8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa 57 Cevapları Şeyh Sait Ayaklanması

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa 57 Cevapları Şeyh Sait Ayaklanması

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa 57 Cevapları Şeyh Sait Ayaklanması 8.sınıf  İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük dersi Öğrenci Çalışma Kitabı (Top Yayınları) cevaplarını okuyabilirsiniz.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa 57 Cevapları Şeyh Sait Ayaklanması

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa 57 Cevapları Şeyh Sait Ayaklanması bölümü cevaplarını kısaca maddeler halinde yazdık.

Şeyh Sait Ayaklanması’nı Aşağıdaki Bölümlere İlgili Başlıklar Çerçevesinde Değerlendiriniz.

Şeyh Sait Ayaklanması’nı Aşağıdaki Bölümlere İlgili Başlıklar Çerçevesinde Değerlendiriniz. sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

AYAKLANMANIN NEDENLERİ:

 • Şeyh Sait ve adamlarının sultanlık ve hilafeti geriye getirmek istemeleri,
 • İngiltere’nin Musul’u Türkiye’ye vermek istememesi ve Irak ile Türkiye arasında tampon görevi gören Kürt devleti kurma isteği
 • Yapılan yenilikleri istemeyenlerin olması
 • Uzun yıllar boyunca Doğu Anadolu bölgesinin göz ardı edildiği düşünülmesi,
 • ” Din elden gidiyor!” diyerek halkın kışkırtılarak şeriat devleti kurmak istenmesi
 • Terakkiperver Cumhuriyet Partisi’nin katı muhalefeti, laiklik karşıtı görüşleri

AYAKLANMA SONUCU ALINAN ÖNLEMLER:

 • Bölgesel olarak seferberlik ilan edilmiştir.
 • Caydırıcı olan en sert tedbirler alınmıştır.
 • Tüm yetki İsmet Beye verilmiştir.
 • Suçluların yargılanması için İstiklal mahkemeleri kurulmuştur.
 • Takrir-i Sükun Kanunu çıkarılmıştır.
 • Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılmıştır.

AYAKLANMANIN ULUSAL VE ULUSLARARASI ETKİLERİ:

 • Musul sorunu Türkiye aleyhine sonuçlanmış, Ankara Anlaşması ile Musul İngiltere’ye bırakılmıştır.
 • İnkılaplara engel olmak isteyen güçlere ağır bir darbe indirildi. İnkılapalrın önü açıldı. Geniş yetkilere sahip olan İsmet İnönü Hükûmeti kısa sürede önemli inkılaplar gerçekleştirdi.
 • Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılması sonucu çok partili siyasal yaşamın ilk denemesi başarısızlıkla sonuçlanmış oldu. ( 1 )

İLAVE BİLGİ NOTU

Şeyh Said İsyanı (Dönemin adıyla: Genç Hâdisesi, Şubat – Nisan 1925), Güneydoğu Anadolu’da merkezi yönetime karşı girişilen geniş çaplı Kürt ve Zaza aşiretlerin destek verdiği Hilâfet taraftarı ayaklanma.

Şeyh Said Ayaklanması’nın bastırılması sonucu Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu’da denetim sağlanmış oldu. Şeyh Said ayaklanması sonucu çok partili yaşama geçişe ara verildi. Ayaklanmaya karıştığı için Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatıldı. ( 1 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir