8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Sayfa 117 MEB Yayınları

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 117 MEB Yayınları. 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi 9. ÜNİTE Sayfa 116 8. sınıf İngilizce ders kitabı MEB yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 117 MEB Yayınları

Sayfa 117 Türkçe Çevirisi

Activity 3
Match the pictures with the speech bubbles.(There are two extra pictures.)

1. I’m taking notes of the experiment results. ( ..e. )
2. I’m operating the machine. (f)
3. I’m viewing some soil samples under the microscope. (b)
4. I’m doing research on the Internet for my science project. ( ..c. )
5. I’m looking for some fossils n the excavation area. (a)
6. I’m looking into the sky through a telescope. (g)

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Etkinlik 3
Resimleri konuşma balonları ile eşleştirin.(İki ekstra resim var.)

1. Deney sonuçlarını not alıyorum. ( ..e. )
2. Makineyi çalıştırıyorum. (f)
3. Mikroskop altında bazı toprak örneklerine bakıyorum. (b)
4. Fen projem için internette araştırma yapıyorum. ( ..c. )
5. Kazı alanında bazı fosiller arıyorum. (a)
6. Bir teleskopla gökyüzüne bakıyorum. (g)

4. Etkinlik
Kelimeleri/ifadeleri doğru sıraya koyun.


Activity 4
Put the words/ phrases into the correct order.

1. is / the dishwasher / Josephine Cochrane / The inventor of / .
The inventor of the dishwater is Josephine Cochrane
2. the law / discovered / Isaac Newton / of gravity / .
Isaac Newton discovered the law of gravity
3. Akşemseddin / microbe / The discovery of / belongs to / .
The discovery of microbes belongs to Akşemseddin
4. inventor / is / Rachel Zimmerman Brachman / The Blyssymbol Software’s /
The Blyssymbol Software’s inventor is Rachel Z.Brachman
5. inventor / Havan ball gun’s / Fatih Sultan Mehmet / is / .
Havan ball gun’s inventor is Fatih Sultan Mehmet

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. / bulaşık makinesi / Josephine Cochrane / /’in mucidi.
Bulaşık suyunun mucidi Josephine Cochrane’dir.
2. yasa / keşfedilen / Isaac Newton / yerçekimi / .
Isaac Newton yerçekimi yasasını keşfetti
3. Akşemseddin / mikrop / Keşfi / aittir / .
Mikropların keşfi Akşemseddin’e ait
4. mucit / is / Rachel Zimmerman Brachman / The Blyssymbol Yazılımının /
Blyssymbol Yazılımının mucidi Rachel Z.Brachman’dır.
5. mucit / Havan top tabancası / Fatih Sultan Mehmet / is / .
Havan topunun mucidi Fatih Sultan Mehmet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir