7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 65 Bilim Kültür

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 65 Bilim Kültür Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 65 Bilim Kültür Yayınları 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. 4. ünite Türkçe çevirisi ve cevapları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 65 Bilim Kültür

SAYFA 65 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 Work in pairs and make simple suggestions to protect wildlife

What should we do to protect wildlife?
We shouldn’t hunt animals.

animals environment wildlife habitats rain forests

We should plant trees.
We shouldn’t destroy animals habitats.
We shouldn’t make a fire in the forest.
We should protect wildlife.
We shouldn’t build buildings in the wildlife.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

1 Çiftler halinde çalışın ve vahşi yaşamı korumak için basit önerilerde bulunun

Yaban hayatı korumak için ne yapmalıyız?
Hayvanları avlamamalıyız.

hayvanlar çevre yaban hayatı habitatları yağmur ormanları

Ağaç dikmeliyiz.
Hayvanların yaşam alanlarını yok etmemeliyiz.
Ormanda ateş yakmamalıyız.
Yaban hayatı korumalıyız.
Vahşi doğada bina inşa etmemeliyiz.


2 Prepare a speech about wildlife and present it to the class.

Today, I’d like to talk about the extinction of animals. They became extinct because people killed and hunted them for their furs, teeth or tusks. Humans destroyed their habitats and damaged the forests. I guess we should stop harming wildlife as soon as possible. There should be justice not only for people but also for the animals.

3 Search the Internet and take notes about the reasons why some animals became extinct. Then, share it with your friends.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

2 Yaban hayatı hakkında bir konuşma hazırlayın ve sınıfa sunun.

Bugün, hayvanların neslinin tükenmesinden bahsetmek istiyorum. İnsanlar kürkleri, dişleri veya dişleri için onları öldürüp avladıkları için soyları tükendi. İnsanlar yaşam alanlarını yok etti ve ormanlara zarar verdi. Sanırım bir an önce vahşi hayata zarar vermeyi bırakmalıyız. Sadece insanlar için değil hayvanlar için de adalet olmalı.

3 İnternette arama yapın ve bazı hayvanların neslinin tükenmesinin nedenleri hakkında not alın. Ardından, arkadaşlarınızla paylaşın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir