7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Sayfa 146 Bilim Kültür

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 146 Türkçe Çevirisi ve cevaplar Bilim Kültür Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 146 Bilim Kültür Yayınları 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. 9. ünite Türkçe çevirisi ve cevapları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 146 Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Bilim Kültür

SAYFA 146 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Here are some messages about saving the environment. Read them and write four more messages

Don’t destroy the forests.
Save wild animals.
We must stop overhunting
Don’t throw garbage on ground.
Don’t make fire in the forest.
Turn the tap off when you don’t use water.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

İşte çevreyi kurtarmakla ilgili bazı mesajlar. Onları okuyun ve dört mesaj daha yazın

Ormanları yok etmeyin.
Vahşi hayvanları kurtarın.
Aşırı avlanmayı bırakmalıyız
Yere çöp atmayın.
Ormanda ateş yakmayın.
Su kullanmadığınız zamanlarda musluğu kapatın.


Write a short description of the process of recycling waste material.

First, throw the waste material in the recycling bins.
Then, It is transported by trucks to factories
Finally, reproduced in factories

How to Protect Our Environment!

• Stop polluting the seas, rivers, air, etc.
• Recycle waste material.
• Protect wild animals and forests.
• Don’t cut down the trees, plants.
• Use more solar and wind energy.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Atık malzemelerin geri dönüştürülmesi sürecinin kısa bir açıklamasını yazın.

Önce atık malzemeleri geri dönüşüm kutularına atın.
Daha sonra kamyonlarla fabrikalara taşınır.
Son olarak, fabrikalarda yeniden

Çevremizi Nasıl Koruruz!

• Denizleri, nehirleri, havayı vb. kirletmeyi bırakın.
• Atık malzemeyi geri dönüştürün.
• Yabani hayvanları ve ormanları koruyun.
• Ağaçları, bitkileri kesmeyin.
• Daha fazla güneş ve rüzgar enerjisi kullanın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir