7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Sayfa 145 Bilim Kültür

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 145 Türkçe Çevirisi ve cevaplar Bilim Kültür Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 145 Bilim Kültür Yayınları 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. 9. ünite Türkçe çevirisi ve cevapları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 145 Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Bilim Kültür

SAYFA 145 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 146 Türkçe Çevirisi ve cevaplar Bilim Kültür Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 146 Bilim Kültür Yayınları 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. 9. ünite Türkçe çevirisi ve cevapları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 146 Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Bilim Kültür

SAYFA 146 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Look at the pictures and describe the process of recycling. Use the keywords given.

First, throw the waste material in the recycling bins.
Second, collect this material, from the bins.
Third, give them recycling facility
Forth, short them from the kind of materials.
Fifth, remanufactured
Sixth, make new products.

 make new products
 recycling facility
 remanufacture
 throw
 sort
 collect

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Resimlere bakın ve geri dönüşüm sürecini tanımlayın. Verilen anahtar kelimeleri kullanın.

Önce atık malzemeleri geri dönüşüm kutularına atın.
İkinci olarak, bu malzemeyi kutulardan toplayın.
Üçüncüsü, onlara geri dönüşüm tesisi verin
İleri, onları malzeme türünden kısaltın.
Beşinci, yeniden üretilmiş
Altıncısı, yeni ürünler yapın.

yeni ürünler yapmak
 geri dönüşüm tesisi
 yeniden üretim
 atmak
 sıralama
 toplamak


Read the speech.

First, plan the wind turbines, then learn the building code from the local authorities. Next, decide how much area you need to use. Finally, choose the types of trubines you will use.

Now, prepare a speech about the steps for doing the following topics.

 cleaning tine seas
 producing solar energy
 preventing air pollution

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Konuşmayı okuyun.

Önce rüzgar türbinlerini planlayın, ardından yerel makamlardan bina kodunu öğrenin. Ardından, ne kadar alan kullanmanız gerektiğine karar verin. Son olarak, kullanacağınız trubine türlerini seçin.

Şimdi, aşağıdaki konuları yapmak için adımlar hakkında bir konuşma hazırlayın.

 denizleri temizlemek
 güneş enerjisi üretmek
 hava kirliliğini önleme

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir