7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 42 MEB Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 42 MEB Yayınları İngilizce ders kitabının Türkçe çevirilerini sayfalarına göre aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. 3. Ünite Sayfa 42 çevirileri. İngilizce ders kitabının Türkçeye çevrilmiş hali ve Türkçesi

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 42 MEB Yayınları

SAYFA 42 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. 3.5 Close your eyes and relax. Listen to the music and answer the questions.
How do you feel?
Where do you dream yourself?
Do you know which instrument it is?

TÜRKÇESİ:

1. 3.5 Gözlerini kapat ve rahatla. Müziği dinleyin ve soruları cevaplayın.
Nasıl hissediyorsun?
Kendini nerede hayal ediyorsun?
Hangi enstrüman olduğunu biliyor musunuz?


2. Are you good at playing any musical instruments? Do you know a famous musician?

TÜRKÇESİ:

2. Herhangi bir müzik aleti çalmakta iyi misin? Ünlü bir müzisyen tanıyor musunuz?


3. Read the biography of İdil Biret, a very talented and successful pianist. Match the headings with the correct paragraphs.

Her Profession
Her Success
Her Childhood

TÜRKÇESİ:

3. Çok yetenekli ve başarılı bir piyanist olan İdil Biret’in biyografisini okuyun. Başlıkları doğru paragraflarla eşleştirin.

Mesleği
Başarısı
Çocukluğu


A.
İdil Biret is a famous Turkish pianist. She is well known all around the world. She is also an important jury member of international competitions. She is a national artist.

TÜRKÇESİ:

A.
İdil Biret ünlü bir Türk piyanistidir. O tüm dünyada iyi bilinmektedir. Ayrıca uluslararası yarışmalarda önemli bir jüri üyesidir. Ulusal bir sanatçıdır.


B.
She was born on November 21, 1941, in Ankara. She had a great talent for music when she was a child. So, Turkish government sent her to Paris with her parents, at the age of 7. Then, she started to take lessons from a very famous French pianist, Alfred Cortot. When she was 11, she performed “Mozart Concerto for Two Pianos”.

TÜRKÇESİ:

B.
21 Kasım 1941’de Ankara’da doğdu. Çocukken müzik konusunda çok yetenekliydi. Böylece, Türk hükümeti 7 yaşındayken ailesiyle birlikte onu Paris’e gönderdi. Ardından çok ünlü bir Fransız piyanist olan Alfred Cortot’tan ders almaya başladı. 11 yaşındayken “İki Piyano için Mozart Konçertosu” yaptı.

One Comment on “7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 42 MEB Yayınları”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir