8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 84, 85 Tutku Yayınları

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 84, 85 Tutku Yayınları 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Tutku Yayınları Sayfa 84, 85 8. sınıf İngilizce ders kitabı Tutku  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. 6. ünite Türkçe çevirileri.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 84, 85 Tutku Yayınları

SAYFA 84 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Match the household chores with the photos. Write the numbers on the photos

1. do the grocery shopping
2. wash/dry the dishes
3. do the laundry
4. load/empty the dishwasher
5. mow the lawn
6. wash the car
7. cook/prepare the meals
8. vacuum the house
9. iron the clothes
10. take care of the dog
11. take out the garbage
12. set the table
13. clean the windows

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Ev işlerini fotoğraflarla eşleştirin. Numaraları fotoğraflara yazın

1. bakkal alışveriş yapmak
 2. bulaşıkları yıkayın / kurulayın
 3. çamaşır yıkamak
 4. bulaşık makinesini doldurun / boşaltın
 5. çim biçme
 6. arabayı yıka
 7. yemek pişirmek / hazırlamak
 8. evi vakumla
 9. giysileri ütüleyin
 10. köpeğe iyi bak
 11. çöpü çıkarın
 12. masayı ayarlayın
 13. camları temizleme


SAYFA 85 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2. Ask and answer questions about your responsibilities at home. Use always, usually, often, sometimes, rarely and never. Follow the example.
Example:
Student A: How often do you set the table?
Student B: I sometimes set the table. What about you? Do you ever mow the lawn?
Student A: No, I never mow the lawn because we live in an apartment building.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2. Evde sorumluluklarınız hakkında sorular sorun ve cevaplayın. Her zaman, genellikle, sıklıkla, bazen, nadiren ve asla kullanın. Örneği takip edin.
Misal:
Öğrenci A: Masayı ne sıklıkla ayarlıyorsunuz?
Öğrenci B: Bazen masayı kurarım. Ya sen? Hiç çimleri biçiyor musun?
Öğrenci A: Hayır, çimleri asla biçmem çünkü bir apartmanda yaşıyoruz.


3. Read the questionnaire about the household chores and write three more chores. Then complete it with the answers of three of your friends. Keep in mind that you can write more than one person’s name in each question if necessary.
Example:
Ali: Who must take out the garbage in your family, Arzu?
Arzu: My father and I must take out the garbage in my family.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3. Ev işleri ile ilgili anketi okuyun ve üç ev işi daha yazın. Sonra üç arkadaşınızın cevaplarıyla tamamlayın. Gerekirse her soruya birden fazla kişinin adını yazabileceğinizi unutmayın.
Misal:
Ali: Ailenizdeki çöpleri kim çıkarmalı Arzu?
Arzu: Babam ve ben ailemdeki çöpleri çıkarmalıyız.


4. Now, count the total number of the male and female family members for each chore in Part 3 and check (✓) the related box below. Are the results different from your family?

1. Males do more chores than females in my questionnaire.
2. Females do more chores than males in my questionnaire.
3. Males and females do the chores almost equally in my questionnaire.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4. Şimdi, Bölüm 3’teki her ev işi için erkek ve kız aile üyelerinin toplam sayısını sayın ve aşağıdaki ilgili kutuyu işaretleyin (✓). Sonuçlar ailenizden farklı mı?

1. Ankette erkekler kadınlardan daha fazla ev işi yapıyor.
2. Kadınlar anketimdeki erkeklerden daha fazla ev işi yapıyor.
3. Erkekler ve kadınlar anketlerimde neredeyse eşit işleri yapıyorlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.