7. Sınıf Türkçe Kitabı Atatürk ve Anıları Metni Cevapları

7. Sınıf Türkçe Kitabı Atatürk ve Anıları Metni Cevapları. Türkçe kitabı Özgün Yayıncılık 7 .sınıf kitabında yer alan Atatürk ve Anıları Metni Cevapları kısaca yazdık. Etkinliklerin cevaplarını okuyabilirsiniz. Sayfa 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 cevaplar

7. Sınıf Türkçe Kitabı Atatürk ve Anıları Metni Cevapları

7. Sınıf Türkçe Kitabı Atatürk ve Anıları Metni Cevapları Sayfa 48

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Yaptığınız araştırmaya göre Atatürk’ün anılarından edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Kral Edward İstanbu’a geldiği zaman, yatından bir motora binerek Dolmabahçe Sarayı’na yanaşır. Atatürk de rıhtımda onu beklemektedir. Deniz dalgalı olduğundan, kralın bindiği motor, sürekli inip çıkmaktadır. İmparator rıhtıma çıkmak istediği bir sırada, eli yere değerek tozlanır.

O sırada Atatürk elini uzatmış bulunduğundan, kral da ona elini uzatmadan önce mendiline silmek ister. Ama Atatürk hemen devreye girer ve:

”Yurdumun toprağı temizdir, o elinizi kirletmez.” diyerek kralı elinden tutup rıhtıma çıkarır.

2. Atatürk’ün millet sevgisi ile ilgili sözlerini arkadaşlarınıza okuyunuz.

 • • Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O, esaret ve aşağılığı kabul etmez.
 • • Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için el birliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.
 • • Giriştiğimiz büyük işlerde, milletimizin yüksek kabiliyet ve yüksek sağduyusu başlıca rehberimiz ve başarı kaynağımız olmuştur.
 • • Milletin sevgisi kadar büyük mükafat yoktur.
 • • Bizim başka milletlerden hiç bir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız. Yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz.
 • • Bizim milletimiz, vatanı için, hürriyeti ve egemenliği için fedakar bir halktır.

7. Sınıf Türkçe Kitabı Atatürk ve Anıları Metni Cevapları Sayfa 50

1. ETKİNLİK

a. Aşağıda, metinde geçen bazı sözcükler ve sözcük grubu ile anlamları verilmiştir. Anlamlarından hareketle sözcükleri ve sözcük grubunu yazarak bulmacayı çözünüz.

 1. Tarıma elverişli olan, sınırlı ve belirli toprak parçası.ARAZİ
 2. Öğrenim görmemiş, okumamış.CAHİL
 3. Saymak, saygı göstermek.HÜRMET ETMEK
 4. Kendi ülkesinden ayrılarak yerleşmek için başka ülkeye giden kişi.GÖÇMEN
 5. Verimsiz veya susuz toprak.KIRAÇ
 6. Kendisiyle yakın ilişki kurulup sevilen, sayılan kimse.AHBAP
 7. Yeni yetişen ağaç veya ağaçcık.FİDAN
 8. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, uygun koşullarda korunması, işlenip değerlendirilmesi ve pazarlanması.ZİRAAT
 9. Yardımcı, emir subayı.YAVER
 10. Bir yere girip çıkmayı denetim altına almak için oluşturulan dizi.KORDON
 11. Herhangi bir konuyu tanıtma, duyurma, propaganda yapma amacıyla üzerine yazı yazılmış bez veya karton.DÖVİZ

b. Bulmacadaki renkli kutucuklara yazdığınız harflerin oluşturduğu anahtar sözcüğü bulunuz.

Anahtar Sözcük: ATATÜRK

7. Sınıf Türkçe Kitabı Atatürk ve Anıları Metni Cevapları Sayfa 51

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

1. Atatürk neden her gün çiftliğe gidiyormuş?

Fidan dikme, Ankara’yı ağaçlandırma ve yeşertme merakı nedeniyle gidiyormuş.

2. Etimesgutlu köylü, Atatürk’ün inceleme yaptırdığı toprakta niçin ağaç yetişmeyeceğini düşünüyormuş?

Toprağın ince yüzünün altının boydan boya kaya olduğunu bildiği için ağaç yetişemeyeceğini düşünüyormuş.

3. Atatürk, köylüye araziyle ilgili bilgiyi neden daha önce vermediğini sorduğunda köylü ne yanıt vermiş?

“Sen okumuşların sözüne daha çok inanırsın da ondan.”

4. Atatürk neden yaverlerini yanından uzaklaştırıp halkın arasına karışmış?

Halk tarafından sevilmenin zevkini yaşamak için.

5. Atatürk yanındakilerden ne istemiş? Niçin?

Halk tarafından sevilmenin zevkini biraz daha yaşamak için müsaade istemiş.

3. ETKİNLİK

a. “Atatürk ve Köylü”, “Atatürk ve Halk” metinleri yazarın tanık olduğu bir olayı anlatmaktadır. Metinlerdeki anılarda Atatürk’ün hangi kişilik özellikleri verilmiştir? Aşağıya yazınız.

Sabırlı, açık sözlü, insan ve millet sevgisi, iyi kalpliliği, ümitsizliğe yer vermemesi, sorunlara karşı çözümcü olması.

b. İkinci anıda italik yazılan cümlede Atatürk ne anlatmak istemiştir? Aşağıya yazınız.

Kendisinin de bir insan olduğunu, insanlarla arasında hiçbir farkının olmadığını anlatmak istemiştir.

4. ETKİNLİK

a. Atatürk’ün millet sevgisiyle ilgili sözlerinden biri hakkında hazırladığınız konuşmayı gerçekleştiriniz.

Aşağıdaki linkten konuşma örneğini okuyabilirsiniz.

Konuşma -“Bizim milletimiz, vatanı için, hürriyeti ve egemenliği için fedakar bir halktır.” Atatürk

b. Konuşmanızı gerçekleştirdikten sonra formu doldurarak belirtilen ölçütlere göre konuşmanızı değerlendiriniz.

Değerlendirmeyi yapınız.

7. Sınıf Türkçe Kitabı Atatürk ve Anıları Metni Cevapları Sayfa 52

5. ETKİNLİK

Tırnak işaretinin kullanım yerleriyle ilgili aşağıdaki kuralları örnek cümleler ile eşleştiriniz.

Cevap:

Cümle içerisinde eserlerin ve yazıların adları ile bölüm başlıkları tırnak içine alınır. Öğrenciler “Atatürk ve Köylü” ile
“Atatürk ve Halk” metinlerini sesli bir şekilde okudular.

Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır. “Atatürk bizim en büyüğümüzdür.”
sözüne katılıyorum “Türk milleti asırlardan beri bağrından bir Mustafa Kemal çıkardı.” diyor

Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınır. Çünkü bu işte sen de “okumuş” sayılırsın.

6. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki kitap künyesi örneğini inceleyiniz.

Agâh Sırrı Levend, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, TDK Yayınları, Ankara, 1960.

b. Siz de aşağıda karışık olarak verilen bilgileri örneğe uygun olarak düzenleyiniz.

 1. Falih Rıfkı Atay, Tuna Kıyıları, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1938.
 2. Mehmet Nuri Conker, Zabit ve Kumandan, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1981.
 3. Falih Rıfkı Atay, Atatürk’ün Bana Anlattıkları, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 1998

c. Araştırmalarınızı yazılı olarak düzenlerken yukarıdaki örneğe uygun olarak kaynak gösterimi yapınız.

Atatürk ve Anıları Metni Cevapları Sayfa 53

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili fiillere zaman anlamı katan ekleri, örnekteki gibi belirtip bu eklerin hangi zamanı ifade ettiğini yazınız.

• Atatürk toprağı inceletiyor.-yorşimdiki zaman
• Toprak dedimse sözün gelişi söyledim.-digeçmiş zaman
• Ben okumuşların sözüne daha çok inanırım.-rgeniş zaman
• Ellerini halktan iki vatandaşın omuzlarına dayamış.-mışgeçmiş zaman
• Mademki topraktır mutlaka tutacak.-acakgelecek zaman

Eklendikleri fiillere zaman anlamı katan eklere “haber (bildirme) kipleri” denir.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki fiillere kip eklerini getirerek cümleler yazınız.

Fiiller

sevmek okumak yorulmak çalışmak bakmak gezmek

Haber Kipleri

-acak /-ecek -yor -r /-ar /-er /-ır /-ir /-ur /-ür -mış /-miş /-muş /-müş -dı /-di /-du /-dü

 • Bu filmi çok severim.
 • Kitabı okuyor olacağım.
 • Bu işi yaparsam çok yorulurum.
 • Evde ders çalıyorum.
 • Bütün gün televizyon baktı.
 • Hafta sonu şehirde gezeceğim.

7. Sınıf Türkçe Kitabı Atatürk ve Anıları Metni Cevapları Sayfa 54

9. ETKİNLİK

a. Okulda başınızdan geçen ya da tanık olduğunuz bir olayı aşağıya yazınız.

Okulumuzda 3. dersteydik. Matematik dersimiz vardı. Birden burnumuza yanık kokusu geldi. Öğretmenimiz sınıfın kapsını açtı. Fakat bir şey anlamadık. Sonra ortalığı bir duman kapladı ve alarmlar çalmaya başladı.

Yangın var. Yangın var sesleri duyuldu.

Öğretmenimiz bizi sıraya soktu. Sınıftan çıktık. Fakat merdivenlerden inemedik. sınıfa geri döndük. Siren sesleri duyulmaya başladı. Biz sınıfta bekledik. Ama her yer duman oldu. İtfaiye pencerenin oraya merdiven uzattı.

İtfaiye erleri pencereden sıra ile bizi aldı. Merdivenden aşağı indik. Çok korktum. Ama öğretmenimiz sayesinde kurtulduk.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir