8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 18, 19 Tutku Yayınları

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 18, 19 Tutku Yayınları, 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Tutku Yayınları Sayfa 18, 19  8. sınıf İngilizce ders kitabı Tutku  yayınları 1. ünite İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 18, 19 Tutku Yayınları

SAYFA 18 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Read the replies to the reunion invitation. Tick (✓) if the sender accepts and cross (✗) f the sender refuses the invitation.

Dear Jess,
First, thank you for organizing the class reunion. I’d love to come to the event. It’s so nice to meet up with our friends. We can talk about our memories and our new lives. I have one question. Can our parents join the event?
Hope to see you all.
Love Angelina

1 Dear Jess,
2 Thank you for the nice invitation. I’’m sorry, but I can’t attend
the event. I’’d love to see all my old friends, but we are going on
vacation on April 30.
See you later.
3 Sincerely,
4 Brad

4. Read the second reply in Part 3 again and match the sentences with the parts of a letter.

Closing.
Body Part/ The sender apologizes and gives his excuse for not attending.
Greeting.
The name of the sender.

5. 5 Imagine that the invitation in Part 2 is for you. Reply it via an email or a letter. State that you can’t attend the event. Apologize and give reasons for not attending the event. Follow the examples in Part 3.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Yeniden birleşme davetiyesine verilen cevapları okuyun. Gönderen kabul ederse (✓) işaretleyin ve gönderen davetiyeyi reddederse (✗) işaretleyin.

Sevgili Jess,
İlk olarak, sınıf toplantısını düzenlediğiniz için teşekkür ederiz. Etkinliğe gelmek isterim. Arkadaşlarımızla buluşmak çok güzel. Anılarımız ve yeni hayatlarımız hakkında konuşabiliriz. Bir sorum var. Ebeveynlerimiz etkinliğe katılabilir mi?
Hepinizi görmeyi umuyoruz.
Aşk Angelina

1 Sevgili Jess,
2 Güzel davet için teşekkür ederim. Üzgünüm ama katılamıyorum
olay. Tüm eski arkadaşlarımı görmek isterdim, ama devam ediyoruz
30 Nisan tatil.
Sonra görüşürüz.
3 Saygılarımızla,
4 Brad

4. Bölüm 3’teki ikinci yanıtı tekrar okuyun ve cümleleri bir mektubun bölümleriyle eşleştirin.

Kapanış.
Beden Bölümü / Gönderen özür diliyor ve katılmamak için mazereti veriyor.
Selamlama.
Gönderenin adı.

5. 5 Bölüm 2’deki davetiyenin sizin için olduğunu hayal edin. Bir e-posta veya mektup yoluyla yanıtlayın. Etkinliğe katılamayacağınızı belirtin. Özür dileyin ve etkinliğe katılmamanız için nedenler verin. Bölüm 3’teki örnekleri izleyin.


SAYFA 19 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. 1 What characteristics should an ideal friend have? Discuss your ideas. Example: I think an ideal friend should be truthful and supportive.

2. 2 Scan the opinions below. What are they talking about? Choose the correct choice.

Best Friends
Family Ties
Problems with Friends

I think sharing makes Kelly my best friend. We share all our secrets. I call her day and night.

Sandra is my best friend ever. I always support her, and I know that she always backs me up.

Leila is my best friend, and I can always count on her. Trust is very important to me.

Tom and I have lots of things in common. We do the same things all the time.

My best friend is Patricia. We sometimes argue, but I usually get on well with her.

Bill and I are always honest with each other. We never lie, and we are very close

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. 1 İdeal bir arkadaşın hangi özellikleri olmalıdır? Fikirlerinizi tartışın. Örnek: İdeal bir arkadaşın doğru ve destekleyici olması gerektiğini düşünüyorum.

2. 2 Aşağıdaki görüşleri tarayın. Onlar ne hakkında konuşuyor? Doğru seçimi seçin.

En yakın arkadaşlar
Aile bağları
Arkadaşlarla İlgili Sorunlar

Bence paylaşmak Kelly’yi en iyi arkadaşım yapar. Tüm sırlarımızı paylaşıyoruz. Ona gece gündüz diyorum.

Sandra şimdiye kadarki en iyi arkadaşım. Onu hep destekliyorum ve biliyorum ki beni hep destekliyor.

Leila benim en iyi arkadaşım ve her zaman ona güvenebilirim. Güven benim için çok önemli.

Tom ve benim ortak noktalarımız var. Hep aynı şeyleri yapıyoruz.

En iyi arkadaşım Patricia. Bazen tartışıyoruz, ama genellikle onunla iyi geçiniyorum.

Bill ve ben her zaman birbirimize karşı dürüstüz. Asla yalan söylemiyoruz ve çok yakınız


3 Read the opinions and fid the correct expressions in bold for the definitions below.

1. To help and support someone:

BACK UP

2. Telling the truth all the time:

BEING HONEST

3. To have a lot of similar interests:
having e lots of things in common.

4. To depend on someone:
counting on

5. To have a good relationship:
getting on well

4 Who’s your best friend? What makes him/her special? Share your ideas.
Example: Selin is my best friend because we have a great time together. I always trust her.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3 Fikirleri okuyun ve aşağıdaki tanımlar için doğru ifadeleri kalın harflerle yazın.

1. Birisine yardım etmek ve desteklemek için:

DESTEK OLMAK

2. Her zaman doğruyu söylemek:

DÜRÜST OLMAK

3. Benzer ilgi alanlarına sahip olmak:
ortak birçok şey var.

4. Birine güvenmek için:
güvenmek

5. İyi bir ilişkiye sahip olmak:
İyi gidiyor

4 En iyi arkadaşın kim? Onu özel yapan nedir? Fikirlerini paylaş.
Örnek: Selin en iyi arkadaşım çünkü birlikte harika zaman geçiriyoruz. Ona her zaman güveniyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir