7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 66 Bilim Kültür

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 66 Bilim Kültür Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 66 Bilim Kültür Yayınları 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. 4. ünite Türkçe çevirisi ve cevapları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 66 Bilim Kültür

SAYFA 66 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Read the following text. Then, write a paragraph describing wildlife animals. Search the Internet if you need help.

Wildlife refers to animals that are not domesticated. Deserts, forests, grasslands, rainforests, etc. are all the habitats of these animals. They all live in their habitats in peace, but unfortunately, humans hunt or kill them. That leads wildlife to disappear slowly. We should protect and save all kinds of animals. A lot of species are struggling to survive these days.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Aşağıdaki metni okuyun. Ardından vahşi hayvanları anlatan bir paragraf yazın. Yardıma ihtiyacınız olursa internette arama yapın.

Yaban hayatı, evcilleştirilmemiş hayvanları ifade eder. Çöller, ormanlar, çayırlar, yağmur ormanları vb. bu hayvanların yaşam alanlarıdır. Hepsi kendi yaşam alanlarında barış içinde yaşıyorlar ama ne yazık ki insanlar onları avlıyor ya da öldürüyor. Bu, vahşi yaşamın yavaş yavaş yok olmasına yol açar. Her türlü hayvanı korumalı ve kurtarmalıyız. Bugünlerde pek çok tür hayatta kalma mücadelesi veriyor.


Assignments

1. Choose two wild animals and prepare a poster describing them, then make suggestions to protect wild animals.

A camel can live without water for one week. It can walk over two hundred miles in the desert without drinking water. It can do this because it has three stomachs that hold water. And the hump on its back holds fat, so it can live without food for a long time, too.

A chimpanzee is a very clever animal. It is good at learning languages. It can learn to use sign language, but it can’t always use correct grammar. For example, a chimpanzee can use sign language to say, “Me want banana now,” but not, “I want a banana now, please.”

Expand your visual dictionary with new words.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Atamalar

1. İki vahşi hayvan seçin ve onları anlatan bir poster hazırlayın, ardından vahşi hayvanları korumak için önerilerde bulunun.

Bir deve susuz bir hafta yaşayabilir. Çölde su içmeden iki yüz milden fazla yürüyebilir. Bunu yapabilir çünkü su tutan üç midesi vardır. Ve sırtındaki kambur yağ tutar, bu nedenle yiyeceksiz de uzun süre yaşayabilir.

Şempanze çok zeki bir hayvandır. Dil öğrenmede iyidir. İşaret dilini kullanmayı öğrenebilir ama her zaman doğru dil bilgisini kullanamaz. Örneğin, bir şempanze işaret dilini “Şimdi muz istiyorum” demek için kullanabilir, ancak “Şimdi bir muz istiyorum lütfen” diyemez.

Görsel sözlüğünüzü yeni kelimelerle genişletin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir