8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Sayfa 122 Cevapları Top Yayınları

Bu yazıda “8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Sayfa 122 Cevapları Top Yayınları” konusunu yazdık. Top Yayınları 8. sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabı sayfa 122 cevaplarını kısaca yazdık.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Sayfa 122 Cevapları Top Yayınları

SAYFA 122 CEVAPLAR

Aşağıda Atatürk ilkelerinin temel özellikleri verilmiştir. Bu özelliklerin hangi Atatürk ilkesi ile ilgili olduğunu yanıtlayınız. Yanıtlarınızı ilgili boşluklara yazınız.

 

İNKILAPÇILIK: Çağının gerisinde kalmış, toplumun ihtiyaçlarına yanıt vermeyen kurumların ortadan kaldırılması, yerine toplumun ihtiyaçlarına yanıt veren ve çağın gereklerine uygun kurumların kurulmasıdır. Aynı zamanda, yapılanları korumak
ve dinamik bir yapıda sürekli gelişmeyi amaçlar

LAİKLİK:Akla ve bilime dayanan uygulamalar ile devletin ve toplumun çağdaşlaşmasının yolunu açmıştır. Düşünce ve inanç özgürlüğü sağlayarak demokratik düzenin kurulmasına yardımcı olmuştur. 9atandaşları, inanç ayrımı yapmadan
kanun önünde eşit konuma getirmiştir.

DEVLETÇİLİK:Eğitim, sağlık, kültür ve sanat alanlarında devlet tarafından yatırımlar yapılmasını, toplumun temel ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanmasını amaçlamıştır. Aynı zamanda özel teşebbüsün yatırım yapmasının da yolunu açmıştır. Sosyal adaleti sağlayarak bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarını ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Tam bağımsızlığı sağlama hedefinin önemli bir parçasıdır.

HALKÇILIK:Hiçbir sınıfa, zümreye, aileye ve kişiye ayrıcalık tanınmamasıdır. Bütün vatandaşların devlet hizmetlerinden eşit olarak ücretsiz yararlanmasını amaçlar. Kanunlar önünde bütün vatandaşların eşit ve egemenlik haklarının millete ait olduğu bir anlayışı yansıtır.

MİLLİYETÇİLİK:Her koşulda ulusal bağımsızlığın savunulmasıdır. Toplumu oluşturan bireyleri ırka, inanca ve konuştuğu dile göre ayrıştırmaz. Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran halkı kanunlar önünde eşit kabul eder. Çağdaş uygarlık yolunda millî birlik ve beraberliği güçlendiren temel unsurdur. Milleti dil, kültür ve duygu birliği içerisinde kaynaştırarak ortak hedeflere ulaşmayı amaçlar. .

CUMHURİYETÇİLİK:Ülkenin bir hanedan tarafından yönetilmesine son verilmesi ve egemenliğin halka ait olmasıdır. Toplumdaki ayrıcalıkları kaldıran, vatandaşların ülke yönetimine eşit olarak katılmalarını sağlayan ilkedir. Devlet yönetiminin çağın gereklerine uygun olarak yeniden düzenlenmesidir. Kişilerin vatandaş olarak hak ve özgürlüklere kavuşmasının yolunu açmıştır.

Atatürk ilkelerinin amaçlarını, ortaya konuş gerekçelerini dikkate alarak ortak özelliklerini belirleyip aşağıdaki bölüme yazınız.

Ortak Özellikleri şunlardır;

  1. Türk Milletinin ihtiyaçlarından doğmuştur
  2. Türk kültür ve evrensel değerleri esas alır
  3. Akla ve bilime dayanır, gelişmeye açıktır
  4. Atatürk’e özgüdür. Yabancı akım ve ideolojilerden uzaktır
  5. Birbirini tamamlayan niteliklere sahiptirler
  6. Gerçekçi temel ve ilkelerdir ve amaçları ortaktır,
  7. Milli egemenlik ve bağımsızlık temeline dayanır

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları..Atatürk İlkeleri

8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Sayfa 122 Cevapları Top Yayınları cevaplarını yazdık.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir