8. sınıf İnkılap Tarihi kitabı sayfa 102, 103, 104 cevapları MEB

Ramazan geldiğinde çevrenizde ne gibi değişiklikler gözlemlersiniz?

Bu yazıda “8. sınıf İnkılap Tarihi kitabı sayfa 102, 103, 104 cevapları MEB” sorusunun cevabını kısaca yazdık. 8. sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kitabı 3. ünite sonu Ölçme ve Değerlendirme sorularının cevaplarını kısaca yazdık.

8. sınıf İnkılap Tarihi kitabı sayfa 102, 103, 104 cevapları MEB

8. sınıf İnkılap Tarihi kitabı sayfa 102 cevapları

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1. Millî Mücadele Dönemi’nde, Anadolu halkının işgalleri önlemek için kendi imkânlarıyla oluşturduğu yerel direniş kuvvetlerine ………Kuvâ-yı Millîye,……………………… denir.

2. Mustafa Kemal, TBMM’de çıkarılan …………Başkomutanlık…………………… Yasası ile ordumuzun başına geçmiştir.

3. Mustafa Kemal, ordumuzun ihtiyaçlarını halkın imkânlarıyla karşılamak için …………Tekalif-i Millîye………mirlerini yayınlamıştır.
4. Lozan Antlaşması’nda, ………Musul……………………… sorunundan dolayı Irak sınırı çözüme kavuşturulamamış, bu sorunun çözümü Türkiye ile İngiltere arasında dokuz ay içinde yapılacak ikili görüşmelere bırakılmıştır.

5. Lozan Antlaşması’nda …………Düyûn-u Umûmiye,…………………… Teşkilatı kaldırılmış ve Osmanlı borçları, Türkiye ile

son dönemde Osmanlı Devleti’nden ayrılan veya toprak alan devletler arasında paylaştırılmıştır.
6. Ermenistan ile imzalanan ………Gümrü……………………… Antlaşması, TBMM’nin imzaladığı ilk antlaşmadır.

B. Aşağıdaki soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.

1. I. İnönü Savaşı’nın dış politika açısından sonuçları nelerdir? Açıklayınız.

  • TBMM Hükümeti’nin moralinin ve otoritesinin artmasını sağlamıştır
  • Bu zafer, yeni Türk devletinin iç durumunu kuvvetlendirmiş ve dıştaki itibarını arttırmıştır. Bunun sonucunda; Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması imzalanmıştır.
  • İtilaf Devletleri yeni durumu görüşmek üzere Londra Konferansı’nı düzenlemişler ve TBMM’yi konferansa davet etmişlerdir.

2. Sakarya Savaşı’nın sonuçları nelerdir?

  • Savaş sonrası Mustafa Kemal’e TBMM tarafından gazilik unvanı ve mareşallik rütbesi verildi.
  • Türk ordusunun zaferi İtilaf Devletleri arasındaki görüş ayrılıklarını da su yüzüne çıkardı.
  • İtalya’dan sonra Fransa da işgal ettiği yerlerden çekildi.
  • İngiltere savaşta yalnız kaldı.
  • Kafkas devletleri ile Kars Antlaşması, Fransa ile Ankara Antlaşması,Ukrayna ile dostluk antlaşması imzalandı.
  • 1683 Viyana Kuşatmasından beri devame den geri çekilme bitmiştir. Sakarya Savaşı

3. Kuvâ-yı Millîye Birliklerinin kaldırılma gerekçeleri nelerdir? Açıklayınız.

Sorunun cevabını linkten okuyabilirsiniz. Kuvâ-yı Millîye Birliklerinin kaldırılma gerekçeleri nelerdir?

4. İtilaf Devletlerinin Londra Konferansı’nı toplamaktaki asıl gayeleri nedir?

Sorunun cevabını linkten okuyabilirsiniz.  İtilaf Devletlerinin Londra Konferansı’nı toplamaktaki asıl gayeleri nedir?

5. Lozan Antlaşması’nda Boğazların yönetimi nasıl karara bağlanmıştır?

Sorunun cevabını linkten okuyabilirsiniz. Lozan Antlaşması’nda Boğazların yönetimi nasıl karara bağlanmıştır?

8. sınıf İnkılap Tarihi kitabı sayfa 103 cevapları

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız

1.C 2.B 3.D 4.A 5.A 6.D 7.B 8.C 9.A

8. sınıf İnkılap Tarihi kitabı sayfa 104 cevapları

Ç. Aşağıda Millî Mücadele Dönemi’nde yaşanan bazı diplomatik gelişmeler hakkında bilgiler verilmiştir. Açıklamalardan hareketle verilen olayların isimlerini tespit edip tarih şeridine yerleştiriniz.

1. Gümrü Antlaşması,

2. Londra Konferansı ,

3. Moskova Antlaşması,

4. Kars Antlaşması,

5. Ankara Antlaşması,

6. Mudanya Ateşkes Antlaşması,

7. Lozan Antlaşması

D. Aşağıda Millî Mücadele’de yaşanan çeşitli muharebeler ile bunların sonucunda ortaya çıkan bazı diplomatik gelişmeler verilmiştir. Muharebeler ile diplomatik gelişmeleri eşleştiriniz.

Doğu Cephesi (2), I. İnönü Muharebesi (4,5,7), Sakarya Muharebesi (3,6), Büyük Taarruz (1)

8. sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabı cevapları

Lozan Antlaşması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir