7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 40, 41 MEB Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 40, 41 MEB Yayınları İngilizce ders kitabının Türkçe çevirilerini sayfalarına göre aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. 3. Ünite Sayfa 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 çevirileri.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 40, 41 MEB Yayınları

SAYFA 40 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Look at the photos. Do you know these people? What do you know about them?

TÜRKÇESİ:

1. Fotoğraflara bakın. Bu kişileri tanıyor musunuz? Onlar hakkında ne biliyorsun?


2. 3.3 Listen to the biographies. Match the people with their countries and professions. There is one extra.
*Musician/Austria ___
*Actor/Turkey ___
*Scientist/Poland ________________
*Writer/England ________________
*Artist/Turkey ________________

TÜRKÇESİ:

2. 3.3 Biyografileri dinleyin. İnsanları ülkeleriyle ve meslekleriyle eşleştirin. Bir tane fazla var.

* Müzisyen / Avusturya ___
* Aktör / Türkiye ___
* Bilim adamı / Polonya ________________
* Yazar / İngiltere ________________
* Sanatçı / Türkiye ________________


3. 3.4 Listen again and choose the correct answer.
1. Curie was born and grew up in Poland/France.
2. She studied science/math in Paris.
3. Osman Hamdi founded/visited the School of Fine Arts.
4. He died in 1842/1910 in İstanbul.
5. Mozart played/composed over 600 works.
6. Music was/wasn’t important in his family.
7. William Shakespeare went/didn’t go to college.
8. He got married to Anne Hathaway. They had two/three children.

TÜRKÇESİ:

3. 3.4 Tekrar dinleyin ve doğru cevabı seçin.
1. Curie, Polonya / Fransa’da doğdu ve büyüdü.
2. Paris’te fen / matematik okudu.
3. Osman Hamdi Güzel Sanatlar Okulu’nu kurdu / ziyaret etti.
4. 1842/1910’da İstanbul’da öldü.
5. Mozart 600’den fazla eserle oynadı / besteledi.
6. Müzik ailesinde önemli değildi / değildi.
7. William Shakespeare üniversiteye gitti / gitmedi.
8. Anne Hathaway ile evlendi. İki / üç çocuğu vardı.

SAYFA 41 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Choose a famous person and do research about her/his life. Then, present it to the class.

TÜRKÇESİ:

1. Ünlü birini seçin ve yaşamı hakkında araştırma yapın. Ardından sınıfa sunun.


2. Work in pairs. Follow the instruction and make dialogues with your partner about the famous people you chose.

TÜRKÇESİ:

2. Çiftler halinde çalışın. Talimatı takip edin ve partnerinizle seçtiğiniz ünlü insanlar hakkında diyalog kurun.


A: Where was she born?
B: She was born in Italy

A: When was he born?
B: In 1884

TÜRKÇESİ:

A: Nerede doğdu?
B: İtalya’da doğdu.

A: Ne zaman doğdu?
B: 1884’de

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir