7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları ve Türkçe Çevirileri MEB Yayınları English Coursebook

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları ve Türkçe Çevirileri MEB Yayınları English Coursebook. İngilizce 7. sınıf ders kitabı cevapları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları ve Türkçe Çevirileri MEB Yayınları English Coursebook

LISTENING TRACK 1.2

4. Answer the questions.

1. Which one is more important for you? Appearance or personality? Why?
Personality is important to me. Because the appearance changes. Personality is permanent.

2. Who is your English teacher? What does he/she look like?
My teacher name is Ali. He has long and black hair. He has brown eyes. He is a very cheerful person. He wears glasses.

5. Listen to the text and tick

Aşağıdaki yazılı seçeneklere tik koyunuz.

Mrs.Woods-of medium height-plımp-curly-blue
Mr. Cooper-tall-slim-straight-brown-


6. Listen to the text again and complete the statements.

1. Mrs. Woods isn’t young. She is MIDDLE-AGED
2. She is beautiful with CURLY hair and blue eyes.
3. She gave gifts to the whole class, so she is GENEROUS
4. He is SERIOUS because he doesn’t make jokes and rarely smiles.
5. Mr. Cooper is a good looking man, TALL and SLIM

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

6. Metni tekrar dinleyin ve ifadeleri tamamlayın.

1. Bayan Woods genç değil. O orta yaşlı
2. Kıvırcık saçlı ve mavi gözlü çok güzel.
3. Bütün sınıfa hediyeler verdi, bu yüzden Cömerttir
4. CİDDİdir çünkü şaka yapmaz ve nadiren gülümser.
5. Bay Cooper iyi görünümlü bir adam, UZUN ve İNCE


KEEP IN MIND !

. What is he/she like?
He/She is thoughtful and smart.
. What does he/she look like?
He/She is tall and slim.
He/She has (got) dark straight hair and hazel eyes.
He/She is tall and slim with dark straight hair and hazel eyes.
. What does he/she like?
He/She likes archery and reading poems.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

AKLINDA TUT !

. O nasıl biri?
Düşünceli ve akıllıdır.
. O neye benziyor?
O uzun ve incedir.
Koyu düz saçları ve ela gözleri var.
Uzun boylu ve zayıftır, koyu düz saçlı ve ela gözlüdür.
. Nelerden hoşlanır?
Okçuluğu ve şiir okumayı sever.

Diğer sayfaların cevapları İngilizce Ders Kitabı Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir