7. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 37, 38, 39, 40 Kök Yayınları

7. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 37 38 39 40 Kök Yayınları. 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz.

7. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 37, 38, 39, 40 Kök Yayınları

SAYFA 37 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

What’s in the unit?
Biographies
Talking about past events
(Making simple inquiries)
Telling the time, days and dates

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Ünitede neler var?
 Biyografiler
Geçmiş olaylar hakkında konuşmak
(Basit sorgulamalar yapmak)
Saati, günleri ve tarihleri söyleme

Introduction
1 . Look at the photos. Who are they? What do you know about them?
2. What are they interested in? Who is your favourite scientist? Discuss with your partner.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Giriş
1. Fotoğraflara bak. Onlar kim? Onlar hakkında ne biliyorsun?
2. Neyle ilgileniyorlar? En sevdiğin bilim adamı kim? Eşinizle görüşün.

SAYFA 38 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1A Reading
1. Look at the photo. What do you know about Albert Einstein? Is he a
brilliant scientist?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

1A Okuma
1. Fotoğrafa bakın. Albert Einstein hakkında ne biliyorsun? O parlak bir bilim adamı mı?

Albert Einstein was born in Württemberg in 1879. In 1880, his family wanted to raise their children in Munich. They moved to Munich and
Einstein grew up there. He was very different from other children. He wasn’t a brilliant student at elementary school. He was not successful or hardworking. He was unhappy because he didn’t like grammar and the teachers forced him to learn. He had different interests. For Example, he was interested in Science and Maths.

He left school without a degree and moved to Milan and stayed there until 1895. He moved to Zurich to get a diploma. He wanted to be a teacher of mathematics and physics. He finished school and graduated in 1900. In 1903, he got married to his college mate. One year later, Einstein and his wife had two sons. In 1909, he became professor for theoretical physics at the University of Zurich. He separated from his wife.

In 1919, he got married to Elsa Lowenthal. He was a brilliant mathematician and physician. He owned a special theory of relativity. During his life, he had lots of awards around the world because he achieved great success in science. In 1921, he received the Nobel Prize in Physics. His second wife, Elsa died in 1936. During the last years of his life, Einstein was alone. There was nobody with him. He died in Princeton in 1955.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Albert Einstein 1879’da Württemberg’de doğdu. 1880’de ailesi Münih’te çocuklarını büyütmek istedi. Münih’e taşındılar ve
Einstein orada büyüdü. Diğer çocuklardan çok farklıydı. İlkokulda zeki bir öğrenci değildi. Başarılı ya da çalışkan değildi. Mutsuzdu çünkü dilbilgisini sevmiyordu ve öğretmenler onu öğrenmeye zorladı. Farklı ilgi alanları vardı. Örneğin, Fen ve Matematik ile ilgileniyordu.

Bir dereceye kadar okulu bırakıp Milan’a taşındı ve 1895’e kadar orada kaldı. Bir diploma almak için Zürih’e taşındı. Matematik ve fizik öğretmeni olmak istedi. Okulu bitirdi ve 1900’de mezun oldu. 1903’te üniversite arkadaşıyla evlendi. Bir yıl sonra, Einstein ve karısının iki oğlu vardı. 1909’da Zürih Üniversitesi’nde teorik fizik profesörü oldu. Karısından ayrıldı.

1919’da Elsa Lowenthal ile evlendi. Parlak bir matematikçi ve doktordu. Özel bir görelilik teorisi vardı. Hayatı boyunca dünya çapında birçok ödül aldı çünkü bilimde büyük başarılar elde etti. 1921’de Nobel Fizik Ödülü’nü aldı. İkinci karısı Elsa 1936’da öldü. Hayatının son yıllarında, Einstein yalnızdı. Yanında kimse yoktu. 1955’te Princeton’da öldü.

SAYFA 39 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2. Read the biography and match the titles with the paragraphs.
1. His Awards Around the World
2. Unhappy Years at School
3. An Important Career in Physics

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

2. Biyografiyi okuyun ve başlıkları paragraflarla eşleştirin.
1. Dünyadaki Ödülleri
2. Okulda Mutsuz Yıllar
3. Fizikte Önemli Bir Kariyer

3. Read the biography again and correct the sentences.
1. Einstein was born in Munich.
2. He was interested in grammar.
3. He stayed in Milan until 1900.
4. He wanted to be a scientist.
5. He got married to Elsa Löwenthal in 1903.
6. He graduated from the University of Zurich in 1909.
7. In 1921, his wife, Elsa died

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

3. Biyografiyi tekrar okuyun ve cümleleri düzeltin.
1. Einstein Münih’te doğdu.
2. Dilbilgisi ile ilgilendi.
3. 1900’e kadar Milano’da kaldı.
4. Bilim adamı olmak istedi.
5. 1903’te Elsa Löwenthal ile evlendi.
6. 1909’da Zürih Üniversitesi’nden mezun oldu.
7. 1921’de karısı Elsa öldü

SAYFA 40 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Vocabulary
moved
award
prize
owned
raise
graduated
alone
died
brilliant
grew up
1. Complete the sentences.
1. Ece studies hard to achieve great successin physics and to win a Nobel prize

2. During his school years, he was alone He didn’t have any friends.

3. Einstein grew up in Munich and started his education there.

4. My sister was very…brillant award at school. She always got high marks.

5. At the end of the term, the school gave Bob a special…moved…for his efforts.

6. Nick was born in London in 1970 but to Manchester when he was five.

7. My brother got his high school diploma and…graduated in 2015.

8. Atatürk was born in 1881 and he died. in 1938.

9. They started to live in Ankara and raised their children there.

10. He was a very rich man. He …owned many big companiesListen to Jacktalking about his friends.Write the correct names under the photos

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

kelime hazinesi
taşındı
ödül
ödül
Sahip olunan
yükseltmek
mezun
tek başına
vefat etti
parlak
büyüdü
1. Cümleleri tamamlayın.
1. Ece fizikte büyük başarı elde etmek ve Nobel ödülü kazanmak için çok çalışıyor

2. Okul yıllarında yalnızdı. Hiç arkadaşı yoktu.

3. Einstein Münih’te büyüdü ve eğitimine orada başladı.

4. Kız kardeşim okulda çok başarılıydı. Her zaman yüksek not aldı.

5. Dönem sonunda, okul Bob’a özel bir… hareket etti… çabaları için verdi.

6. Nick 1970 yılında Londra’da, beş yaşındayken Manchester’da doğdu.

7. Erkek kardeşim lise diplomasını aldı ve… 2015 yılında mezun oldu.

8. Atatürk 1881’de doğdu ve öldü. 1938’de

9. Ankara’da yaşamaya başladılar ve çocuklarını orada büyüttüler.

10. Çok zengin bir adamdı. O… birçok büyük şirkete sahipti.Onlar hakkında Jacktalking’i dinlemeye başladı.Fotoğrafların altında doğru isimleri yaz.

2. Listen to Jack talking about his friends. Write the correct names under the photos.

2. Listen to Jack talking about his friends.
Write the correct names under the photos.
Speaking Talk to your partner. Describe your family members.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

2. Jack’i arkadaşları hakkında konuşurken dinleyin.
Fotoğrafların altına doğru isimleri yazın.
Konuşma Eşinizle konuşun. Aile üyelerinizi açıklayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir