9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 68 Türkçe Çevirisi ve Cevapları Pasifik Yayınları

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 68 9. sınıf İngilizce ders kitabı Pasifik Yayınları  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. Teen Wise 9. sınıf İngilizce Ders kitabı İngilizce metinlerin ve soruların bölüm bölüm çevirilerini yazdık. 5. ünite Sayfa 68 Türkçe çevirisini kısaca yazdık.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 68

SAYFA 68 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

19. Work in pairs. Find photographs of three people from your country. Describe and compare their appearances and characters. You can choose words from the list below

In the picture, Zeynep’s hair is shorter than Fatma’s. Fatma is thinner than Zeynep. Zeynep is more cheerful in the photos.

Appearance
attractive, good-looking, handsome, ugly, unattractive, well-dressed, casually dressed, clean, dirty, untidy

Height
not very tall, medium height, average height

Weight and Build
slim, medium-build, strong, athletic

Hair
dark, fair, blond, grey, white, straight, curly, wavy

Age
young, old, middle-aged, about forty, twenty years old

Character
easy-going, sociable, unsociable, strong, honest, energetic, careful, careless, shy, selfish, aggressive, modest, generous, boring

Mind
clever, intelligent, foolish, stupid

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

19. Çiftler halinde çalışın. Ülkenizden üç kişinin fotoğraflarını bulun. Görünüşlerini ve karakterlerini tanımlayın ve karşılaştırın. Aşağıdaki listeden kelimeleri seçebilirsiniz

Resimde Zeynep’in saçı Fatma’nın saçından daha kısadır. Fatma, Zeynep’ten daha incedir. Fotoğraflarda Zeynep daha neşeli.

Görünüm
çekici, iyi görünümlü, yakışıklı, çirkin, çekici olmayan, iyi giyimli, gündelik giyimli, temiz, kirli, düzensiz

Yükseklik
çok uzun değil, orta boy, orta boy

Ağırlık ve Yapı
ince, orta yapılı, güçlü, atletik

Saç
karanlık, adil, sarışın, gri, beyaz, düz, kıvırcık, dalgalı

Yaş
genç, yaşlı, orta yaşlı, yaklaşık kırk, yirmi yaşında

Karakter
kolay, sosyal, asosyal, güçlü, dürüst, enerjik, dikkatli, dikkatsiz, utangaç, bencil, agresif, mütevazı, cömert, sıkıcı

Akıl
zeki, zeki, aptal, aptal


Proverb Time

Teachers open the door. You enter by yourself.
Chinese Proverb
(Teachers teach and inspire you, but you must work hard for success.)

Self Assessment
Read and tick (✔) the right column.

Asking about and describing people’s appearances and characters

Comparing characteristics and appearances

Expressing opinions (Agreeing, disagreeing, etc …)

Talking about current activities

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Atasözü Zamanı

Öğretmenler kapıyı açar. Kendiniz giriyorsunuz.
Çin atasözü
(Öğretmenler size öğretir ve size ilham verir, ancak başarı için çok çalışmalısınız.)

Öz değerlendirme
Okuyun ve sağdaki sütunu (✔) işaretleyin.

İnsanların görünüşlerini ve karakterlerini sormak ve açıklamak

Özelliklerin ve görünüşlerin karşılaştırılması

Fikir beyan etmek (Katılmak, katılmamak, vb…)

Mevcut faaliyetler hakkında konuşmak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir