8. Sınıf Türkçe Kitabı Ergenekon Destanı Metni Cevapları Sayfa 140, 141, 142, 143

Bu yazıda “8. Sınıf Türkçe Kitabı Ergenekon Destanı Metni Cevapları Sayfa 140, 141, 142, 143” konusunu kısaca yazdık. MEB Yayınları 8. sınıf Türkçe ders kitabı Ergenekon Destanı metni Etkinlik cevaplarını aşağıdaki bölüme kısaca yazdık.

8. Sınıf Türkçe Kitabı Ergenekon Destanı Metni Cevapları Sayfa 140, 141, 142, 143

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Milletimize ait destanlar hakkında yaptığınız araştırmanın sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.

Linkten cevaba ulaşabilirsiniz. Milletimize Ait Destanlar Nelerdi?

SAYFA 140 – Ergenekon Destanı Metni Cevapları – 8. Sınıf Türkçe Kitabı

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcük ve sözcük gruplarının anlamlarını tahmin ediniz.

Bütün ülkeye Göktürkler egemen idi.

Egemen: Yönetimini hiçbir kısıtlama veya denetime bağlı olmaksızın sürdüren, bağımlı olmayan, bağımsız

Çevresine hendek kazıp beklediler.

Hendek: Geçmeye engel olacak biçimde uzunlamasına kazılmış derin çukur

Bu yenilgi üzerine Göktürklere düşman olan kavimler büsbütün öfkelendiler.

Kavim: Aralarında töre, dil ve kültür ortaklığı bulunan, boy ve soy bakımından da birbirine bağlı insan topluluğu, budun

• Çadırlarını ve mallarını öyle bir yakıp yağmaladılar ki bir tek kara kıl çadır bile kalmadı.

Yağma: Birçok kişinin zor kullanarak ele geçirdikleri malı alıp kaçması, talan

Kayan ile Tukuz her ikisi de düşmana esir olmuşlardı.

Esir olmak: Savaşta düşman eline düşmek

Bu yol öyle bir sarp ve sapa yoldu ki deve olsun at olsun bin güçlükle yürürdü.

Sarp: Dik, çıkması ve geçilmesi güç (yer), yalman

Sapa: Gidilen yol üzerinde olmayan, sapılarak varılan

Böyle bir yeri görünce Tanrı’ya şükrettiler.

Şükretmek: Tanrı’ya minnet duygusunu sunmak

Yalın kata benzer.

Yalın kata: Gösterişsiz, süssüz, sade, güçsüz katman.

Börteçine bütün illere elçilerini gönderdi.

İl: Eski Türklerde devlet

Elçi: Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları Ergenekon Destanı Metnine göre cevaplayınız.

1. Göktürklerin siyasi durumu nasıldı?

Bütün Türk kavimlerine hakimdiler.

2.Öteki kavimler Göktürklere nasıl bir oyun oynamışlardır?

Savaş esnasında mallarını bırakıp gitmişlerdir. Galip geldiklerini sana Göktürkler malları almak için ilerlediklerinde kavimler geri dönüp Göktürkleri pusuya düşürmüşlerdir.

3. Tukuz ve Kayan’ın düşman esaretinden kurtulduktan sonra yaptıklarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Düşmanlarından korunmak için geçici olarak en doğru şeyi yapmışlardır.

4. Tukuzlar ve Türülkenleri dört yüz yıl kaldıkları toprakları bırakıp gitmeye yönelten “o yere sığmamaları” dışında ne olabilir?

Kuraklık, kaynakların nüfusu beslememesi, şiddetli kışlar, kendi aralarındaki mücadeleler, dünyaya hakim olma düşüncesi olabilir.

5.Siz Ergenekon’dan çıkmak için nasıl bir yol bulurdunuz? Neden?

Nehirleri veya yeraltı su kaynaklarını izlerdim. Nehirlerin bir çıkış yolu olurdu. Veya göç eden hayvanları izlerdim. Bu hayvanlar bir çıkış yolu bularak başka yerlere giderlerdi.

SAYFA 141 – Ergenekon Destanı Metni Cevapları – 8. Sınıf Türkçe Kitabı

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki boşlukları Ergenekon Destanı metnine uygun doldurunuz.

 • OLAY :Göktürklerin düşmanlarından kurtulup Ergenekon’a yerleşmeleri ve buradan çıkmaları.
 • ANA FİKİR: Devlet büyükleri devletlerinin devamı ve halklarının bütünlüğünü korumak için mücadele etmelidirler.
 • KONU:Göktürklerin Ergenekon’dan çıkmaları.
 • ZAMAN:Geçmiş zaman
 • YER:Ergenekon
 • KİŞİLER:İl Han, Kayı Han, Tukuz, demirci, Börteçine

SAYFA 142 – Ergenekon Destanı Metni Cevapları – 8. Sınıf Türkçe Kitabı

4. ETKİNLİK

 Ergenekon Destanı Metninden abartılı ifadeler bularak yazınız.

 • Türk illerinde Göktürk oku ötmeyen, Göktürk kolu yetmeyen bir yer yoktu.
 • Daha sonra dağın üstünü, arka yanını, öte yanını, beri yanını bir sıra odun, bir sıra kömürle doldurduktan sonra yetmiş deriden yetmiş körük yapıp yetmiş yerde kurdular.

5. ETKİNLİK

Aşağıda verilen bilgilerden okuduğunuz Ergenekon Destanı Metni ile ilgili olanları X ile işaretleyiniz.

 • Olağanüstü durumlar / olaylar yer almıştır. X
 • Sade bir dille yazılmıştır. X
 • Kahramanları seçkin kişilerden oluşmuştur. X
 • Ağır bir dille yazılmıştır.
 • Günlük hayatta karşılaşılabilecek olaylar yer almıştır.
 • Kahramanlar sıradan insanlardır.

6. ETKİNLİK

Destan, efsane, masal gibi millî kültür ürünlerinin gelecek nesillere taşınması için neler yapılması gerektiğini anlatan bir konuşma yapınız. Konuşmanızı aşağıdaki forma göre değerlendiriniz.

KONUŞMA

Değerli Arkadaşlarım,

Konuşmamda Milli kültürümüzü korumak için destan, efsane ve masal gibi milli kültür ürünlerimizin gelecek nesillere aktarılması için neler yapılması gerektiğini anlatacağım.

Milli kültür bizi başka milletlerden ayıran bir unsurdur. Milli kültür geçmiş ve gelecek nesilleri birbirine bağlar. Millet olma şuurunu artırır. Bu yüzden mili kültürümüzü yansıtan destan, masal gibi ürünlerin gelecek nesillere aktarılması çok önemlidir.

Bu ürünlerin gelecek nesillere aktarılması için;

 1. Okullarda eğitim verilmeli
 2. Destan, efsane, masal anlatma ve yazma yarışmaları düzenlenmeli
 3. Film ve tiyatro ile sahnelenmelidir.

Milli kültürünü unutan kendisini untur. Bu yüzden masallarla büyüyen, destanlarla kahraman olam bu efsane miletin kültürüne sahip çıkalım.

Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim.

SAYFA 143 – Ergenekon Destanı Metni Cevapları – 8. Sınıf Türkçe Kitabı

7. ETKİNLİK

 Ergenekon Destanı Metninden isim ve fiil cümleleri yazınız.

 • Fiil Cümlesi : Bu durum ise diğer öteki kavimlere acı geliyordu.
 • İsim Cümlesi : Türk illerinde Göktürk oku ötmeyen, Göktürk kolu yetmeyen bir yer yoktu.
 • Fiil Cümlesi ::Üstelik Göktürkleri de kıskanıyorlardı.
 • İsim Cümlesi : İl Han’ın da birçok oğlu vardı.
 • Fiil Cümlesi : Bunun üzerine Göktürkler çadırlarını ve sürülerini bir yere topladılar.
 • İsim Cümlesi :Eskiden oraları bizim öz yurdumuzmuş.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki tabloda uygun seçenekleri X ile işaretleyiniz.

 

CÜMLELERİsim CümlesiFiil Cümlesi
Türk illerinde Göktürk oku ötmeyen, Göktürk kolu yetmeyen bir
yer yoktu.
X
Bunun üzerine Göktürkler çadırlarını ve sürülerini bir yere topladılar.X
Tan ağarınca sanki baskına uğramışlar gibi işe yaramayan mallarını
bırakıp kaçtılar.
X
Göktürklerin vardıkları ülkede akarsular, büngüldekler, türlü bitkiler,
meyve ağaçları ve av vardı.
X
O kutsal yılın, kutsal ayının, kutsal gününün, kutsal saatinde
Göktürkler Ergenekon’dan çıktılar.
X
Ergenekon’dan çıktıkları sırada Göktürkler hakanı, Kayan soyundan
gelme Börteçine idi.
X

 

SAYFA 144 – Ergenekon Destanı Metni Cevapları – 8. Sınıf Türkçe Kitabı

9. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki çizgi romanı inceleyiniz.

SAYFA 145 – Ergenekon Destanı Metni Cevapları – 8. Sınıf Türkçe Kitabı

b) Siz de okuduğunuz Ergenekon Destanı’nın beğendiğiniz bir bölümünü çizgi roman hâline getiriniz.

Konuşma metinlerini yazdık. Sizde bir iki adam çiziniz. 🙂 🙂

Göktürk Hakanı -Daha ne kadar kaldı demirci. Yakacak bir şey kalmadı elimizde.

Demirci- Bundan sonrası dua ile. Toplanıp Tanrı’ya dua edelim.

(Bütün halk toplanır, Göktürk Hakanı duaya başlar.)

Göktürk Hakanı – Yüce Tanrım. Biz senin kutsadığın, yeryüzünde adaletini temsil eden Türk milletiyiz. Bu kötü günde bizi sensiz bırakma. Çalıştık, çabaladık. Duamız ancak sanadır. Bizim önümüzdeki bu engelleri kaldır.

Halk- Amin (der)

(Birden dağ sarsılır. Delik açılır. Işık görünür)

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Kültürün yaşaması ve geleceğe aktarılmasında geleneklerin önemi nedir? Araştırınız.

Gelenekler geçmiş ve gelecek nesilleri birbirine bağlar. Millet olma düşüncesini geliştirir. Yabancı milletler ile farkımızı ve eşsiz olduğumuzu hatırlatır. Bize güç katar. Şanlı tarihimiz ile onurlu bir yaşam sağlar.

BİTTİİİİİİ 🙂 🙂

8. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABI CEVAPLARI

Ergenekon Destanı Ergenekon Efsanesi veya Ergenekon Destanı; kaynaklara göre Göktürklerin yeniden doğuşuna ilişkin hikâyedir.

8. Sınıf Türkçe Kitabı Ergenekon Destanı Metni Cevapları Sayfa 140 141 142 143

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir