8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 99 Tutku Yayınları

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 99 Tutku Yayınları 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Tutku Yayınları Sayfa 99  8. sınıf İngilizce ders kitabı Tutku  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. 9. ünite Türkçe çevirileri.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 99 Tutku Yayınları

SAYFA 99 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3. Complete the puzzle with the highlighted words given in the text. Do not consider the suffixes.

ACROSS
1. (Noun) A container that we use to make something in a particular shape.
5. (Noun) The first form that a new design of a car, machine, etc.
7. (Noun) Discussion of a particular subject.
9. (Noun) A special type of cell in the body that can divide in order to form other types of cells.
10. (Verb) To heat solid until it changes into a liquid.

DOWN
2. (Noun) An amount or a piece of a material that covers a surface or that is between two other things.
3. (Noun) Something that people make in a factory in large numbers, usually in order to sell it.
4. (Verb) To cause something to exist.
6. (Verb) To change the appearance or form of something completely.
8. (Noun) A single thing in a list, group or set of things.
11. (Adjective) Staying in a good condition for a long time.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3. Metinde verilen vurgulanan kelimelerle bulmacayı tamamlayın. Ekleri dikkate almayın.

KARŞISINDA
1. (İsim) Belirli bir şekilde bir şey yapmak için kullandığımız kap.
5. (İsim) Yeni bir araba, makine vb. tasarımının ilk biçimi.
7. (İsim) Belirli bir konunun tartışılması.
9. (İsim) Diğer hücre türlerini oluşturmak için bölünebilen vücuttaki özel bir hücre türü.
10. (Fiil) Katıyı sıvı hale gelinceye kadar ısıtmak.

AŞAĞI
2. (İsim) Bir yüzeyi kaplayan veya iki şey arasında kalan miktar veya madde parçası.
3. (İsim) İnsanların bir fabrikada, genellikle satmak için çok sayıda yaptığı şey.
4. (Fiil) Bir şeyin var olmasına neden olmak.
6. (Fiil) Bir şeyin görünüşünü veya şeklini tamamen değiştirmek.
8. (İsim) Bir liste, grup veya şeyler kümesindeki tek bir şey.
11. (Sıfat) Uzun süre iyi durumda kalmak.


4. Read the text again and answer the questions below.

1. How does a 3D printer create an object? Number the steps below.
4-prints another layer
2-melts a material into thin layers onto a surface
1-takes a material
3-moves up
2. Which one below is not an advantage of 3D printing?

a. more durable
b. cheaper
c. easier
d. more dangerous (DOĞRU CEVAP)

3. Which ones are possible to print with the help of 3D printing today? Check (✓) the correct ones.
eye
ear (CEVAP)
gun (CEVAP)
heart

5. Group Work: Work in groups of four. Talk about the advantages and disadvantages of scientific achievements with your friends.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4. Metni tekrar okuyun ve aşağıdaki soruları cevaplayın.

1. Bir 3D yazıcı nasıl bir nesne oluşturur? Aşağıdaki adımları numaralandırın.
4-başka bir katman yazdırır
2-bir malzemeyi bir yüzey üzerinde ince tabakalar halinde eritir
1-bir malzeme alır
3-yukarı hareket eder
2. Aşağıdakilerden hangisi 3D baskının avantajlarından biri değildir?

a. daha dayanıklı
b. daha ucuz
c. Daha kolay
d. daha tehlikeli (DOĞRU CEVAP)

3. Bugün 3D baskı yardımıyla hangilerini basmak mümkün? Doğru olanları kontrol edin (✓).
göz
kulak (CEVAP)
tabanca (CEVAP)
kalp

5. Grup Çalışması: Dört kişilik gruplar halinde çalışın. Arkadaşlarınızla bilimsel başarıların avantajları ve dezavantajları hakkında konuşun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.