9. sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 56 Türkçe Çevirisi ve Cevapları MEB Yayınları

9. sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 56 Türkçe Çevirisi ve Cevapları MEB Yayınları” 9. sınıf Çalışma Kitabı (Workbook) 7. ünite WORLD HERITAGE ünitesi cevapları sayfa 56 cevaplarını aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. Soruların Türkçe çevirileri da yazılıdır.

9. sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 56 Türkçe Çevirisi ve Cevapları MEB Yayınları

Rewrite the sentences as in the example.
1. I spoke to the guide at the entrance of the museum. (-)
I didn’t speak to the guide at the entrance of the museum.
2. She didn’t visit the historical sites in the city. (+)
She visited the historical sites in the city
3. The group left the Great Wall early. (?)
Did the group leave the Great Wall early?
4. We gave our tickets to the ticket collector. (-)
We didn’t give our tickets to the ticket collector.
5. The students understood the history of the Pyramids. (?)
Did the students understand the history of the Pyramids?
6. The teacher didn’t write the names of the group members. (+)
The teacher wrote the names of the group members.

Complete the sentences with the simple past form of the verbs in brackets.

1. When historians found Göbeklitepe Temple, they _got_ excited.
2. The archaeologists _discovered_ a 3200-year-old lost city in Turkey.
3. We _didn’t see__some of the rooms in the palace.
4. Before the builders _finished__ the statue, the king _died_.
5. I _looked_ at the beautiful mountains from the watchtower.
6. After we _left_our town, we _missed_our homeland.
7. How many staircases _did_ the tomb _have_?

Complete the text with the past simple form of the verbs in the box.

Last week, our school booked a tour to the Tower of London. We were all excited to see a historical building. We all ..ran.. to the bus. Most students wanted to sit at the back. Mrs. Craig …chose… the most silent ones to sit there. Of course I …was…at one of the front seats, because I was curious about the view on the way. When we arrived, Mrs. Craig …made.. groups of five students and we entered the building in turns. After we ..saw… the jewels section, I went to see the sculptures of different animals. When I …went…. down the stairs, I fell down and got late, so I hurried to find my group. Mrs. Craig ..got.. really angry and I had to walk just next to her during the whole trip. It could be a great adventure for everyone, but not for me.

Read the text in exercise 9 again. Complete the questions.

1. Where did they go? ―The Tower of London.
2. Who _sat at the back of the bus_? ―The most silent students.
3. _Did they see__ the jewels section? ―Yes, they did.
4. _Why was the girl late? ―Because she fell down the stairs.
5. _Was the trip_ a great adventure for her? ―No, it wasn’t.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Cümleleri örnekteki gibi yeniden yazınız.
1. Müzenin girişinde rehberle görüştüm. (-)
Müzenin girişindeki rehberle konuşmadım.
2. Şehirdeki tarihi yerleri ziyaret etmedi. (+)
Kentteki tarihi yerleri gezdi
3. Grup Çin Seddi’ni erken terk etti. (?)
Grup Çin Seddi’ni erken mi terk etti?
4. Biletlerimizi bilet görevlisine verdik. (-)
Biletçiye biletlerimizi vermedik.
5. Öğrenciler Piramitlerin tarihini anladılar. (?)
Öğrenciler Piramitlerin tarihini anladılar mı?
6. Öğretmen grup üyelerinin isimlerini yazmadı. (+)
Öğretmen grup üyelerinin isimlerini yazdı.

Cümleleri parantez içindeki fiillerin basit geçmiş halleriyle tamamlayın.

1. Tarihçiler Göbeklitepe Tapınağı’nı bulunca heyecanlandılar.
2. Arkeologlar Türkiye’de 3200 yıllık kayıp bir şehir keşfettiler.
3. Sarayın bazı odalarını _görmedik__.
4. İnşaatçılar heykeli bitirmeden önce kral öldü.
5. Gözetleme kulesinden güzel dağlara baktım.
6. Kasabamızdan ayrıldıktan sonra vatanımızı özledik.
7. Mezarın kaç merdiveni vardı?

Metni kutudaki fiillerin past simple formuyla tamamlayın.

Geçen hafta okulumuz Londra Kulesi’ne bir tur rezervasyonu yaptı. Tarihi bir bina görünce hepimiz heyecanlandık. Hepimiz ..koştuk.. otobüse gittik. Çoğu öğrenci arkada oturmak istedi. Bayan Craig …orada oturmak için… en sessiz olanları seçti. Tabii ki …ön koltuklardan birindeydim çünkü yoldaki manzarayı merak ediyordum. Vardığımızda, Bayan Craig …beş kişilik… gruplar oluşturdu ve sırayla binaya girdik. Mücevher bölümünü ..gördükten sonra, farklı hayvanların heykellerini görmeye gittim. Ben …merdivenlerden… aşağı indiğimde düştüm ve geç kaldım, bu yüzden grubumu bulmak için acele ettim. Bayan Craig ..gerçekten sinirlendi ve tüm yolculuk boyunca onun hemen yanında yürümek zorunda kaldım. Herkes için harika bir macera olabilir ama benim için değil.

Alıştırma 9’daki metni tekrar okuyun. Soruları tamamlamak.

1. Nereye gittiler? -Londra kulesi.
2. Otobüsün arkasında kim oturdu? ―En sessiz öğrenciler.
3. Mücevher bölümünü gördüler mi__? -Evet yaptılar.
4. _Kız neden geç kaldı? “Çünkü merdivenlerden düştü.
5. _Yolculuk_ onun için harika bir macera mıydı? Hayır, değildi.

Diğer sayfaların cevaplarını aşağıdaki linke tıklayarak görebilirsiniz.
9. SINIF İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir