9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 39 Türkçe Çevirisi ve Cevapları MEB

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 39 9. sınıf İngilizce çalışma öğrenci kitabı ders kitabı MEB  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. Teen Wise 9. sınıf İngilizce Ders kitabı İngilizce metinlerin ve soruların bölüm bölüm çevirilerini yazdık. 5. ünite Sayfa 39 Türkçe çevirisini kısaca yazdık.

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 39

SAYFA 39 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Put the verbs below into the present continuous form to complete the sentences.

1. At the moment, we are calapping Adele’s performance enthusiastically. Everybody is amazed.
2. Is Tom Cruise sitting on the bench and drinking lemonade? I can’t believe.
3. I am not holding an umbrella in the show. It’s a stick.
4. Mum and her son are standing over there and eating their toasts in the film.
5. Are you looking at the posters of the performance?
6. The music isn’t good. The celebrities at the party aren’t dancing.
7. Sarah, my favourite popstar looks happy. She is smiling.
8. The birds are flying high in the sky. The footballers are watching them.
9. The band is playing my favourite song. Let’s dance.
10. John is taking photos of the famous people in the ball.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Cümleleri tamamlamak için aşağıdaki fiilleri şimdiki sürekli forma koyun.

1. Şu anda Adele’in performansını heyecanla alkışlıyoruz. Herkes hayretler içinde.
2. Tom Cruise bankta oturmuş limonata mı içiyor? inanamıyorum.
3. Gösteride şemsiye tutmuyorum. Bu bir sopa.
4. Filmde anne ve oğlu orada duruyor ve tostlarını yiyorlar.
5. Performansın afişlerine bakıyor musunuz?
6. Müzik iyi değil. Partideki ünlüler dans etmiyor.
7. Sarah, en sevdiğim popstar mutlu görünüyor. O gülümsüyor.
8. Kuşlar gökyüzünde yüksekten uçuyor. Futbolcular onları izliyor.
9. Grup en sevdiğim şarkıyı çalıyor. Hadi dans edelim.
10. John baloda ünlülerin fotoğraflarını çekiyor.


Ask questions for the underlined words.

1. There is he going after the concert?
He’s going home after the concert.
2. What is your favourite singer wearing?
My favourite singer is wearing a red mini dress.
3. What are the dancing eating?
The dancers are eating fish and chips.
4. Where are the musicians staying?
The musicians are staying at a five-star hotel.

Answer the questions.

1. Are you listening to music now?
No, I’m not listening music now.
2. What are you doing at the moment?
I am watching TV
3. Is your desk mate writing an e-mail to his / her favourite singer?
No, she isn’t writing an e-mail
4. What is your teacher doing now?
He is teaching to us new English words

Put the adjectives into the correct form.

1. I am short, but my favourite actor is shorter than (short) me.
2. Kevin Costner’s eyes are bigger than (big) Richard Gere’s. They are so beautiful.
3. Jackie is the thinnest (thin) girl in the band. I love her.
4. Miley Cyrus is the most attractive (attractive) celebrity I’ve ever known.
5. Who is the most handsome (handsome) singer in the photo?
6. My favourite popstar is younger than (young) yours, but he looks older (old).
7. Mr Smith is more good-looking than (good-looking) Mr Rogers. He is always fit.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Altı çizili kelimeler için sorular sorun.

1. Konserden sonra mı gidiyor?
Konserden sonra eve gidiyor.
2. En sevdiğiniz şarkıcı ne giyiyor?
En sevdiğim şarkıcı kırmızı mini bir elbise giyiyor.
3. Dans edenler ne yiyor?
Dansçılar balık ve cips yiyor.
4. Müzisyenler nerede kalıyor?
Müzisyenler beş yıldızlı bir otelde kalıyorlar.

Soruları cevapla.

1. Şu anda müzik dinliyor musunuz?
Hayır, şu anda müzik dinlemiyorum.
2. Şu anda ne yapıyorsun?
televizyon izliyorum
3. Sıra arkadaşınız en sevdiği şarkıcıya e-posta mı yazıyor?
Hayır, e-posta yazmıyor
4. Öğretmeniniz şu anda ne yapıyor?
Bize yeni İngilizce kelimeler öğretiyor

Sıfatları doğru forma koyun.

1. Ben kısayım ama en sevdiğim oyuncu benden (kısa) kısa.
2. Kevin Costner’ın gözleri (büyük) Richard Gere’den daha büyük. Çok güzeller.
3. Jackie, gruptaki en ince (ince) kızdır. Onu seviyorum.
4. Miley Cyrus, tanıdığım en çekici (çekici) ünlü.
5. Fotoğraftaki en yakışıklı (yakışıklı) şarkıcı kim?
6. Favori pop yıldızım seninkinden daha genç (genç), ama daha yaşlı (yaşlı) görünüyor.
7. Bay Smith, (iyi görünümlü) Bay Rogers’dan daha yakışıklıdır. O her zaman fittir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir