8. sınıf İnkılap Tarihi kitabı sayfa 107 cevapları MEB

Bu yazıda “8. sınıf İnkılap Tarihi kitabı sayfa 107 cevapları MEB” cevaplarını kısaca yazdık. MEB yayınları 8. sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabı sayfa 107’de yer alan Hazırlık Çalışmaları sorularının cevapları aşağıda ve linklerden okuyabilirsiniz.

8. sınıf İnkılap Tarihi kitabı sayfa 107 cevapları MEB

SAYFA 107 CEVAPLARI

Aşağıda verilen kelime ve kelime gruplarının sözlük anlamını ilgili bölümlere yazınız.

SALTANAT: bir ülkede hükümdarın, padişahın, sultanın yönetimi.

TEDRİSAT: Eğitim. kişiye, belli bir ereğe ulaştıracak bilgileri öğretmek işi.

İNKILAP: bir toplumun yaşamında önemli işlevi olan kurumların hızlı ve geniş kapsamlı bir biçimde kökten değiştirilmesi ya da yenileştirilmesi

HİLAFET:  Hz. Muhammed’in ölümünün ardından “sonra gelenyerine geçenardından gelen” anlamında oluşturulan yönetim makamıdır.

TASARRUF : (bir şeyi) dilediği biçimde kullanma yetkisi, kullanım.

KABOTAJ : bir ülkenin kıyıları boyunca, iskele ve limanları arasında gemi işletme işi.

MİLLİ EGEMENLİK: Devletin gücü olan egemenliğin doğrudan doğruya ulusa ait olmasıdır.

GÜÇLER AYRILIĞIDevlet organları olan yasama, yürütme ve yargı güçlerinin birbirinden ayrılmış oldukları bir devlet yönetim modelidir.

MEDENİ KANUN: Medeni Kanun, kişinin toplumsal yaşam içerisinde hukuksal değer ifade eden ilişkilerini, işlemlerini en kapsamlı şekilde düzenleyen kanundur.

AŞAR VERGİSİ: Osmanlı döneminde köylülerden, ürettikleri tarım ürünleri için %10 oranında alınan vergi.

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Atatürk, cumhuriyetin Türk milletinin karakter ve geleneklerine en uygun yönetim biçimi olduğu düşüncesindedir. Bu düşüncesinin dayanakları nelerdir?

Türk Milleti tarih boyunca bağımsız yaşamıştır. Türk milleti’ne bağımsızlığını sağlayacak en iyi yönetim şekli Cumhuriyet’tir. Bu yüzden Atatürk cumhuriyetin Türk milletine en uygun yönetim şeklinin cumhuriyet olduğunu düşünmüştür.

2. Halifelik kurumunun “laik devlet” anlayışıyla uyuşması mümkün müdür?

Değildir. Çünkü, Laik devlette egemenliğin kaynağı millettir. Devlet düzeni ve hukuk kuralları herhangi bir dine göre oluşturulmaz, akıl ve bilim referans alınır. Halifelik ise millet egemenliğine engel olduğu gibi devlet kurallarına dini kurallarını esas alan bir sistemdir.

Bu yüzden Laiklik ilkesi ve Halifelik anlayışı uyuşmaz.

3. Medeni Kanun ile kadınlar hangi hakları elde etmişlerdir? Araştırınız.

 • Resmî nikâh zorunlu hâle getirildi.
 • Tek eşle evlilik esası getirildi.
 • Boşanmada mahkeme kararı zorunlu kılındı.
 • Kadınlara evlenme ve boşanma hakkı verildi.
 • Boşanma halinde kadına nafaka verilmesi kabul edildi.
 • Kadınlara mahkeme şahitliğinde erkeklerle eşit olma hakkı tanındı.
 • Mirasta kadın-erkek eşitliği sağlandı.
 • Kadınlara istediği mesleği yapma hakkı tanındı
 • Medeni Kanun ile aile hukuku çağdaş kanunlara göre yeniden düzenlendi.
 • Kadınların hakları yasal güvence altına alındı.
 • Toplumsal hayatta ve çalışma hayatında kadın-erkek eşitliği sağlandı.Kadınlar bu hakları elde etmiştir.

4. Atatürk Dönemi’nde devlet tarafından kurulan işletmeler hakkında araştırma yapınız.

Sorunun cevabını linkten okuyabilirsiniz. Atatürk Dönemi’nde devlet tarafından kurulan işletmeler hakkında araştırma yapınız.

5. Atatürk “çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak” ifadesiyle ne anlatmak istemiştir?

Sorunun cevabını linkten okuyabilirsiniz. Atatürk “çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak” ifadesiyle ne anlatmak istemiştir?

8. sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabı cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.