8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 87, 88 Tutku Yayınları

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 87, 88 Tutku Yayınları 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Tutku Yayınları Sayfa 87, 88 8. sınıf İngilizce ders kitabı Tutku  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. 6. ünite Türkçe çevirileri.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 87, 88 Tutku Yayınları

SAYFA 87 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Think of a week and talk about your obligations/responsibilities at home or school.
Example: I must help my father to clean up the garage of our house on Monday.
I have to return the books to the library on Tuesday

4. Group Work: Work in groups of four. Talk about your obligations/responsibilities that you don’t like doing. How do you feel when you have those responsibilities? Make suggestions about your friends’ dislikes if possible.

Example:
Halit : What are your responsibilities at home, Azra?
Azra : I am responsible for taking care of my baby sister on Saturday mornings. I sometimes get too annoyed while I take care of her.
Beyza: You should read books and listen to music while you take care of her. I am sure you won’t get annoyed then. What about you, Halit?
Halit : I must do my homework on weekends. You know our teachers give us homework too much. I sometimes get bored when I have too much homework.
Selim : You are right. Our teachers shouldn’t give us too much homework.
Azra : I think you should do your homework daily. Then you won’t get any problems.
Beyza: Exactly. And I prepare breakfast on Sundays.
Halit : Me, too. I must make my bed every morning, but I don’t like doing it every day.
Beyza: Yes, but we should always be tidy.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Bir hafta düşünün ve evde veya okulda yükümlülükleriniz / sorumluluklarınız hakkında konuşun.
Örnek: Pazartesi günü babamın evimizin garajını temizlemesine yardım etmeliyim.
Kitapları Salı günü kütüphaneye iade etmek zorundayım

4. Grup Çalışması: Dörtlü gruplar halinde çalışın. Yapmak istemediğiniz yükümlülükleriniz / sorumluluklarınız hakkında konuşun. Bu sorumluluklarınız olduğunda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Mümkünse arkadaşlarınızın beğenmeme durumları hakkında önerilerde bulunun.

Örnek:
Halit: Evde sorumluluklarınız neler Azra?
Azra: Cumartesi sabahları kız kardeşime bakmaktan sorumluyum. Ona bakarken bazen çok rahatsız oluyorum.
Beyza: Ona bakarken kitap okumalı ve müzik dinlemelisin. Eminim o zaman sinirlenmeyeceksin. Ya sen, Halit?
Halit: Ödevlerimi hafta sonları yapmalıyım. Öğretmenlerimizin bize ödevlerini çok fazla verdiğini biliyorsunuz. Çok fazla ödevim olduğunda bazen sıkılıyorum.
Selim: Haklısın. Öğretmenlerimiz bize çok fazla ödev vermemelidir.
Azra: Sanırım ödevini günlük yapmalısın. O zaman herhangi bir sorunla karşılaşmazsınız.
Beyza: Kesinlikle. Pazar günleri kahvaltı hazırlıyorum.
Halit: Ben de. Her sabah yatağımı yapmak zorundayım, ama her gün yapmaktan hoşlanmıyorum.
Beyza: Evet, ama her zaman düzenli olmalıyız.


SAYFA 88 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Do you organize birthday parties for your family members? What kind of chores do you usually do for the preparations? Share your answers with the class.
Example: We always clean up the house before the guests arrive

2. Are the sentences true or false? Listen and tick (✓) the correct boxes.

1. They are planning a surprise
birthday party for their grandfather.
2. Nora and her mother will do the grocery shopping.
3. Logan will buy the birthday cake.
4. The mother will vacuum the rooms.
5. Nora will clean the bathroom.
6. The mother will tidy up the kitchen.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Aile üyeleriniz için doğum günü partileri düzenliyor musunuz? Hazırlıklar için genellikle ne tür işler yaparsınız? Cevaplarınızı sınıfla paylaşın.
Örnek: Misafirler gelmeden önce evi her zaman temizleriz

2. Cümleler doğru mu yanlış mı? Dinleyin ve doğru kutuları işaretleyin (✓).

1. Bir sürpriz planlıyorlar
büyükbabaları için doğum günü partisi.
Nora ve annesi bakkal alışverişinde bulunacaklar.
3. Logan doğum günü pastasını satın alacak.
4. Anne odaları vakumlayacaktır.
5. Nora banyoyu temizleyecektir.
6. Anne mutfağı toparlar.


3. Listen to the rest of the conversation and answer the questions below.

1. What does Logan want to do on Saturday?
2. How much money does he need for the activity?
3. What does Nora ask Logan to do?
4. Who is Sam in your opinion?
5. What can you say about this family? Circle the correct one.
a. Everybody shares the responsibilities at home.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3. Konuşmanın geri kalanını dinleyin ve aşağıdaki soruları cevaplayın.

1. Logan Cumartesi günü ne yapmak istiyor?
2. Etkinlik için ne kadar paraya ihtiyacı var?
3. Nora, Logan’tan ne yapmasını ister?
4. Sizce Sam kim?
5. Bu aile hakkında ne söyleyebilirsiniz? Doğru olanı yuvarlak içine alın.
 a. Herkes evde sorumluluklarını paylaşır.


4. Organize a surprise birthday party for one of your classmates. What would you suggest doing to make the birthday party much better? Share your suggestions.
Example:
Student A: We should decorate the class with balloons and ribbons.
Student B: We must/have to organize the places of the desks.
Student C: It’s necessary to bring something to eat and drink.
Student D: We can bring MP3 songs.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4. Sınıf arkadaşlarınızdan biri için sürpriz bir doğum günü partisi düzenleyin. Doğum günü partisini daha iyi hale getirmek için ne yapmayı önerirsiniz? Önerilerinizi paylaşın.
Misal:
Öğrenci A: Sınıfı balonlar ve kurdeleler ile süslemeliyiz.
Öğrenci B: Masaların yerlerini düzenlemeliyiz / düzenlemeliyiz.
Öğrenci C: Yiyecek ve içecek bir şeyler getirmeniz gerekiyor.
Öğrenci D: MP3 şarkıları getirebiliriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.