9. sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 55 Türkçe Çevirisi ve Cevapları MEB Yayınları

9. sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 55 Türkçe Çevirisi ve Cevapları MEB Yayınları” 9. sınıf Çalışma Kitabı (Workbook) 7. ünite WORLD HERITAGE ünitesi cevapları sayfa 55 cevaplarını aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. Soruların Türkçe çevirileri da yazılıdır.

9. sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 55 Türkçe Çevirisi ve Cevapları MEB Yayınları

Read the texts. Which sentence is true for all three structures?
a) They are all in Asia.
b) They are in the New 7 Wonders DOĞRU CEVAP
c) They had political importance.

5. Read the texts again. Tick (ü) the correct boxes.

There was a romantic story behind its construction. (Taj Mahal)
It is the largest structure in the world. (The Great Wall of China)
People used it for economic and political reasons. (The Great Wall of China) (Chichen Pizza)
This site was once a place for animals.(Chichen Pizza)
It was a fine example of a religion. (Taj Mahal)
This structure guided people for the movements of the sun. (Chichen Pizza)

6. Read again. Write true (T) or false (F).
T-1. The Chinese people built the Wall because they wanted to protect their country.
F-2. You can see the Great Wall from the space clearly.
T-3. Shah Jahan built a beautiful tomb after he lost his wife.
F-4. The pyramid in Chichen Itza was a famous mausoleum.
T-5. Chichen Itza is under protection now.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Metinleri oku. Hangi cümle her üç yapı için de doğrudur?
a) Hepsi Asya’dadır.
b) Yeni 7 Harikalar. DOĞRU CEVAP.
c) Siyasi önemi vardı.

5. Metinleri tekrar okuyun. Doğru kutuları işaretleyin (ü).

Yapımının arkasında romantik bir hikaye vardı. (Taç Mahal)
Dünyanın en büyük yapısıdır. (Çin seddi)
İnsanlar bunu ekonomik ve politik nedenlerle kullandı. (Çin Seddi) (Chichen Pizza)
Bu site bir zamanlar hayvanlar için bir yerdi.(Chichen Pizza)
Güzel bir din örneğiydi. (Taç Mahal)
Bu yapı, insanları güneşin hareketleri için yönlendirmiştir. (Tavuk Pizza)

6. Tekrar okuyun. Doğru (T) veya yanlış (F) yazın.
T-1. Çin halkı, ülkelerini korumak istedikleri için Duvar’ı inşa ettiler.
F-2. Çin Seddi’ni uzaydan net bir şekilde görebilirsiniz.
T-3. Shah Jahan, karısını kaybettikten sonra güzel bir mezar yaptırdı.
F-4. Chichen Itza’daki piramit ünlü bir mozoleydi.
T-5. Chichen Itza artık koruma altında.

 

Diğer sayfaların cevaplarını aşağıdaki linke tıklayarak görebilirsiniz.
9. SINIF İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir