8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Sayfa 118 MEB Yayınları

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 118 MEB Yayınları. 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi 9. ÜNİTE Sayfa 118  8. sınıf İngilizce ders kitabı MEB yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 118 MEB Yayınları

Sayfa 118 Türkçe Çevirisi

Activity 5
Read the texts. Answer the following questions.

Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu was born in 1935 in Italy where his father was a consular official. He became the youngest professor in the world when he was at the age of 28. He was internationally known as “The Turkish Einstein”. He developed a theory of the electronic structure of molecules. He had some studies on Turkish language, too. He was a scientist, a chemist, a molecular, a biophysicist and a biochemist. He died in 2015 in the USA

1. When was Oktay Sinanoğlu born?
2. Where was he born?
3. When did he become a professor?
4. What is he called all around the world?
5. Did he have any studies on Turkish language?
6. When did he die?
ANSWER
1. He was born in 1935
2. In Italy
3. When he was 28
4. The Turkish Einstein
5. Yes, He had.
6. He died in 2015

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Etkinlik 5
Metinleri oku. Aşağıdaki soruları cevaplayın.

Oktay Sinanoğlu, 1935 yılında babasının konsolosluk memuru olduğu İtalya’da doğdu. 28 yaşında dünyanın en genç profesörü oldu. Uluslararası alanda “Türk Einstein” olarak tanındı. Moleküllerin elektronik yapısı hakkında bir teori geliştirdi. Türk dili üzerine de çalışmaları vardı. Bilim adamı, kimyager, moleküler, biyofizikçi ve biyokimyacıydı. 2015 yılında ABD’de öldü

1. Oktay Sinanoğlu ne zaman doğdu?
2. Nerede doğdu?
3. Ne zaman profesör oldu?
4. Dünyanın her yerinde ona ne denir?
5. Türk dili üzerine herhangi bir çalışması var mıydı?
6. Ne zaman öldü?
CEVAP
1. 1935’te doğdu
2. İtalya’da
3. 28 yaşındayken
4. Türk Einstein’ı
5. Evet, vardı.
6. 2015 yılında öldü


 

Prof. Dr. Stephen William Hawking (1942-2018) was a British scientist, physicist, cosmologist, theorist and writer. He became one
of the most brilliant theoretical physicists after Einstein. He was diagnosed with ALS, a form of motor neurone disease, in 1963. Although he was wheelchair-bound and dependent on a computerised voice system for communication, he could go on conducting his researches. He had many honorary degrees.

1. When did Stephen William Hawking die?
2. What was his nationality?
3. What were his professions?
4. What is ALS?
5. Did he give up his researches?
6. Did he have any honorary degrees?

ANSWER

1. he died in 2018
2. He was British.
3. scientist, physicist, cosmologist, theorist and writer
4. A form of motor neurone disease
5. Nı, he didn’t
6. Yes, he had many

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Stephen William Hawking (1942-2018) İngiliz bilim adamı, fizikçi, kozmolog, teorisyen ve yazardı. Einstein’dan sonra en parlak teorik fizikçilerden biri oldu. 1963 yılında bir motor nöron hastalığı türü olan ALS’ye yakalandı. Tekerlekli sandalyeye bağlı olmasına ve iletişim için bilgisayarlı ses sistemine bağlı olmasına rağmen araştırmalarına devam edebildi. Birçok onursal dereceleri vardı.

1. Stephen William Hawking ne zaman öldü?
2. Uyruğu neydi?
3. Meslekleri nelerdi?
4. ALS nedir?
5. Araştırmalarından vazgeçti mi?
6. Fahri dereceleri var mıydı?

CEVAP

1. 2018’de öldü
2. İngilizdi.
3. bilim adamı, fizikçi, kozmolog, teorisyen ve yazar
4. Bir tür motor nöron hastalığı
5. Hayır, yapmadı
6. Evet, birçok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir