7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 101-102-103-104 Cevapları Berkay Yayınları

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 101-102-103-104 Cevapları Berkay Yayınları. Matematik ders kitabı Berkay Yayıncılık Sayfa 101-102-103-104’de yer alan soruların alıştırma sorularının cevaplarını, problemlerinin yapılışlarını kısaca yaptık. Matematik ders kitabı Yedinci sınıf Berkay Basımevi yayınlarının kitabının cevaplarını kısaca yazdık., yaptık.

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 101-102-103-104 Cevapları Berkay Yayınları

Sayfa 101

1. İşlemler ile işlemlerin sonuçlarını eşleştiriniz.

(5c + 2) + (2c – 3) =7c-1
(4c – 2) – (– c + 1) =5c-3
2 · (3c – 1) =6c-2
3 · (2c + 1) =6c+3

2. Yanda altı tane eşkenar üçgenin aralarında boşluk kalmayacak şekilde dizilmesi ile elde edilmiş bir şekil verilmiştir. OML eşkenar üçgeninin bir kenarının uzunluğu (2a – 3) br’dir. Buna göre, şeklin çevre uzunluğunu belirten cebirsel ifadeyi yazınız.

6.(2a-3)=Çevresi

3. Yukarıdaki sayı örüntüsünün;

Cevap:
a. Kuralını harfle ifade ediniz. (4n + 2)
b. 25. terimindeki sayıyı bulunuz.

4n+2 kuralına göre
4.25+2=100+2=102

c. 100 ile 50. terimlerindeki sayıların farkını bulunuz.

4n+2=4.100+2=402
4.50+2=202
402-202=200

4. Ercan, her gün, yaptığı ödevlerin doğruluğunu kontrol ediyor. Bu iş için ilk gün 20 dakika ayırdı. Sonraki her gün, bir önceki gün ayırdığı süreden 2 dakika daha fazla zaman ayırdı. Ercan’ın ödev kontrolü için ayırdığı zaman ile geçen gün arasındaki ilişkiyi belirten cebirsel ifadeyi yazınız. 10. gün, Ercan’ın ödev kontrolü için kaç dakika ayırdığını belirleyiniz.

1. gün 20 dak.
2. ügn 20+2 dak
3. gün 20+2+2 dak

10. gün =?

20+2n=20+2.10=40 dak

5. Yukarıdaki şekil örüntüsü, kare ve eşkenar üçgenler kullanılarak oluşturulmuştur. Şekil örüntüsündeki eşkenar üçgen sayısı ile kare sayısı arasındaki ilişkiyi harfle ifade ediniz.

1. adım=1 kare + 0 üçgen
2. adım 2 kare+2 üçgen
3. adım 3 kare +4 üçgen
Kare sayısı X olsun
Üçgen sayısı y olsun
2.xc-2=y(üçgen sayısı)

Sayfa 102

6. Yukarıdaki eşitlikte verilen ▲ yerine 3 yazılırsa ■ yerine kaç yazılır?

3+8=-1+■
11=-1+■
12=■

A) 9
B) 10
C) 11
D) 12 DOĞRU CEVAP

7. 5 • (2 – 1) = ▲ – ■ eşitliğindeki ■ yerine 5 yazılırsa ▲ yerine kaç yazılır?

5.(2-1)=5.2-1.5=10-5=5

▲ – ■=5
■= 5 BULDUK

▲=5+5=10

A) 10 DOĞRU CEVAP
B) 3
C) – 3
D) -10

8. Yandaki terazi dengededir. Terazi modelinde O kütlesi 1 kg’ı, 0 kütlesi 4 kg’ı ve O kütlesi y kg’ı temsil etmektedir. Buna göre aşağıda istenenleri yapınız.

a. Terazinin dengede olma durumunu belirten eşitliği yazınız. (2y + 9 = y + 18)
2y+4.2+1=2y+8+1=2y+9
2.1+4.4+y=2+16+y=18+y
2y+9=18+y

b. Terazinin her iki kefesine üçer tane 0 kütlesi konulduğunda dengede olma durumunu belirten eşitliği yazınız. (2y + 21 = y + 30)
2y+9+3.4=18y+3.4 degeye gelir.
c. Terazinin her iki kefesine birer tane 0 kütlesi konulduğunda dengede olma durumunu belirten eşitliği yazınız. (2y + 10 = y + 19)
2y+9+1=18+y+1

ç. Terazinin her iki kefesinden birer tane O kütlesi alındığında dengede olma durumunu belirten eşitliği yazınız. (y + 9 = 18)
2y+9+y=18+y+y

d. Terazinin her iki kefesinden ikişer tane IÜD kütlesi alındığında dengede olma durumunu belirten eşitliği yazınız. (2y + 1 = y + 10)

2y+9+2.4=18+y+2.4

9. Aşağıda verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler kurunuz.

a. Bir fabrikada üretilen masa sayısının yarısının 3 fazlası 40 000’dir. Masa sayısını bulunuz. (x/2+ 3 = 40 000)
x/2+3=40000
x/2=40000-3
x/2=39997=79994
b. Bir gözlemevinde bir ayda gözlemlenen gezegen sayısının 2 eksiğinin 10 katı 20’dir. Gezegen sayısını bulunuz. (10 . (x – 2) = 20)
gezegen sayısı=y
10(y-2)=20
y-2=2
y=4
c. Bir hayvanat bahçesindeki sincap sayısının 5 fazlasının 3 katı 63’tür. Sincap sayısını bulunuz. (3 . (x + 5) = 63)
sincap sayısı= x
3.(x+5)=63
x+5=14
x=9

ç. Bir ülkedeki şehir sayısının 7 katının 20 eksiği 260’tır. Şehir sayısını bulunuz. (7x – 20 = 260)
şehir sayısı=y
7.y-20=260
7y=280
y=40
d. Bir okuldaki öğretmen sayısının – 6 katının 5 fazlası – 295’tir. Öğretmen sayısını bulunuz. (– 6x + 5 = – 295)
öğretmen sayısı=ö

6.ö+5=-295
-6 .ö=-300
ö=50

e. Bir araçtaki tekerlek sayısının 3 eksiğinin -7 katı -7’dir. Tekerlek sayısını bulunuz. (– 7 . (x – 3) = – 7)
tekerlek sayısı=x
-7(x-3)=-7
-7x-21=-7
-7x=21-7
-7x=14
-x=2

10. Bütünler iki açıdan büyük olanın ölçüsü, küçük olanın ölçüsünden 42° fazladır. Buna göre küçük açının ölçüsü kaç derecedir?

180-x-42=x
2x=180-42
2x=188
x=69

A) 66
B) 67
C) 69 CEVAP
D) 71

 

Sayfa 103

11. Yanda kenar uzunlukları verilen BCDE dörtgeninin çevre uzunluğu 25 cm’dir. Buna göre a kaçtır?
ÇEVRE=8a-1)+(2a)+a+(a+1)
=5a-1+1
5a
5a=25
a=5
A) 3
B)5 CEVAP
C) 6
D) 7

12. Bir kenar uzunluğu (2x – 4) cm olan karenin alanı 100 cm2 olduğuna göre x kaçtır?

(2x-4).(2x-4)=100
2x-4=10
2x=14
x=7
13. Aşağıda verilen birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözünüz.

a. x – 8 = 7
x=8+7=15

b. 3b + 4 = 11
3b=11-4
3b=9
b=3

c. 2 • (a – 3) = 22
2a-3.2=22
2a-6=22
2a=22+6
2a=28
a=14

ç. 5 • (x + 1) = 15
5x+5=15
5x=10
x=2

d. 3 • (x – 1) = 2 • (x + 3)
3x-3×1=2.x+2.3
3x-3=2x+6
3x-2x=6+3
x=9

e. 8x – 11 = 3x + 44
8x-3x=44+11
5x=55
x=11

f. 8y + 3 = – 5
8y=5-3
8y=-8
y=-1

g. 11x=-22
11x/2=-22/2
x=2

14. ▲ x + 80 = 110 denklemi çözüldüğünde x = 6 değeri elde edildiğine göre ▲ yerine kaç yazılmalıdır?

▲ x + 80 = 110
▲.6=110-80
▲.6=30
▲=5

15. Bir kümesteki horozların sayısının 3 katının 5 eksiği, tavukların sayısına eşittir. Kümesteki horoz ve tavukların sayıları toplamı 75 olduğuna göre kümeste kaç horoz vardır?

Horoz=x
Tavuk=y
3.x-5=y
x+y=75
x+3x-5=75
4x-5=75
4x=80
x=20

Sayfa 104

16. Ceren ile Hasan’ın ifadelerinde belirttikleri denklemi kurunuz.
Hasan yol=x
2ç(x+10)-29=15
2(x+10)15+29
2x+20=44
2x=44-20
2x=24
x=12

 

17. Yandaki kutucuklarda verilen eşitliklere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. ★ yerine kaç yazılmalıdır? (-5)

5-*=4+6
5-*=10
-*=5

b. ▲ – ■ işleminin sonucu kaçtır? (13)

8+4=▲-5
12=▲-5
12+5=▲
▲=17

c. ★ • ▼ çarpımı kaçtır? (-55)
★=-5
▼=?
9+▼=18+2
9+▼=20
▼=20-9=11
-5.11=-55

ç. ★ + ■ + ▼ işleminin sonucu kaçtır? (10)

★=-5
(-5)+4+11=15-5=10

d. daire – ♦ işleminin sonucu kaçtır? (4)
5+8=daire-7
13+7=daire
20=daire
20:5=4

♦.(3+4)=15+20
♦.7=35
♦=5

18. Aşağıdaki eşitliklere, verilen işlemleri uygulayınız ve eşitliğin korunup korunmadığını belirtiniz.

a. 8 + 4 = 9 + 3 eşitliğinin her iki tarafına (-2) sayısının eklenmesi

8+4=9+3
8+4+(-2)=9+3+(-2)
12+(-2)=12+(-2)
10=10
eşitlik korunur
b. 9 – 5 = 13 – 9 eşitliğinin sol tarafından 8 sayısının çıkarılması, sağ tarafına 8 sayısının eklenmesi

9-5=13-9
9-5-8=13-9+8
4-8=4+8
-4=eşit değil 12
eşitlik korunmaz
c. 11 + 13 = 10 + 14 eşitliğinin her iki tarafının (- 5) sayısı ile çarpılması
11+13=10+14
-5.(11+13)=-5.(10+154)
-5.24=-5.24
-120=-120 eşitlik var

ç. 14 + 28 = 35 + 7 eşitliğinin her iki tarafının 7 sayısına bölünmesi

14+28=35+7
14+28/7=35+7/7
2+4=5+1
6=6 eşitlik var

19. Yandaki ABC üçgeninin çevre uzunluğu 41 cm’dir. | AB| = (x -2) cm, |AC| = (2x -10) cm ve |BC| = (x + 1) cm olduğuna göre ABC üçgeninin kenar uzunluklarını bulunuz.

IABI = 11 cm
IBCI = 14 cm
IACI = 16 cm

ÇEVRE=/x-2)+(x+1)+(2x-10)
=4x-2+1-10
=4x-11
4x-11=41
4×74=52/4
x=13

AB=x-1=13-2=11
AC=2x-10=2×13-10016
BC=x+1=13+1014

20. Bütünler iki açıdan birinin ölçüsü, diğerinin ölçüsünün 2 katından 30° fazladır. Buna göre büyük açının ölçüsü kaç derecedir?

1. açı0x
2. açı =2.x+30

2x+30+x=180
3x+30=180
3x=180-20
3x=150
x=50

21. 30 öğrencinin bulunduğu bir sınıftaki kız öğrenci sayısı, erkek öğrenci sayısının 8 eksiğidir. Buna göre sınıfta kaç erkek öğrenci vardır?

K-8=E
E+K=30
K-8+K=30
2K-8=30
2K=38
K=19

Diğer sayfaların cevapları

7. Sınıf Matematik  Ders Kitabı Cevapları

bulunduğu

çözüldüğünde

verilen

danışmak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir