7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 85-86-87-88 Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Bilim Kültür

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 85-86-87-88 Türkçe Çevirisi ve cevaplar Bilim Kültür Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 85-86-87-88 Bilim Kültür Yayınları 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. 6. ünite Türkçe çevirisi ve cevapları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 85-86-87-88 Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Bilim Kültür

SAYFA 85 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Fiil in the blanks with the given words. One word is extra.

1. Jack: I like sitcoms. They’re amusing.
2. Bob: Where’s the remote control, mum?
Mum: It’s next to the TV set, Bob.
3. Carrie: My father is a film director. He made two films last year.
4. Mark: I prefer watching the news to the discussion programmes.
5. Emma: A lot of people change the channel when the commercials appear on the screen.
6. Maria: Alice recommended me the latest talk show on channel 5. Let’s watch it.

director
remote control
recommended
series
appear
prefer
amusing

Make sentences about those people’s preferences. Use prefer.

• series
• soap operas

1. Sue prefers series to soap operas

• reality shows
• news

2. Billy prefers news to reality shows

• documentaries
• talk shows

3. Ruth prefers documentaries to talk shows

• quiz shows
• sports programmes

5. Felix prefers sports programmes to quiz shows

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Boşlukları verilen kelimelerle doldurun. Bir kelime ekstradır.

1. Jack: Durum komedilerini severim. Onlar eğlenceli.
2. Bob: Uzaktan kumanda nerede anne?
Anne: Televizyonun yanında Bob.
3. Carrie: Babam bir film yönetmeni. Geçen yıl iki film yaptı.
4. Mark: Haber izlemeyi tartışma programlarına tercih ederim.
5. Emma: Ekranda reklamlar çıkınca birçok kişi kanal değiştiriyor.
6. Maria: Alice bana kanal 5’teki en son talk show’u önerdi. Hadi izleyelim.

Müdür
uzaktan kumanda
önerilen
diziler
belli olmak
tercih etmek
eğlenceli

Bu insanların tercihleriyle ilgili cümleler kurun. Tercih kullanın.

• diziler
• pembe diziler

1. Sue dizileri pembe dizilere tercih ediyor

• gerçeklik gösterileri
• Haberler

2. Billy haberleri realite şovlarına tercih ediyor

• belgeseller
• talk show

3. Ruth belgeselleri talk show’lara tercih ediyor

• bilgi Yarışması, yarışma programı
• spor programları

5. Felix spor programlarını bilgi yarışmalarına tercih ediyor


SAYFA 86 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Ask questions for the underlined phrases.

1. Do you watch soap operas? Soap operas? No, I never watch them.
2. When do you watch football matches ? I always watch football matches on weekends.
3. What does Tom prefer watching talk shows to? Tom prefers watching talk shows to reality shows.
4. When was there a fantastic documentary on TV? There was a fantastic documentary on TV last night.
5. What do you think about sitcoms_____? I think sitcoms are funny.

Read the e-mail.

Hello Leonard,
How are you doing? Did you watch the documentary last night that I recommended you? I did. It was fantastic. You know I prefer watching such educational TV programmes to those reality shows or soap operas. I also like quiz shows. I’m planning to join One to Fifteen. Do you like that show? It’s my favourite. Mum’s watching a soap opera right now. I never watch them. I think they’re silly and dull. There’s a football match on TV tonight. Would you like to come over? We can have dinner and then watch it together. See you. Bye for now.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Altı çizili ifadeler için sorular sorun.

1. Pembe dizi izliyor musunuz? Pembe diziler mi? Hayır, onları asla izlemem.
2. Futbol maçlarını ne zaman izlersiniz? Hafta sonları hep futbol maçlarını izlerim.
3. Tom talk show izlemeyi neye tercih ediyor? Tom talk show izlemeyi realite şovlarına tercih ediyor.
4. Televizyonda ne zaman harika bir belgesel vardı? Dün gece televizyonda harika bir belgesel vardı.
5. Durum komedileri _____ hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence sitcomlar komik.

E postayı oku.

Merhaba Leonard,
Nasılsın? Dün gece sana tavsiye ettiğim belgeseli izledin mi? Yaptım. Harikaydı. Biliyorsun, bu tür eğitici TV programlarını o reality şovlara ya da pembe dizilere tercih ederim. Ben de bilgi yarışmalarını severim. One to Fifteen’e katılmayı planlıyorum. Bu şovu beğendin mi? O benim favorim. Annem şu anda bir pembe dizi izliyor. Onları asla izlemem. Bence onlar aptal ve sıkıcı. Bu akşam televizyonda bir futbol maçı var. Buraya gelmek ister misin? Akşam yemeğini yeriz ve sonra birlikte izleriz. Görüşürüz. Şimdilik hoşçakal.


SAYFA 87 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Write True (T) or False (F).

1. Rob watched a wonderful documentary last night. T
2. Rob hates quiz shows. F
3. One to Fifteen is a reality show. F
4. Rob thinks soap operas are boring. T
5. Rob will watch a football match in the evening. T

Suppose you’re Leonard and reply to Rob.

I am good. Thanks. I watched the documentary you recommended. He was very interesting.
I don’t like soap operas. I prefer watching sitcoms. I would like to watch a football match, but I have work to do. I can not come. See you tomorrow at school.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın.

1. Rob dün gece harika bir belgesel izledi. T
2. Rob bilgi yarışmalarından nefret eder. F
3. Bire On Beş bir realite şovudur. F
4. Rob pembe dizilerin sıkıcı olduğunu düşünüyor. T
5. Rob akşam bir futbol maçı izleyecek. T

Leonard olduğunuzu ve Rob’a yanıt verdiğinizi varsayalım.

İyiyim. Teşekkürler. Önerdiğiniz belgeseli izledim. O çok ilginçti.
Pembe dizileri sevmiyorum. Sitcom izlemeyi tercih ederim. Bir futbol maçı izlemek isterdim ama yapacak işlerim var. Gelemem. Yarın okulda görüşürüz.


SAYFA 88 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Do the quiz!

1. Bill: I like watching sitcoms. They are usually ___.
a. ridiculous
b. funny (DOĞRU CEVAP)
c. scary
d. dull

2. ___ are educational and interesting.
a. Series
b. Commercials
c. Soap operas
d. Documentaries (DOĞRU CEVAP)

3. Tom: ___ do you watch the news?
Sue: Every day.
a. What
b. Who
c. How often (DOĞRU CEVAP)
d. How

4. Kate: I _______ a quiz show last night. It ___ exciting.
a. watched / is
b. watched / was (DOĞRU CEVAP)
c. watch / was
d. watch / is

5. Jack: I prefer watching talk shows ___________ discussion programmes.
a. to (DOĞRU CEVAP)
b. than
c. from
d. at

Answer the questions.

1. What’s your favourite TV show?
My favourite show is Beyaz Show
2. Which one do you prefer watching, the news or soap operas?
I prefer watching the news to soap operas
3. How often do you watch TV?
I watch TV every day
4. What did you watch on TV last night?
I watched Master Chef On TV last night

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Testi yap!

1. Bill: Sitcom izlemeyi severim. Onlar genellikle ___.
a. saçma
B. komik (DOĞRU CEVAP)
C. korkutucu
D. sıkıcı

2. ___ eğitici ve ilginçtir.
a. Diziler
B. reklamlar
C. pembe diziler
D. Belgeseller (DOĞRU CEVAP)

3. Tom: ___ haberleri izliyor musun?
Sude: Her gün.
a. Ne
B. Kim
C. Ne sıklıkla (DOĞRU CEVAP)
D. Nasıl

4. Kate: Dün gece bir yarışma programı _______. ___ heyecan verici.
a. izlendi / is
B. izlendi / oldu (DOĞRU CEVAP)
C. izle / oldu
D. izle / öyle

5. Jack: ___________ tartışma programlarını izlemeyi tercih ederim.
a. (DOĞRU CEVAP)
B. hariç
C. itibaren
D. de

Soruları cevapla.

1. En sevdiğiniz TV programı nedir?
En sevdiğim dizi Beyaz Show
2. Hangisini izlemeyi tercih edersin, haberleri mi yoksa pembe dizileri mi?
pembe dizi izlemektense haberleri izlemeyi tercih ederim
3. Ne sıklıkla TV izlersiniz?
her gün TV izlerim
4. Dün gece televizyonda ne izledin?
Dün gece TV’de Master Chef’i izledim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir