7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 90 Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Bilim Kültür

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 90 Türkçe Çevirisi ve cevaplar Bilim Kültür Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 90 Bilim Kültür Yayınları 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. 6. ünite Türkçe çevirisi ve cevapları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 908 Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Bilim Kültür

SAYFA 85 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

a. Do you think it is easy to organize a party? Why?

No, I do not think. Because partying is hard. It takes a lot of preparation.

b. What do you need for a great party?
The necessary things are: Invitation list, balloon, coloured papers, drink, cake, cookies, sweets

Use the given words in the box and fill in the blanks. One word is extra.

1. I’m giving a fancy dress party on Sunday.
2. We have a lot of food, but no beverages.
3. Tom wants to arrange a birthday party for his sister.
4. Let’s wrap the gifts before the guests come.

arrange
beverages
fancy
refuse
wrap

Make your own sentences by using the following words.

1. decorate
My father decorated the house for the party.
2. invite
I will invite my friends to the party.
3. organize
I organized the school party.

Suppose you’re giving a birthday party. Tick (✓) the things you need. Then, complete the list.

I need a ballon, ornamental, cake, cookies

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

a. Bir parti düzenlemek kolay mı sanıyorsun? Niye ya?

Hayır sanmıyorum. Çünkü parti yapmak zordur. Çok fazla hazırlık gerektirir.

B. Harika bir parti için neye ihtiyacınız var?
Gerekli şeyler: Davetiye listesi, balon, renkli kağıtlar, içecek, pasta, kurabiye, tatlılar

Kutuda verilen kelimeleri, boşlukları doldurunuz. Bir kelime ekstradır.

1. Pazar günü süslü bir elbise partisi veriyorum.
2. Çok yiyeceğimiz var ama içeceğimiz yok.
3. Tom kız kardeşi için bir doğum günü partisi düzenlemek istiyor.
4. Misafirler gelmeden önce hediyeleri saralım.

düzenlemek
içecekler
süslü
reddetmek
dürüm

Aşağıdaki kelimeleri kullanarak kendi cümlelerinizi oluşturunuz.

1. süslemek
Babam parti için evi dekore etti.
2. davet etmek
Arkadaşlarımı partiye davet edeceğim.
3. organize etmek
Okul partisi düzenledim.

Diyelim ki bir doğum günü partisi veriyorsunuz. İhtiyacınız olan şeyleri işaretleyin (✓). Ardından listeyi tamamlayın.

Balona, süse, pastaya, kurabiyeye ihtiyacım var

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir