8. sınıf İnkılap Tarihi sayfa 108, 109, 110 cevapları Top yayınları

Ramazan geldiğinde çevrenizde ne gibi değişiklikler gözlemlersiniz?

Bu yazıda “8. sınıf İnkılap Tarihi sayfa 108, 109, 110 cevapları Top yayınları” sorularının cevaplarını kısaca yazdık. Top Yayınları 8. sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabı 3. ünite sonu ünite Değerlendirme sorularının olduğu 108-109-110. sayfa cevaplarını yazdık.

8. sınıf İnkılap Tarihi sayfa 108, 109, 110 cevapları Top yayınları

SAYFA 108 CEVAPLARI

3. Ünite Değerlendirmesi

A. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları kutudan seçeceğiniz uygun sözcüklerle doldurunuz.

Ali Fuat- Brest Litovsk – Kazım Karabekir-Saltanat – Gümrü – Moskova – Mudanya Ateşkesi-Sakarya Savaşı

1. Lozan Barış Görüşmeleri’nde Türk tarafını TBMM’nin tek başına temsil etmesi için…....Saltanat..…..kaldırılmıştır.
2 Sovyet Rusya,…… BrestLitovsk…..…Antlaşması ile Kars, Ardahan ve Batum’u Osmanlı Devleti’ne geri verdi.
3. TBMM Hükümeti tarafından On Beşinci Kolordu Komutanı…KazımKarabekir…..Paşa Doğu Cephesi Komutanlığına atandı ve yetkileri artırıldı.
4 ………..Gümrü ….Antlaşması, TBMM Hükûmeti’nin uluslararası alandaki ilk diplomatik başarısıdır.
5 Misak-ı Millî’den ilk ödün…..Moskova .…….Antlaşması ile verilmiştir.
6 Mustafa Kemal’e Başkomutanlık yetkisi…. Sakarya Savaşı.……..öncesinde verilmiştir.

B. Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. Doğru ifadelerin sonuna “D” harfi, yanlış ifadelerin sonuna “Y” harfi getiriniz.

1. Kuva-yı Millîye, işgallere karşı halkın gönüllü olarak oluşturduğu silahlı birliklerdir. (D )
2 Fransa ile imzalanan Ankara Antlaşması ile Güney Cephesi’nde savaş sona erdi ve Güney Cephesi kapandı. ( D )
3. Paris Barış Konferansı’nda alınan karar doğrultusunda İzmir ve çevresi İngilizler tarafından işgal edilmişti. ( Y )
4. Sivas Kongresi’nden sonra Kuva-yı Millîye birliklerinin görevi sona erdi. Böylece düzenli orduya geçildi. ( Y )
5 Yeni kurulan düzenli ordunun ilk askerî başarısı Sakarya Zaferi’dir. ( Y )
6 İtilaf Devletleri Sevr Antlaşması’nı yeniden gözden geçirmek amacıyla Londra’da bir konferans toplanmasına karar verdi. (D )
7. Sakarya Meydan Savaşı, Yunanların Anadolu’daki son saldırı savaşıdır. (D )
8. Lozan Barış Antlaşması, Türk Bağımsızlık Savaşı’nın zaferle sonuçlandığını gösteren ilk diplomatik belgedir. ( Y )
9. Tekâlif-i Millîye Emirleri, Eskişehir-Kütahya Savaşlarındaki yenilgiden sonra ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için çıkarılmıştır. ( D)

SAYFA 109- 110 CEVAPLARI

C. Aşağıda Verilen Çoktan Seçmeli Soruların Doğru Yanıtlarını İşarleteyiniz.

Soruların sadece doğru şıklarını verdik.

1. B 2. C 3. D 4. A 5. C  6. A 7. B

Ç. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 

Soruların cevaplarını linklere tıklayarak okuyabilirsiniz.

1. Kurtuluş Savaşı sürecinde elde edilen askerî başarılar ve uluslararası etkilerini tarihsel sıralamaya uygun olarak olarak eşleştirip yazınız

2. Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklâl Marşı’nın değeri ve önemi hakkında düşüncelerinizi yazınız.

3. Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz’un kazanılmasında Mustafa Kemal’in rolünü örneklerle açıklayınız.

4. Mudanya Ateşkes Anlaşması ile savaş yapılmadan alınan yerleri yazınız.

5. Sevr ve /ozan Antlaşmalarının maddelerini karşılaştırınız.

8. sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabı cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir