7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Sayfa 148 Bilim Kültür

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 148 Türkçe Çevirisi ve cevaplar Bilim Kültür Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 148 Bilim Kültür Yayınları 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. 9. ünite Türkçe çevirisi ve cevapları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 148 Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Bilim Kültür

SAYFA 148 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Tick (✓) the sentences related to saving our environment.

a- Litter the streets.
b- Stop polluting the air and the seas. Tick (✓)
c- Protect the forests. Tick (✓)
d- Hunt the animals. Tick (✓)
e- Recycle the waste material. Tick (✓)
f- Build more green houses. Tick (✓)
g- Use wind energy.Tick (✓)
h- Cut down the trees.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Çevremizi kurtarmakla ilgili cümleleri (✓) işaretleyiniz.

a-Sokakları çöpe atın.
b- Havayı ve denizleri kirletmeyi bırakın. İşaretle (✓)
c- Ormanları koruyun. İşaretle (✓)
d- Hayvanları avla. İşaretle (✓)
e- Atık malzemeyi geri dönüştürün. İşaretle (✓)
f- Daha fazla yeşil ev inşa edin. İşaretle (✓)
g- Rüzgar enerjisi kullanın.Tıklayın (✓)
h- Ağaçları kesin.


Now, complete the sentences.

1. We should stop polluting the air ands the seas
2. We should protect the forests
3. We should recycle the waste material
4. We should use wind enrgy

1. We shouldn’t litter the streets.
2. We shouldn’t hunt the animals
3. We shouldn’t build more green houses
4. We shouldn’t cut down the trees

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Şimdi cümleleri tamamla.

1. Havayı ve denizleri kirletmekten vazgeçmeliyiz
2. Ormanları korumalıyız
3. Atık malzemeyi geri dönüştürmeliyiz
4. Rüzgar enerjisini kullanmalıyız

1. Sokakları çöpe atmamalıyız.
2. Hayvanları avlamamalıyız
3. Daha fazla yeşil ev inşa etmemeliyiz
4. Ağaçları kesmemeliyiz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir