İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

1921 Anayasası’nın Eksik Yönlerini Yazarak, 1924 Anayasası’nda Yapılan Düzenlemeler İle Karşılaştırınız.

, , No Comment

Bu yazıda “1921 Anayasası’nın Eksik Yönlerini Yazarak, 1924 Anayasası’nda Yapılan Düzenlemeler İle Karşılaştırınız.” sorusunu cevabını yazdık. 1921 ve 1924 Anayasaları arşılaştıralım;

Read Post →

Mustafa Kemal’in Bir Konuda Karar Alırken ve Bu Kararı Uygulamaya Koyarken Uygun Ortam Ve Zamanı Beklemesiyle İlgili Örnekler Veriniz.

, , No Comment

Bu yazıda “Mustafa Kemal’in Bir Konuda Karar Alırken ve Bu Kararı Uygulamaya Koyarken Uygun Ortam Ve Zamanı Beklemesiyle İlgili Örnekler Veriniz.” sorusunu cevapladık. Mustafa Kemal bir konu hakkında karar alırken uygun  zamanı beklerdi. Ortamın bu&hellip

Read Post →

Mustafa Kemal’e Göre, İstanbul Yerine Ankara’nın Başkent Yapılmasının Nedenleri Nelerdir?

, , No Comment

Bu yazıda “Mustafa Kemal’e Göre, İstanbul Yerine Ankara’nın Başkent Yapılmasının Nedenleri Nelerdir?” sorusunu cevapladık. İstanbul yerine Ankara’nın başkent yapılmasının nedenlerini, Mustafa Kemal’e göre şöyle cevaplayabiliriz.

Read Post →

Tek Kişi Egemenliğine Dayalı Yönetim İle Milli Egemenliğe Dayalı Yönetim Anlayışlarını Araştırınız. Bu Yönetim Anlayışlarını Karşılaştırınız.

, , No Comment

Bu yazıda “Tek Kişi Egemenliğine Dayalı Yönetim İle Milli Egemenliğe Dayalı Yönetim Anlayışlarını Araştırınız. Bu Yönetim Anlayışlarını Karşılaştırınız.” sorusunu cevapladık. Tek kişilik egemenlik yani monarşi ve milli egemenliğe dayalı yani cumhuriyete dayalı yönetim anlayışlarını kısaca&hellip

Read Post →

Atatürk İlkelerinin Amaçlarını, Ortaya Konuş Gerekçelerini Dikkate Alarak Ortak Özelliklerini Belirleyip aşağıdaki Bölüme Yazınız.

, , No Comment

Bu yazıda “Atatürk İlkelerinin Amaçlarını, Ortaya Konuş Gerekçelerini Dikkate Alarak Ortak Özelliklerini Belirleyip aşağıdaki Bölüme Yazınız.” sorusunu cevapladık. Atatürk İlkelerinin ortak özellikleri şunlardır. İlkelerin amaçları, ortaya konuş şekilleri dikkate alındığında ortak özellikler şu şekilde belirlenebilir;

Read Post →

Aşağıda Verilen İnkılapların Önemini, Milli Kimlik Kazanma Ve Çağdaşlaşma Çerçevesinde Düşünerek Yazınız.

, , No Comment

Bu yazıda “Aşağıda Verilen İnkılapların Önemini, Milli Kimlik Kazanma Ve Çağdaşlaşma Çerçevesinde Düşünerek Yazınız.” sorusunu cevapladık. Yapılan inkılaplar Türk Milletinin milli kimlik kazanma ve çağdaşlaşma yolunda önemli katkılar sağlamıştır. Bunları düşünerek şunları yazabiliriz.

Read Post →

İnkılapçılık İlkesinin, Türk Ulusunun Kültürel Değerlerini Geliştirerek Çağdaşlaştırılmasındaki Rolünü Söyleyiniz.

, , No Comment

Bu yazıda “İnkılapçılık İlkesinin, Türk Ulusunun Kültürel Değerlerini Geliştirerek Çağdaşlaştırılmasındaki Rolünü Söyleyiniz.” sorusunu cevapladık. İnkılapçılık ilkesinin Türk ulusunun çağdaşlaştırılmasındaki rolü şudur;

Read Post →