7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 97 Cevapları Berkay Yayınları

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 97 Cevapları Berkay Yayınları. Matematik ders kitabı Berkay Yayıncılık Sayfa 97’de yer alan soruların alıştırma sorularının cevaplarını, problemlerinin yapılışlarını kısaca yaptık. Matematik ders kitabı Yedinci sınıf Berkay Basımevi yayınlarının kitabını doksan yedi sayfa cevaplarını kısaca yazdık., yaptık.

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 97Cevapları Berkay Yayınları

ALIŞTIRMALAR

1. Yandaki tabloda, bazı denklemler ve bu denklemler çözüldüğünde elde edilen x değerleri belirtilmiştir. x değeri verilmeyen denklemleri çözerek tablodaki renkli bölgelere, uygun x değerlerini yazınız.

5x+14=39
5x=39-14
5x=25
x=5

7(x-8)=28
7x-58=28
7x=28+56
7x=84
x=12

7x-10=6x-6
x=10-6
x=4

9x+63=4x+8
5x=8-63
5x=-55
x=-11

2. □ x + 12 = 40 denklemi çözüldüğünde x = 4 değeri elde edildiğine göre □ yerine kaç yazılmalıdır?

□ . 4+12=40
□ . 4=40-12
4.□=28
□=28/4=7
□=7

3. Yandaki şekilde ABC ile CBD, tümler açılardır. m(ÂBC) = 2x + 4°ve m (CBD) = x + 17° olduğuna göre tümler açıların ölçülerini bulunuz.

Toplamları 90 derece olan açıların
2x+4+x+17=90+3x+21=90
3x+21=90+3x=90-21
3x=69
3x=69
x=69/3=23

4. Yukarıdaki ABCD karesi ile KLMN dikdörtgeninin çevre uzunlukları eşittir. |AB| = 8cm, |MN| = (2x-2) cm ve |ML| = 4cm ise ABCD karesi ile KLMN dikdörtgeninin alanları toplamı kaç cm2dir?
4x+4=32+4x=28
x=7

A(ABCD)=8.8=64
A(KLMN)=4.(2x-2)=4.12=48
64+48=112 cm kare

5. Yandaki terazi modelinde C3 kütlesi x kg’ı, O kütlesi 3 kg’ı, [“I kütlesi 1 kg’ı temsil etmektedir. Terazi dengede olduğuna göre x kaçtır?

x+x+x+1+3+3=x+x+1+3+3+3
3x+7=2x+10
3x-2x=10-7
x=3

Diğer sayfaların cevapları

7. Sınıf Matematik  Ders Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir