8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 16, 17 Tutku Yayınları

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 16-17 Tutku Yayınları, 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Tutku Yayınları Sayfa 16, 17 8. sınıf İngilizce ders kitabı Tutku  yayınları 1. ünite İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 16, 17Tutku Yayınları

SAYFA 16 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Listen and answer the questions

1. What’s the event/activity?
Slumber party

2. When is it?
2. On Saturday

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Dinleyin ve soruları cevaplayın

1. Etkinlik / etkinlik nedir?
Pijama partisi

2. Ne zaman?
2. Cumartesi günü


3. What’s her excuse for refusing the invitation?
visiting her grand mother

1. When’s the event/activity?
1. Tonight

2. What kind of movie do they decide to see?
2. Comedy

3. What time are they meeting?
3. at 8 o’clock

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3. Daveti reddetmek için mazereti nedir?
büyük annesini ziyaret

1. Etkinlik / etkinlik ne zaman?
1. Bu gece

2. Ne tür bir film izlemeye karar verirler?
2. Komedi

3. Saat kaçta buluşuyorlar?
3. saat 8’de


5 Pair Work: Read the role cards, prepare a role play and act it out in the class.

Student A :
Decide on an event and invite your partner to do it together. Your friend may ask you some details about the event, so be ready to answer the questions.
Use the vocabulary/expressions in the previous parts to help you

Student B:
Your partner invites you to an event. You may accept or refuse the invitation. If you accept, ask for more information about the event. If
you refuse the invitation, apologize and give an excuse. Use the vocabulary/expressions in the previous parts to help you.

6 Pair Work: Change the roles and repeat the activity in Part 5

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

5 Eş Çalışma: Rol kartlarını okuyun, bir rol oyunu hazırlayın ve sınıfta oynayın.

Öğrenci bir :
Bir etkinliğe karar verin ve partnerinizi birlikte yapmaya davet edin. Arkadaşınız etkinlikle ilgili bazı ayrıntılar sorabilir, bu yüzden soruları cevaplamaya hazır olun.
Size yardımcı olması için önceki bölümlerdeki kelimeleri / ifadeleri kullanın

Öğrenci B:
Eşiniz sizi bir etkinliğe davet ediyor. Daveti kabul edebilir veya reddedebilirsiniz. Kabul ederseniz, etkinlik hakkında daha fazla bilgi isteyin. Eğer
daveti reddediyor, özür diliyor ve bir bahane veriyorsunuz. Size yardımcı olması için önceki bölümlerdeki kelimeleri / ifadeleri kullanın.

6 Eş Çalışma: Rolleri değiştirin ve 5. Bölümdeki etkinliği tekrarlayın


SAYFA 17 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 Answer the questions below.
1. What types of reunions are there in Turkey?
Family reunion, High school reunion

2. What do people usually do at reunions?
Chat and fun together

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 Aşağıdaki soruları cevaplayın.
1. Türkiye’de ne tür toplantılar var?
Aile birleşimi, Lise birleşimi

2. İnsanlar toplantılarda genellikle ne yapar?
Birlikte sohbet edin ve eğlenin


2 Read the invitation and answer the questions.
1. What’s the name of the school?
1. Friendship Primary Scholl

2. Where is the event?
2. Paul’s restaurant

3. How can people get more information?
3. They can contact Jess Bradley

4. What’s the deadline for joining the event?
4. at 7.00 pm

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2 Daveti okuyun ve soruları cevaplayın.
1. Okulun adı nedir?
1. Arkadaşlık İlköğretim Okulu

2. Olay nerede?
2. Paul’un restoranı

3. İnsanlar nasıl daha fazla bilgi alabilir?
3. Jess Bradley ile iletişime geçebilirler

4. Etkinliğe katılmak için son tarih nedir?
4. 19.00’da

3 Comments on “8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 16, 17 Tutku Yayınları”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir