daha mutlu yaşayacak.
2. adalet-İnsanlar daha eşit olacak-İnsanlar daha mutlu olacak.
3. Vatanseverlik-Sınır olmayacak.-Yalnızca bir ülke olacak.
4. Arkadaşlık-İnsanların arkadaşları olacak.-Daha dışa dönük olacaklar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir