7. Sınıf Türkçe Kitabı Hastane Dinleme Metni Cevapları

Bu yazıda “7. Sınıf Türkçe Kitabı Hastane Dinleme Metni Cevapları” konusunu yazdık. Dersdestek Yayınları 7. sınıf Türkçe ders kitabı Hastane Dinleme Metni cevaplarını aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

7. Sınıf Türkçe Kitabı Hastane Dinleme Metni Cevapları

Hastahane Dinleme Metni Cevapları Sayfa 207 – 7. Sınıf Türkçe Kitabı

Dinleyelim

* “Hastahane” şiirini dinleyiniz. Şiirde boş bırakılan yerleri şiiri dinlerken tamamlayınız.

HASTAHANE

Dertliler dermanı sende arıyor
Millete hizmetin var hastahane
Türlü türlü yaraları sarıyor
Var olsun hekimler nur hastahane

Hademeler çalışırlar işinde
Herkesin bir derdi vardır başında
Kimisinin ecel gelir peşinde
Bu da mukadderdir der hastane

Dertli olan gelir gelir yalvarır
Göz açılır kulak verir dil verir
Tedavisi bitenlere yol verir
Dünyalar durdukça dur hastahane

Hastahane hekimlerin mekanı
Elinden geldikçe incitmez canı
Yardım yaradandan olsun dermanı
Yavrumu sağ salim ver hastahane

Hastahane büyük nimet Sivas’ta
Kolayca geliyor gidiyor hasta
Rabbim kimseyi koymasın yasta
Her vilayet ister bir hastahane

Veysel’in kalbinden gitmez kederi
Bu fani dünyaya gelelden beri
Elim çalar dilim söyler dertleri
Bu da benim için kar hastahane

Âşık Veysel ŞATIROĞLU

Hastahane Dinleme Metni Cevapları Sayfa 208 – 7. Sınıf Türkçe Kitabı

Söz Varlığım

 “Hastahane” şiirinden dizeler verilmiştir. Bu dizelerdeki altı çizili kelimelerin şiirde kullanıldığı anlamları işaretleyerek belirleyiniz.

• Dertliler dermanı sende arıyor,

[X] Çıkar yol, çare.[   ] Güç, takat, mecal.

• Elinden geldikçe incitmez canı,

[X] İncinmesine yol açmak.[   ] Kötü söz veya davranışla birbirini kırmak, üzmek.

• Hastahane büyük nimet Sivas’ta,

[X] İyilik, lütuf, ihsan.[   ] Yaşamak için gerekli her şey.

• Elim çalar, dilim söyler dertleri,

[X] Bir müziği dinlemeyi sağlayan aleti çalıştırmak.[   ] Başkasının malını gizlice almak, hırsızlık etmek, aşırmak.

• Bu da benim için kâr hastahane.

[   ] Alışveriş işlerinin sağladığı para kazancı.[X] Yarar, fayda.

“Dünya durdukça dur hastahane” dizesinde Âşık Veysel “durmak” kelimesini “varlığını sürdürmek” anlamıyla kullanmıştır. Siz de bu kelimeyi farklı bir anlama gelecek şekilde cümlede kullanınız.

Cümle: Geçmişimiz önümüzde duruyor. Gelecek önümüzde duruyor. Sultan Ahmet Cami yıllardır gökkubbenin altında duruyor.

Günümüzdeki Yazımı

 Âşık Veysel şiirinde “hastahane” yazımını kullanmıştır. Bu kelimenin günümüzdeki yazımı nasıldır?

Şiirde :hastahane

Doğru yazımı: hastane

Şairin “Bu fâni dünyaya gelelden beri,” dizesindeki altı çizili ifadenin günümüzdeki kullanımı nasıldır?

Günümüzdeki Kullanımı: geldiğimden

Hastahane Dinleme Metni Cevapları Sayfa 209 – 7. Sınıf Türkçe Kitabı

Dinleyelim – Cevaplayalım

Aşağıdaki soruları “Hastahane” şiirine göre cevaplayınız.

1. Dinlediğiniz Hastane şiirinde şair hastanenin işlevleri arasında neleri sıralıyor?

Dertlilerin derman bulması, yaraların sarılması, hastaların tedavi edilmesi, hekimlere ve hademelere iş sahibi yapması, hastalar için nimet olması, kolay ulaşılabilir olması.

2. Şair hangi şehirdeki hastaneden hareketle duygularını dile getirmiştir?

Sivas

3. Şair “Elim çalar, dilim söyler dertleri / Bu da benim için kâr hastahane.” dizelerinde ne anlatmaktadır?

Dertleri sadece türkü söyleyerek ifade ettiğini, bu dertlerin vücudunda olmadığı ve tedavi edilmesi gerekmediği için kendisi için büyük sorun olmadığını, bunu kendisine yarar saydığını anlatmaktadır.

Konusunu ve Ana Duygusunu Belirleyelim

Dinlediğiniz Hastane şiirinin konusunu ve ana duygusunu belirleyiniz.

Konu: Hastanelerin görevleri

Ana duygu: Hastanelere duyulan minnet

Sözlü Olmayan Mesajlar

Dinlediğiniz Hastane şiirinde bulunan mesajları işaretleyerek belirleyiniz.

  • [   ] Bütün dertlerin çaresi hastanededir.
  • [X] Hastanelerde çeşitli sıkıntıların çözüm yolu aranır.
  • [X] Şair Sivas’ta bulunan hastaneden memnundur.
  • [X] Hastanelerin ve hekimlerin varlığı insanlar için çok önemlidir.
  • [   ] Her hastane veya hekim güvenilir değildir

Araştıralım

Dinlediğiniz Hastane şiirinin şairi olan Âşık Veysel Şatıroğlu’nun edebiyatımızdaki yerini ve önemini çeşitli kaynaklardan araştırınız. Edindiğiniz bilgileri düzenleyerek aşağıdaki noktalı yere yazınız.

Cevap:

Aşık Veysel büyük bir halk ozanıdır. Aşık Veysel sade ve duru bir Türkçe ile deyişler söylemiştir.  Aşık geleneğinin son büyük temsilcilerindendir.  Eserlerinde Türkçesi yalındır. Dili ustalıkla kullanır. Yaşama sevinciyle hüzün, iyimserlikle umutsuzluk şiirlerinde iç içeydi. Âşık Veysel’in şiirleri; ölmeden önce 3 kitapta toplanarak yayımlanmıştır.

Hastahane Dinleme Metni Cevapları Sayfa 210 – 7. Sınıf Türkçe Kitabı

Günlük Türünün Özelliklerini Belirleyelim

Aşağıdaki metni okuyunuz. Metinden hareketle verilen soruları cevaplayınız.

HASTA ÖĞRETMENİMİ ZİYARET
Dün akşamüstü okuldan çıkınca hasta olan öğretmenimi ziyarete gittim. Fazla çalıştığı için hastalanmış. Günde beş saat ders, bir saat beden eğitimi dersi, iki saat akşam okulunda çalışma, uykusuzluk, yetersiz beslenme ve sabahtan akşama kadar nefes tüketmek sağlığını bozmuş.
Demir başlıklı bir yatakta yatıyordu. Daha iyi görebilmek için bir elini alnına dayadı ve o sevgi dolu sesiyle seslendi “Ah, Enrico (Enriko)!”
Yatağa yaklaştım, elini omzuma koydu ve şöyle dedi “Aferin oğlum. Zavallı öğretmenini görmeye gelmekle ne iyi ettin. Gördüğün gibi berbat durumdayım, sevgili Enrico. Okul nasıl gidiyor?Arkadaşların nasıllar? Ben olmasam da her şey yolunda değil mi? Yaşlı öğretmeninizle bensiz de gayet iyi yol alırsınız.”
Ben “Hayır.” demek istiyorum ama o sözümü kesti “Haydi haydi beni de sevdiğinizi biliyorum.” Sonra derin derin içini çekti. Duvara yapıştırılmış resimlere bakıyordum. “Görüyor musun?” dedi. “Bunlar yirmi yıldır bana resimlerini veren öğrencilerim. Hepsi çok iyi çocuklardı. Bunlar benim anılarım. Sen de ilkokulu bitirince bana resmini verirsin değil mi?”
Sonra başucundaki sehpadan bir portakal aldı ve elime koydu. “Sana verecek başka bir şeyim
yok. Bu hastadan sana bir hediye olsun.”
Bunları söylerken zorlukla nefes alıyordu, acı çektiği her hâlinden belliydi. “Ateşim çok yüksek…” dedi. “Yarı baygın gibiyim. Haydi bakalım matematiğe, problemlere biraz ağırlık ver. İlk denemede yapamadın mı, biraz dinlen ve yeniden göz at. Kafanı şişirmeden, sakin sakin çalış. Haydi git, annene de selam söyle. Bir daha tırmanma bu merdivenleri, okulda görüşürüz. Görüşmezsek de seni çok sevmiş olan öğretmenini unutma.” Bu sözler üzerine gözlerim doldu. “Başını öne eğ.” dedi öğretmenim. Başucuna doğru eğildim ve o da beni saçlarımdan öptü. Sonra “Haydi git!” dedi ve yüzünü duvara döndü. Hızla merdivenlerden aşağı indim çünkü hemen anneme sarılmak istiyordum.
Edmondo De AMICIS Çocuk Kalbi

Okuduğunuz metnin özelliklerini belirten ifadelerin başındaki kutucuklara “✔” işareti koyunuz.

[X] Birinci kişi ağzından yazılmış kısa, özlü ve öznel bir yazıdır.

[   ] Ortaya atılan düşünce kanıtlarla desteklenmiştir.

[X] İnandırıcı ve samimi bir yazıdır.

[X] Yazarın kişiliğini, görüşlerini ve ruhsal yapısını yansıtır.

[   ] Okuyucuyla sohbet ediyormuş gibi yazılmış bir yazıdır.

[X] Yaşanılan olayların ve izlenimlerin günü gününe yazılması ile oluşmuştur.

[X] Yaşanan olaylar değiştirilmeden yazılmıştır.

Özelliklerini belirlediğiniz “Hasta Öğretmenimi Ziyaret” adlı metnin türü nedir?

Günlük

Enrico’nun öğretmeninin hastalığı nedir? Günümüz sağlık imkânları düşünüldüğünde bu hastalığın tedavisi nasıl ve ne sürede gerçekleştirilir?

Soğuk algınlığı ve halsizlik. Günümüzde ilaç ve serum tedavisi verilir ve edavi evde devam eder.

➜ Hasta olan yakınlarımızı ziyaret etmenin önemi sizce nedir?

Ziyaret hastalara moral verir. Sevildiğini anlar. Daha çabuk iyileşip geri dönmek ister.

Hastahane Dinleme Metni Cevapları Sayfa 211 – 7. Sınıf Türkçe Kitabı

Düşünelim – Yazalım

➜ Sizce hastane ve hekimlerin günlük hayatımızdaki önemi nedir? Dinlediğiniz şiirden hareketle duygu ve düşüncelerinizi yazınız. Düşüncelerinizi desteklemek için TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından oluşturulmuş sağlıkla ilgili grafik ve tablolardan yararlanabilirsiniz.

Hastane ve hekimlerin günlük hayatımızdaki önemi nedir? ile ilgili yazıyı linkten okuyabilirsiniz.

Hastane ve hekimlerin günlük hayatımızdaki önemi nedir?

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir