9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 79-80 Türkçe Çevirisi ve Cevapları Pasifik Yayınları

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 79-80 9. sınıf İngilizce ders kitabı Pasifik Yayınları  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. Teen Wise 9. sınıf İngilizce Ders kitabı İngilizce metinlerin ve soruların bölüm bölüm çevirilerini yazdık. 6. ünite Sayfa 79-80 Türkçe çevirisini kısaca yazdık.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 79-80

SAYFA 79 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

20. Write true (T) or false (F).
1. If you want to be in a romantic city, you should go to Paris. F
2. Escargot is a popular French cuisine. T
3. You can do shopping in Fifth Avenue. T
4. Most tourists go to Venice to eat risotto. F
5. If you have a problem in New York, no one will help you. F

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

20. Doğru (T) veya yanlış (F) yazın.
1. Romantik bir şehirde olmak istiyorsanız Paris’e gitmelisiniz. F
2. Escargot popüler bir Fransız mutfağıdır. T
3. Beşinci Cadde’de alışveriş yapabilirsiniz. T
4. Turistlerin çoğu Venedik’e risotto yemek için gider. F
5. New York’ta bir sorununuz varsa size kimse yardım etmez. F


WRITING TIME
21. Which city would you like to visit? Write a short paragraph about it and state your reasons.

I would like to visit Istanbul. Because Istanbul is a very beautiful city. Istanbul is a city with beautiful natural beauties and history.
I would like to watch the Bosphorus and travel by ship. There are also many historical artefacts. Hagia Sophia, Blue Mosque etc.

Speaking Time

22. Talk with your friends about some basic cultural differences of places you have visited.

e.g. 1.
I went to Şanlıurfa last year. It is a place for culture and customs. The people of Şanlıurfa love eating meat a lot. However, in İzmir, people prefer eating vegetables and they have various types of salads.
e.g. 2.
Indian food is spicy, but it is not the same in Australia. The Australians use vegetables in their sauces.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

YAZMA ZAMANI
21. Hangi şehri ziyaret etmek istersiniz? Bununla ilgili kısa bir paragraf yazın ve nedenlerinizi belirtin.

İstanbul’u ziyaret etmek istiyorum. Çünkü İstanbul çok güzel bir şehir. İstanbul, güzel doğal güzellikleri ve tarihi olan bir şehirdir.
Boğaziçi izlemek ve gemi ile seyahat etmek istiyorum. Ayrıca birçok tarihi eser var. Ayasofya, Sultanahmet Camii vb.

konuşma zamanı

22. Ziyaret ettiğiniz yerlerin bazı temel kültürel farklılıkları hakkında arkadaşlarınızla konuşun.

Örneğin. 1.
Geçen yıl Şanlıurfa’ya gittim. Kültür ve geleneklerin olduğu bir yerdir. Şanlıurfa halkı et yemeyi çok sever. Ancak İzmir’de insanlar sebze yemeyi tercih ediyor ve salata çeşitleri var.
Örneğin. 2.
Hint yemekleri baharatlıdır, ancak Avustralya’da aynı değildir. Avustralyalılar sebzeleri soslarında kullanırlar.


SAYFA 80 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

23. Answer: How much can you understand the announcements, telephone calls, songs or films in English?

24.Read the three types of airline announcements below. Then, listen to the
announcements and write their order.
A. Final boarding announcement (1 )
B. Pre-boarding announcement (3 )
C. Boarding announcement (2)

25. Listen again and answer the questions.

1. What is the flight number?
2. Where will the passengers fly to?
3. What is the gate number?

Answer Key
1. It is 372A.
2. They will fly to London.
3. It is 11.

Quote Time
“What is normal for me and for my culture is not universal.” Annemarie Perez

Self Assessment

Asking about and describing cities
Identifying cultural differences
Talking about travel and tourism
Ordering food

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

23. Cevap: İngilizce duyuruları, telefon konuşmalarını, şarkı veya filmleri ne kadar anlıyorsunuz?

24.Aşağıdaki üç tür havayolu duyurusunu okuyun. Ardından, dinleyin
duyuruları ve siparişlerini yazın.
A. Son biniş duyurusu (1)
B. Biniş öncesi duyurusu (3)
C. Biniş duyurusu (2)

25. Tekrar dinleyin ve soruları cevaplayın.

1. Uçuş numarası nedir?
2. Yolcular nereye uçacak?
3. Kapı numarası nedir?

Cevap anahtarı
1. 372A’dır.
2. Londra’ya uçacaklar.
3. 11’dir.

Teklif Süresi
“Benim ve kültürüm için normal olan evrensel değildir.” Annemarie Perez

Öz değerlendirme

Şehirler hakkında soru sorma ve açıklama
Kültürel farklılıkları belirleme
Seyahat ve turizm hakkında konuşmak
Yemek sipariş etmek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir