9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 38 Türkçe Çevirisi ve Cevapları MEB

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 38 9. sınıf İngilizce çalışma öğrenci kitabı ders kitabı MEB  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. Teen Wise 9. sınıf İngilizce Ders kitabı İngilizce metinlerin ve soruların bölüm bölüm çevirilerini yazdık. 5. ünite Sayfa 38 Türkçe çevirisini kısaca yazdık.

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 38

SAYFA 38 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Read the dialogue quickly and write the questions in the correct place.

a. What is he doing here?
b. Is he taller than you?
c. Does he like wearing sunglasses?

Sue : Everybody says that your brother is a famous basketball player. What does he look like? Can you show
me his photo?
Brandon : I’m sorry, but I don’t have any photos of him.
Sue : Have a look at your phone. You can find one.
Brandon : My phone is new. I haven’t taken any photos yet.
Sue : _____b_________
Brandon : Yes, he is, of course. He is also slimmer than me. He looks so fit.
Sue : You are older than him. Right?
Brandon : No. He’s four years older than me.
Sue : Hmmm.
Brandon : Unlike me, he has got blue eyes and spiky fair hair.
Sue : Really? That sounds interesting.
Brandon : Why do you say so?
Sue : You have got brown eyes and curly black hair. And you are of medium build. Are you sure you are brothers?
Brandon : You mean we don’t look like each other.
Sue : Yes, exactly. ____c__________
Brandon : Yes, he does.
Sue : Look outside. Your brother is here.
Brandon : _____a_________
Sue : He is standing in front of a luxurious car and talking on the phone.

Read the dialogue again and write true (T) or false (F).

1. Sue wants to learn about Brandon’s brother. (T)
2. Brandon has a photo of his brother. (F) Brandon doesn’t have a photo of his borother.
3. Brandon is fitter than his brother. (F) His brother if fitter than him
4. Brandon is younger than his brother. (T)
5. Brandon doesn’t have blue eyes. (T)
6. Brandon and his brother don’t look alike. (T)
7. Sue thinks Brandon is as handsome as his brother. (F) sue thinks Brandon’s brother is handsome than Brandon
8. Brandon’s brother is talking on the phone in his car. (F) he is talking on the phone in front his car.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Diyaloğu hızlı bir şekilde okuyun ve soruları doğru yere yazın.

a. Burada ne yapıyor?
B. Senden uzun mu?
C. Güneş gözlüğü takmayı sever mi?

Sue : Herkes kardeşinin ünlü bir basketbolcu olduğunu söylüyor. Neye benziyor? Gösterebilirmisin
ben onun fotoğrafı?
Brandon: Üzgünüm ama bende onun hiç fotoğrafı yok.
Sue: Telefonuna bir bak. Bir tane bulabilirsin.
Brandon: Telefonum yeni. Henüz hiç fotoğraf çekmedim.
Dava: _____b________
Brandon: Evet, tabii ki. Ayrıca benden daha ince. Çok fit görünüyor.
Sue: Sen ondan büyüksün. Sağ?
Brandon: Hayır. Benden dört yaş büyük.
Sue: Hımm.
Brandon: Benden farklı olarak, onun mavi gözleri ve dikenli sarı saçları var.
Sude: Gerçekten mi? Bu ilginç geliyor.
Brandon: Neden öyle diyorsun?
Sue: Kahverengi gözlerin ve kıvırcık siyah saçların var. Ve orta yapılısın. kardeş olduğunuzdan emin misiniz?
Brandon: Birbirimize benzemiyoruz demek istiyorsun.
Sue: Evet, aynen. ____C__________
Brandon: Evet, yapıyor.
Sue: Dışarı bak. Kardeşin burada.
Brandon : _____a_________
Sue : Lüks bir arabanın önünde duruyor ve telefonla konuşuyor.

Diyaloğu tekrar okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

1. Sue, Brandon’ın erkek kardeşi hakkında bilgi edinmek istiyor. (T)
2. Brandon’ın kardeşinin bir fotoğrafı var. (F) Brandon’ın kardeşinin fotoğrafı yok.
3. Brandon kardeşinden daha fittir. (F) Erkek kardeşi ondan daha fit ise
4. Brandon, erkek kardeşinden daha genç. (T)
5. Brandon’ın mavi gözleri yok. (T)
6. Brandon ve kardeşi birbirine benzemiyor. (T)
7. Sue, Brandon’ın kardeşi kadar yakışıklı olduğunu düşünüyor. (F) dava Brandon’ın kardeşinin Brandon’dan yakışıklı olduğunu düşünüyor
8. Brandon’ın kardeşi arabasında telefonda konuşuyor. (F) Arabasının önünde telefonla konuşuyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir