7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Sayfa 149 Bilim Kültür

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 149 Türkçe Çevirisi ve cevaplar Bilim Kültür Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 149 Bilim Kültür Yayınları 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. 9. ünite Türkçe çevirisi ve cevapları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 149 Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Bilim Kültür

SAYFA 149 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Listen and fill! in the blanks.

ANSWER
1. environment
2. nature
3. pollution
4. greenhouse
5. protect
6. rainforests
7. renewable
8. recycle
9. educate
10. world

There are a lot of dangerous things in our environment(1) that give harm to the balance of climates, nature(2) and human life. All of these things such as pollution(3), global warming, greenhouse(4) eff ect, etc. are increasing day by day. We should take action and protect (5) our world. First of all, we must stop polluting the environment, damaging the rainforests (6) and killing wild animals. We should buy eco-friendly products, use renewable(7) energies like solar and wind energy, recycle(8) the waste materials. Governments should educate(9) people and take some precautions. We are all responsible for leaving a better world (10) to our children.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Dinle ve boşlukları doldur.

CEVAP
1. çevre
2. doğa
3. kirlilik
4. sera
5. korumak
6. yağmur ormanları
7. yenilenebilir
8. geri dönüşüm
9. eğitmek
10. dünya

Çevremizde(1) iklim, doğa(2) ve insan yaşamı dengesine zarar veren birçok tehlikeli şey var. Bütün bunlar kirlilik(3), küresel ısınma, sera(4) etkisi vb. her geçen gün artıyor. Harekete geçmeli ve (5) dünyamızı korumalıyız. Her şeyden önce çevreyi kirletmeyi, yağmur ormanlarına (6) zarar vermeyi ve vahşi hayvanları öldürmeyi bırakmalıyız. Çevre dostu ürünler satın almalı, güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir(7) enerjiler kullanmalı, atık maddeleri geri dönüştürmeliyiz(8). Hükümetler insanları eğitmeli(9) ve bazı önlemler almalıdır. Hepimiz çocuklarımıza daha iyi bir dünya (10) bırakmaktan sorumluyuz.


Write True (T) or False (F).

1. There is nothing in our environment to damage it. F
2. Global warming is increasing. T
3. We shouldn’t destroy the rainforests. T
4. Renewable energies aren’t necessary. F
5. Polluting the air is not a danger for the environment. F
6. Recycling is important to stop land pollution. T

Answer the questions.

1. What spoils the balance of climates?
Pollution, global warming and green house effects.
2. What are renewable energies?
Solar and wind energies
3. What should governments do to save the environment?
They should educate people
4. What are we responsible for?
For leaving a better world to our children

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın.

1. Çevremizde ona zarar verecek hiçbir şey yoktur. F
2. Küresel ısınma artıyor. T
3. Yağmur ormanlarını yok etmemeliyiz. T
4. Yenilenebilir enerjiler gerekli değildir. F
5. Havayı kirletmek çevre için tehlike oluşturmaz. F
6. Arazi kirliliğini durdurmak için geri dönüşüm önemlidir. T

Soruları cevapla.

1. İklimlerin dengesini ne bozar?
Kirlilik, küresel ısınma ve sera etkileri.
2. Yenilenebilir enerjiler nelerdir?
Güneş ve rüzgar enerjileri
3. Hükümetler çevreyi korumak için ne yapmalıdır?
İnsanları eğitmeliler
4. Nelerden sorumluyuz?
Çocuklarımıza daha iyi bir dünya bırakmak için

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir