7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 16 Bilim Kültür

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 17 Bilim Kültür Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 17 Kök Yayınları 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. 1. ünite Türkçe çevirisi

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 16 Bilim Kültür

SAYFA 16 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Read the paragraph.

Hello. I’m Rosie. This is my family. My father Frank is a handsome man. He has nice brown eyes, and his hair is black. My mother Helen is beautiful with blue eyes and long straight blonde hair. Tom is my brother. He is younger than me, but he is taller.

He is a smart boy. He is more hardworking than me. And Sheila, she is my sister. She is older than Tom and me. She is a cute girl. She is more easy-going than me because I am stubborn. I love my family a lot.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Paragrafı oku.

Merhaba. Ben Rosie’yim. Bu benim ailem. Babam Frank yakışıklı bir adam. Güzel kahverengi gözleri var ve saçları siyah. Annem Helen mavi gözleri ve uzun düz sarı saçları ile çok güzel. Tom benim kardeşim. Benden daha genç ama daha uzun.

O akıllı bir çocuk. O benden daha çalışkan. Ve Sheila, o benim kız kardeşim. O, Tom ve benden daha yaşlı. O sevimli bir kız. Benden daha kolay gidiyor çünkü ben inatçıyım. Ben ailemi çok seviyorum.


a. Complete the sentences according to the paragraph.

1. Rosie’s father is handsome with brown eyes and black air.
2. Helen has blue eyes and long straight blonde air.
3. Tom is younger and taller than Rosie.
4. Sheila is a older and more easy-going than Rosie.
5. Rosie is a stubborn girl.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

a. Cümleleri paragrafa göre tamamlayınız.

1. Rosie’nin babası kahverengi gözleri ve kara havasıyla yakışıklıdır.
2. Helen’in mavi gözleri ve uzun, düz sarı bir havası var.
3. Tom, Rosie’den daha genç ve daha uzundur.
4. Sheila, Rosie’den daha yaşlı ve daha uysaldır.
5. Rosie inatçı bir kızdır.


b. Read the paragraph again and circle the correct option.

1. Rosie’s father is handsome.
a. father b. brother
2. Rosie is older than her brother.
a. brother b. sister
3. Tom is a(n) smart boy.
a. easy-going b. smart
4. Helen has straight hair.
a. straight b. curly

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

B. Paragrafı tekrar okuyun ve doğru seçeneği daire içine alın.

1. Rosie’nin babası yakışıklıdır.
a. baba b. Erkek kardeş

2. Rosie erkek kardeşinden daha büyüktür.
a. kardeş b. kız kardeş

3. Tom bir(n) akıllı çocuk.
a. rahat b. akıllı

4. Helen’in düz saçları var.
a. düz b. Kıvırcık

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir