7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 67, 68 Bilim Kültür

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 67, 68 Bilim Kültür Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 67, 68 Bilim Kültür Yayınları 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. 4. ünite Türkçe çevirisi ve cevapları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 67, 68 Bilim Kültür

SAYFA 67 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 Write the names of the animals you see in the pictures in the correct column.
MAMMALS
1. Tiger
2. Horse
3. Elephant

REPTILES
1. Snake
2. Lizard
3. Crocodile

BIRDS
1. Stork
2. Seagull
3. Eagle

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

1 Resimlerde gördüğünüz hayvanların isimlerini doğru sütuna yazınız.
MEMELİLER
1. Kaplan
2. At
3. Fil

SÜRÜNGENLER
1. Yılan
2. Kertenkele
3. Timsah

KUŞLAR
1. Leylek
2. Martı
3. Kartal


SAYFA 68 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2. Fill in the blanks with the given words. One word is extra.
enormous
cages
deserts
hunt
extinct
attack
habitat
poisonous
jungle

1. Forests are the ___habitat__ of the animals.
2. A lot of snakes are __ poisonous_.
3. Animals __attack___ when they are in danger.
4. Camels can survive in the ___ deserts__ for a long time.
5. Wild animals live in the ____ jungle__.
6. The whales are the most __enormous___ mammals.
7. Tigers usually ___ hunt ___ during the day.
8. We shouldn’t keep the animals in the __cages_.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

2. Boşlukları verilen kelimelerle doldurunuz. Bir kelime ekstradır.
Kocaman
kafesler
çöller
avlanmak
nesli tükenmiş
saldırı
doğal ortam
zehirli
Orman

1. Ormanlar, hayvanların ___yaşam alanıdır.
2. Bir çok yılan __ zehirlidir.
3. Hayvanlar tehlikedeyken __saldırırlar___.
4. Develer ____ çöllerde__ uzun süre hayatta kalabilirler.
5. Vahşi hayvanlar ____ ormanda__ yaşar.
6. Balinalar en __muazzam____ memelilerdir.
7. Kaplanlar genellikle gün boyunca ___ avlanırlar.
8. Hayvanları __kafeslerde tutmamalıyız.


3. Listen and fill in the blanks

Some animals __became___(1) extinct because people _hunted___(2) them for their furs or skins. They _destroyed__(3) their habitats and ___damaged__(4) the jungles. People always _harm_(5) wild animals because they ____are_(6) afraid of them. In fact, the animals aren’t dangerous creatures. They just want to _protect_(7) themselves. We should __save_(8) them. We _give_(9) a lot of harm to the animals, now it is time to _stop_(10) it.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

3. Dinleyin ve boşlukları doldurun

İnsanlar kürkleri veya derileri için onları ____(2) avladıkları için bazı hayvanlar ____(1) soyu tükendi. Yaşam alanlarını _tahrip ettiler__(3) ve ormanlara ___ zarar verdiler__(4). İnsanlar her zaman vahşi hayvanlara _zarar_(5) çünkü onlardan korkarlar_(6). Aslında, hayvanlar tehlikeli yaratıklar değildir. Sadece kendilerini _korumak_(7) istiyorlar. Onları __kaydetmeliyiz_(8). Hayvanlara çok fazla zarar _(9) veriyoruz, şimdi onu _durdurma_(10) zamanı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir