7. sınıf Sosyal Bilgiler kitabı sayfa 122, 123 cevapları Değerlendirme Soruları

Bu yazıda “7. sınıf Sosyal Bilgiler kitabı sayfa 122, 123 cevapları Değerlendirme Soruları” cevaplarını kısaca yazdık.

7. sınıf Sosyal Bilgiler kitabı sayfa 122, 123 cevapları Değerlendirme Soruları

SAYFA 122 CEVAPLARI

A- Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin  altındaki boşluğa doğrusunu yazınız.

( Y ) 1. Ülkemizin her yeri aynı oranda göç alır.
……… Ülkemizin bazı yerler göç alırken, bazı yerler hiç göç almaz.

( D ) 2. Göç, ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle insanların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitmesidir.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

( D  ) 3. Çatalhöyük’ün yerleşim yeri olarak seçilmesinde bölgenin verimli tarım arazilerine sahip
olması etkili olmuştur.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

( Y ) 4. Ülkemizde sanayinin gelişmiş olduğu yerler nüfus yoğunluğunun az olduğu yerlerdir.
…… Ülkemizde sanayinin gelişmiş olduğu yerler nüfus yoğunluğunun çok olduğu yerlerdir.………………………………………

( D ) 5. Bir yerin su kaynaklarının fazla, yer şekillerinin düz ve tarıma elverişli olması o yerin
nüfusunun kalabalık olmasında etkilidir.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B- Aşağıda verilen kelimeleri kullanarak cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz.

1. Bir yerin yerleşim yeri olarak seçilmesinde insan etkisi dışında kendiliğinden ortaya çıkan
özelliklere ………………DOĞAL…………… faktörler denir.
2. Sahip olduğu elverişli yeryüzü şekilleri, iklim şartları ve ekonomik faaliyet çeşitliliği ile
Türkiye’nin en yoğun nüfusa sahip şehri …İSTANBUL…………………………………………………
3. Sınırları belli bir alanda yaşayan insan sayısına ………NÜFUS……………………………………… denir.
4. Nüfusun dağılımını etkileyen faktörlerden insan etkisiyle olanlara ……BEŞERİ………faktörler denir.
5. Az gelişmiş ülkelerde …………TARIM……………… sektöründe çalışan insan sayısı daha fazladır.

SAYFA 123 CEVAPLARI

C- Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. B

2. D

3. D

4. D

D-Aşağıdaki soruların cevaplarını verilen boşluğa yazınız.

İki ayrı yerleşim alanının farklı özellikler göstermesinde etkili olan nedenler size göre nelerdir? Yazınız.

Bölgenin yer şekilleri ve iklim koşulları etkili olmaktadır.

7. sınıf Sosyal Bilgiler kitabı Tüm Sayfaların Cevapları

İLAVE BİLGİ NOTU

Göç

Göç, dini, iktisadi, siyasi, sosyal ve diğer sebeplerden dolayı insan topluluklarının hayatlarının tamamını veya bir bölümünü geçirmek üzere bir iskân ünitesinden, bir başkasına yerleşmek suretiyle yaptıkları coğrafi yer değiştirme hareketidir.

Göç sebepleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir