9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 101 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Erkad Yayıncılık

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 101 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Erkad Yayıncılık

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 101 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Erkad Yayıncılık

6. Work in pairs. Read the dialogue in section 4 again and write a similar dialogue using the following phrases.

Unfortunately
I’m gonna …
As far as I remember, …
I can clearly remember that …

ANSWER:
Ali: Did you see the Planet documentary on TV last night?
Veli: Yes, what about you?
Ali: Unfortunately no, because I had an exam. I didn’t see it. Can you tell me what happened?
Veli: As far as I remember, he talked about the natural beauties of our planet and the effects of climate change.
Ali: Yes, you’re right. I can clearly remember that it was a very good documentary.
Veli: Absolutely right.
Ali: I’ll watch it online.
Veli: Enjoy.

Then act it out with your partner.

7. What do you know about Troy? Why was it famous? Listen and find out

8. Listen to the recording again. Imagine that you are an archaeologist. Write about Troy.

9. Work in pairs. Read the instruction below. Ask and answer simple questions to make an interview.

Student A
Ask simple questions about past times and past events.
Student B
Answer the questions about past times and past events.
Your dialogue should answer the questions below.
1. Where did you go last summer?
2. What did you do there?
3. Where did you visit there?
4. Did you like there?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

6. Çiftler halinde çalışın. 4. bölümdeki diyaloğu tekrar okuyun ve aşağıdaki ifadeleri kullanarak benzer bir diyalog yazın.

Maalesef
Eceğim …
Hatırladığım kadarıyla, …
Bunu çok net hatırlıyorum…

CEVAP:
Tina: Dün gece televizyonda Planet belgeselini gördün mü?
Maya: Evet, peki ya sen?
Tina: Ne yazık ki hayır, çünkü sınavım vardı. Görmedim. Bana ne olduğunu anlatır mısın?
Maya: Hatırladığım kadarıyla gezegenimizin doğal güzelliklerinden ve iklim değişikliğinin etkilerinden bahsetmişti.
Tina: Evet, haklısın. Çok güzel bir belgeseldi.
Maya: Kesinlikle doğru.
Tina: İnternetten izleyeceğim.
Maya: Tadını çıkar.

Daha sonra partnerinizle birlikte hareket edin.

7. Truva hakkında ne biliyorsun? Neden ünlüydü? Dinleyin ve öğrenin

8. Kaydı tekrar dinleyin. Bir arkeolog olduğunuzu hayal edin. Truva hakkında yaz.

9. Çiftler halinde çalışın. Aşağıdaki talimatı okuyun. Röportaj yapmak için basit sorular sorun ve yanıtlayın.

Öğrenci bir
Geçmiş zamanlar ve geçmiş olaylar hakkında basit sorular sorun.
Öğrenci B
Geçmiş zamanlar ve geçmiş olaylarla ilgili soruları yanıtlayın.
Diyalogunuz aşağıdaki sorulara cevap vermelidir.
1. Geçen yaz nereye gittiniz?
2. Orada ne yaptınız?
3. Orayı nereleri ziyaret ettiniz?
4. Orayı beğendin mi?

Diğer sayfaların cevapları
9. sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir