9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 53 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Erkad Yayıncılık

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 53 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Erkad Yayıncılık

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 53 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Erkad Yayıncılık

What do you do during your summer holiday?

I go to the village on holiday and swim in the sea. I travel with friends. I do sports.

3. a) Imagine you are on a tropical island. Look at the questions and prepare answers for a TV Interview.

1. How do you describe the island?
The island is very beautiful for a holiday. The sea and sand are wonderful. It’s great to live here.
2. What problems do you have on the island?
Transportation on the island is difficult. It takes a very long time to go to big cities.
3. How do you feel? Are you happy?
I am very happy on the island. I feel rested, relaxed and stress-free.
4. How do you spend your time on the island?
I swim, rest, and do sports on the island. I spend time with my friends.
5. What basic things have you got with you?
I have money, books, a phone and plenty of internet.
6. How long can you survive without water?
I think you can stay without water for 3 days.

b) Work in pairs. Follow the instructions

Student A
You are a TV reporter. Ask your partner the questions in section 3a.
Student B
You live on an island. Answer the TV reporter’s questions.

c) Change the roles and do the activity in section 3b again.

4. Imagine you are on an island. Write your island diary. Think about these questions

a) Imagine you are on a tropical island. Look at the questions and prepare answers for a TV Interview.

✓ Describe the island. Do you like it?
✓ What problems do you have?
✓ How do you spend your time?
✓ What things do you take with you?
✓ How do you feel?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Yaz tatilinizde ne yaparsınız?

Tatilde köye gidiyorum ve denizde yüzüyorum. Arkadaşlarla seyahat ediyorum. Spor yaparım.

3. a) Tropikal bir adada olduğunuzu hayal edin. Sorulara bakın ve TV Röportajı için cevapları hazırlayın.

1. Adayı nasıl tanımlıyorsunuz?
Ada tatil için çok güzel. Deniz ve kum muhteşem. Burada yaşamak harika.
2. Adada ne gibi sorunlar yaşıyorsunuz?
Adada ulaşım zordur. Büyük şehirlere gitmek çok uzun zaman alıyor.
3. Nasıl hissediyorsunuz? Mutlu musun?
Adada çok mutluyum. Kendimi dinlenmiş, rahatlamış ve stressiz hissediyorum.
4. Adada zamanınızı nasıl geçiriyorsunuz?
Adada yüzüyorum, dinleniyorum ve spor yapıyorum. Arkadaşlarımla vakit geçiriyorum.
5. Yanınızda hangi temel şeyler var?
Param, kitaplarım, telefonum ve bol miktarda internetim var.
6. Su olmadan ne kadar süre hayatta kalabilirsiniz?
Sanırım 3 gün susuz kalabilirsin.

b) Çiftler halinde çalışın. Talimatları takip et

Öğrenci bir
Sen bir televizyon muhabirisin. Partnerinize bölüm 3a’daki soruları sorun.
Öğrenci B
Bir adada yaşıyorsunuz. TV muhabirinin sorularını yanıtlayın.

c) Rolleri değiştirin ve bölüm 3b’deki etkinliği tekrar yapın.

4. Bir adada olduğunuzu hayal edin. Ada günlüğünüzü yazın. Bu sorular hakkında düşünün

a) Tropikal bir adada olduğunuzu hayal edin. Sorulara bakın ve TV Röportajı için cevapları hazırlayın.

✓ Adayı tanımlayın. Hoşuna gitti mi?
✓ Hangi sorunlarınız var?
✓ Zamanınızı nasıl geçiriyorsunuz?
✓ Yanınıza hangi şeyleri alırsınız?
✓ Nasıl hissediyorsun?

Diğer sayfaların cevapları
9. sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir