9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 41 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Erkad Yayıncılık

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 41 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Erkad Yayıncılık

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 41 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Erkad Yayıncılık

4. Work in pairs. Study the tables below, then make a dialogue as in the example.

e.g.

A : What type of movies do you like watching?
B : I like action films. I think they are exciting.

ANSWER:
What kind of movies do you like watching?
I like science fiction movies. I think they are exciting.

What kind of movies do you like watching?
I like comedy movies. I think they are funny.

Expressing Opinions

To express our opinions, we can use:

5. Listen to the recording and circle the correct option.
ANSWER:
don’t like-like-am crazy about-usually

My name is Sandy and I like/don’t like dramas. They are not my favourite. I think they waste our time. I like/hate comedy movies. I am crazy about/can’t stand them.My mother and I usually/never go to the movies and watch comedies.

6. Listen to the recording again and read the sentences below. Then mark the sentence is T(true) or F(false).

ANSWER:
1.-F
2.T
3.F
4.T
5.T

1. Sandy likes dramas.
2. Dramas aren’t Sandy’s favourite.
3. Sandy can’t stand comedy movies.
4. Sandy loves comedy movies.
5. Sandy and her mother usually watch comedies.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4. Çiftler halinde çalışın. Aşağıdaki tabloları inceleyin ve örnekteki gibi bir diyalog kurun.

Örneğin.

Cevap: Hangi tür filmleri izlemeyi seversiniz?
B: Aksiyon filmlerini severim. Heyecan verici olduklarını düşünüyorum.

CEVAP:
Ne tür filmler izlemeyi seversiniz?
Bilim kurgu filmlerini severim. Heyecan verici olduklarını düşünüyorum.

Ne tür filmler izlemeyi seversiniz?
Komedi filmlerini severim. Bence komikler.

Fikirler ifade etmek

Görüşlerimizi ifade etmek için şunları kullanabiliriz:

5. Kaydı dinleyin ve doğru seçeneği daire içine alın.
CEVAP:
genellikle delirmekten hoşlanmıyorum

Adım Sandy ve dizileri severim/sevmem. Onlar benim favorim değiller. Zamanımızı boşa harcadıklarını düşünüyorum. Komedi filmlerini severim/nefret ederim. Bunlara deli oluyorum/dayanamıyorum. Annem ve ben genellikle/hiç sinemaya gitmeyiz ve komedi izlemeyiz.

6. Kaydı tekrar dinleyip aşağıdaki cümleleri okuyun. Daha sonra cümleleri T(doğru) veya F(yanlış) olarak işaretleyin.

CEVAP:
1.-F
2.T
3.F
4.T
5.T

1. Sandy dramaları sever.
2. Dramalar Sandy’nin favorisi değil.
3. Sandy komedi filmlerine dayanamaz.
4. Sandy komedi filmlerini seviyor.
5. Sandy ve annesi genellikle komedi izliyorlar.

Diğer sayfaların cevapları
9. sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir