8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa 26 Cevapları Milli Varlığın Düşmanları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa 26 Cevapları Milli Varlığın Düşmanları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa 26 Cevapları Milli Varlığın Düşmanları. 8.sınıf  İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük dersi Öğrenci Çalışma Kitabı (Top Yayınları) cevaplarını okuyabilirsiniz.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa 26 Cevapları Milli Varlığın Düşmanları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa 26 Cevapları Milli Varlığın Düşmanları bölümü cevaplarını kısaca maddeler halinde yazdık.

Aşağıda Azınlıkların Kurduğu Zararlı Cemiyetlerin Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler Verilmiştir. Bilgileri İçeren Kutuların Karşısındaki Boşluğa Uygun Cemiyetin Adını Yazınız.

 1. 1904 yılında kuruldu. Karadeniz’de Samsun-Trabzon merkezli bir Rum devleti kurmayı amaçlıyordu. Cevap: Pontus Rum Cemiyeti
 2. Bizans İmparatorluğunu yeniden kurmayı amaçlıyordu. Bu amaçla, Trakya, İstanbul ve Batı Anadolu’yu Yunanistan’a katmayı hedefliyordu. Cevap: Mavri Mira (Kara Talih) ve Etnikieterya Cemiyetleri
 3. Anadolu’nun doğusunda ve güneyinde Ermeni Devleti kurmayı amaçlıyorlardı. Cevap: Hınçak ve Taşnak Cemiyeti
 4. Yahudilerin Anadolu’daki ekonomik çıkarlarını korumayı amaçlıyordu.Cevap: Mekabi ve Alyans-Israilit Cemiyeti

Ulusal Varlığa Zararlı Cemiyetlerin Ortak Özelliklerini Ve Milli Mücadele’ye Olumsuz Etkilerini Aşağıya Yazınız.

 1. Müslüman kişiler ve Azınlıkların kurduğu cemiyetlerdir.
 2. Ülkenin işgalini kolaylaştırmışlardır.
 3. İtilaf devletleri bu cemiyetleri desteklemiştir.
 4. Saltanat ve hilafet yanlısıdırlar.
 5. İtilaf devletlerin amaçlarına hizmet etmişlerdir.
 6. Manda ve himaye fikrini savunmuşlardır.
 7. Ulusal bilinci yıkmaya çalışmışlardır.

Milli Mücadele’ye Olumsuz Etkilerini Aşağıya Yazınız.

 1. İşgal devletlerinin işlerini kolaylaştırmışlardır.
 2. TBMM’ne karşı Anadolu’da ayaklanmalar çıkarılmasında etkili olmuşlardır.
 3. Ulusal bilince zarar vermişlerdir.

İLAVE BİLGİ NOTU

Türk ve Müslümanların kurduğu zararlı cemiyetler, Ulusal Mücadele’ye karşı oldular. Milli Mücadele’ye ve TBMM’ye karşı Anadolu’da ayaklanmaların çıkmasında etkili oldular.

Azınlıkların Kurduğu Zararlı Cemiyetler

 1. Mavri Mira (Kara Talih) ve Etnikieterya Cemiyetleri: Yunan Hükûmeti için
  çalışıyorlardı. Amaçları Bizans İmparatorluğu’nu yeniden kurmaktı. Bu amaç doğrultusunda Trakya, İstanbul ve Batı Anadolu’yu Yunanistan’a katmayı hedefliyorlardı Pontus Cemiyeti
 2. Pontus Cemiyeti: Amaçları Karadeniz’de Samsun-Trabzon merkezli bir Pontus Rum Devleti kurmaktı. Bir başka Rum cemiyeti olan Etniki
  Eterya Cemiyeti de aynı amaçları taşıyordu.
 3. Hınçak ve Taşnak Komitaları: Amaçları Anadolu’nun doğusu ve güneyinde Ermeni Devleti kurmaktı

Türk ve Müslümanların Kurduğu Zararlı Cemiyetler

 1. Kürt Teali Cemiyeti: 1919 Mayıs’ında Seyyit Abdülkadir tarafından kuruldu. Wilson İlkeleri’ne dayanarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da bir
  Kürt devleti kurmak istiyorlardı.
 2. Hürriyet ve İtilaf Fırkası:1911’de İttihat ve Terakki Cemiyetine karşı kuruldu. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Anadolu’daki Millî Mücadele
  Hareketi’ne karşı muhalif bir tutum sergiledi.
 3. Wilson İlkeleri Cemiyeti
 4. İslam Teali Cemiyeti
 5. Sulh ve Selameti Osmaniye Fırkası
 6. İngiliz Muhipleri (Dostları) Cemiyeti ( 1 ) ( 1 , 2 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir