9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Erkad Yayıncılık

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Erkad Yayıncılık

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Erkad Yayıncılık

SAYFA 17 TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ VE CEVAPLARI

9. Listen to the dialogue and fill in the blanks with the words below
1. businessman
2. housewife
3. grandfather
4. grandmother
5. aunt
6. nurse

Pam : Look, Anita. This is my family. This is my father. He is a 1 businessman . And this is my mother. She is a 2 housewife . They live in California, the USA. I miss them.
Anita : And, who is this in the picture?
Pam : My 3 grandfather , Steven. He is retired. And, this is my 4 grandmother., Laura.
Anita : Hmm, who is she?
Pam : She is my mother’s sister and she is my 5 aunt, Nena. She is a 6 nurse And this is my dog, Corn.
Anita : Oh! It is lovely.
Pam : Yeah! It’s very lovely.
Anita : How many brothers and sisters have you got?
Pam : I’m an only child

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

9. Diyaloğu dinleyin ve aşağıdaki kelimelerle boşlukları doldurun
1. iş adamı
2. ev hanımı
3. büyükbaba
4. büyükanne
5. teyze
6. hemşire

Pam: Bak, Anita. Bu benim ailem. Bu benim babam. O bir 1 iş adamıdır. Ve bu benim annem. Kendisi 2 ev hanımıdır. ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşıyorlar. Onları özledim.
Anita: Peki resimdeki kim?
Pam: 3. büyükbabam Steven. Emekli oldu. Ve bu da 4. büyükannem Laura.
Anita: Hmm, kim o?
Pam: O annemin kız kardeşi ve 5. teyzem Nena. O bir 6 hemşire ve bu da benim köpeğim Corn.
Anita: Ah! Çok hoş.
Pam: Evet! Çok hoş.
Anita: Kaç erkek ve kız kardeşin var?
Pam: Ben tek çocuğum


10. Read the dialogue and answer the questions.
ANSWER:
1. He is a businessman.
2. No, she isn’t.
3. Her family lives in California, the USA.
4. Yes, she does.
5. She is an only child.
6. Its name is Corn.

1. How does Pam’s father earn his life?
2. Is her mother a doctor?
3. Where does her family live?
4. Does she miss her family?
5. How many sisters has Pam got?
6. What is her dog’s name?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

10. Diyaloğu okuyun ve soruları cevaplayın.
CEVAP:
1. O bir iş adamıdır.
2. Hayır, değil.
3. Ailesi ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşıyor.
4. Evet, öyle.
5. O tek çocuktur.
6. Adı Mısırdır.

1. Pam’in babası hayatını nasıl kazanıyor?
2. Annesi doktor mu?
3. Ailesi nerede yaşıyor?
4. Ailesini özlüyor mu?
5. Pam’in kaç kız kardeşi var?
6. Köpeğinin adı nedir?


10. Read the dialogue and answer the questions.
ANSWER:
1. He is a businessman.
2. No, she isn’t.
3. Her family lives in California, the USA.
4. Yes, she does.
5. She is an only child.
6. Its name is Corn.

1. How does Pam’s father earn his life?
2. Is her mother a doctor?
3. Where does her family live?
4. Does she miss her family?
5. How many sisters has Pam got?
6. What is her dog’s name?

11. Take a photo of your own family and talk about your family members.
This is my
He/She is my
He/She is a/an
I have got

12. Listen to the recording and act it out with your partner.
Rita : How do you earn your life, Nick?
Nick : I’m a vet.
Rita : That’s a good job.
Nick : And what do you do, Rita?
Rita : I’m a hairdresser, Nick.

13. Listen and circle the correct form you hear

ANSWER:
1. I’ve
2. have
3. have
4. They’ve
5. has
6. She’s

1. I’ve got a high tech mobile phone.
2. You have got a good English teacher.
3. We have got a kitten.
4. They’ve got a big house.
5. He has got a brother.
6. She’s got a lot of friends.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

11. Kendi ailenizin fotoğrafını çekin ve aile üyeleriniz hakkında konuşun.
Bu benim
O benim
O bir/bir
Ben sahibim

12. Kaydı dinleyin ve partnerinizle birlikte canlandırın.
Rita: Hayatını nasıl kazanıyorsun Nick?
Nick: Ben bir veterinerim.
Rita: Bu iyi bir iş.
Nick: Peki sen ne yapıyorsun, Rita?
Rita: Ben bir kuaförüm, Nick.

13. Dinleyin ve duyduğunuz doğru şekli daire içine alın

CEVAP:
1. Ben
2. sahip olmak
3. sahip olmak
4. Onlar
5. var
6. O

1. Yüksek teknolojiye sahip bir cep telefonum var.
2. İyi bir İngilizce öğretmeniniz var.
3. Bir yavru kedimiz var.
4. Büyük bir evleri var.
5. Bir erkek kardeşi var.
6. Bir sürü arkadaşı var.

Diğer sayfaların cevapları 9. sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir