9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 14, 15 Pasifik Yayınları

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 14, 15 9. sınıf İngilizce ders kitabı Pasifik Yayınları  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. Teen Wise 9. sınıf İngilizce Ders kitabı İngilizce metinlerin ve soruların bölüm bölüm çevirilerini yazdık. 1. ünite Sayfa 14, 15 Türkçe çevirisini kısaca yazdık.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 14, 15

SAYFA 14 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

9. Write an e-mail to a pen friend and introduce yourself. Give information about your family and your possessions

10. Answer: Would you like to study abroad? Why /Why not?

1. Listen to the dialogue. Put a tick (✔) for each greeting or conversation sentence in the table on the next page.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

9. Bir kalem arkadaşınıza e-posta yazın ve kendinizi tanıtın. Aileniz ve eşyalarınız hakkında bilgi verin

10. Cevap: Yurtdışında okumak ister misiniz? Neden / Neden olmasın?

1. Diyaloğu dinleyin. Sonraki sayfadaki tabloya her selamlama veya konuşma cümlesi için bir işaret (✔) koyun.


SAYFA 15 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Hey!
What’s up?
How old are you?
What’s the weather like?
Is there a chemist’s around here?
Pleased to meet you!

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Merhaba!
Naber?
Kaç yaşındasın?
Hava nasıl?
Buralarda kimyager var mı?
Tanıştığımıza memnun oldum!


12. Listen again. Read the sentences and write true (T) or false (F).

1. Haruki meets Amy for the first time. (…..)
2. Amy is new at school. (…..)
3. Haruki is from the USA. (…..)
4. Haruki doesn’t like the weather in the USA. (…..)
5. Haruki doesn’t know where the student centre is. (…..)

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

12. Tekrar dinleyin. Cümleleri okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

1. Haruki, Amy ile ilk kez tanışır. (…..)
2. Amy okulda yenidir. (…..)
3. Haruki ABD’lidir. (…..)
4. Haruki ABD’deki havayı sevmiyor. (…..)
5. Haruki öğrenci merkezinin nerede olduğunu bilmiyor. (…..)


Speaking Time
13. Read the sample sentences in the boxes and complete the dialogues on the next page. Then, practise similar dialogues with your
friends.

• Jack, please meet
Nicolas.
• Meet my …
• Leila, this is Barbara.
Barbara, this is Leila.
• This is …
• I am …

• Nice to meet you.
• Pleased to meet you.
• Happy to meet you.
• How do you do?

• Not much.
• I’m good.
• Just fine.

• I’m a teacher/ gardener / doctor, etc.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

12. Tekrar dinleyin. Cümleleri okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

1. Haruki, Amy ile ilk kez tanışır. (…..)
2. Amy okulda yenidir. (…..)
3. Haruki ABD’lidir. (…..)
4. Haruki ABD’deki havayı sevmiyor. (…..)
5. Haruki öğrenci merkezinin nerede olduğunu bilmiyor. (…..)

konuşma zamanı
13. Kutulardaki örnek cümleleri okuyun ve sonraki sayfadaki diyalogları tamamlayın. Ardından, benzer diyalogları çocuğunuzla pratik yapın.
Arkadaş.

• Jack, lütfen tanışın
Nicolas.
• Benimle tanış…
• Leila, bu Barbara.
Barbara, bu Leila.
• Bu …
• NS …

• Tanıştığımıza memnun oldum.
• Tanıştığımıza memnun oldum.
• Tanıştığıma memnun oldum.
• Nasılsınız?

• Fazla değil.
• İyiyim.
• Gayet iyi.

• Ben bir öğretmenim/bahçıvanım/doktorum vb.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir