9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 16 Pasifik Yayınları

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 16 9. sınıf İngilizce ders kitabı Pasifik Yayınları  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. Teen Wise 9. sınıf İngilizce Ders kitabı İngilizce metinlerin ve soruların bölüm bölüm çevirilerini yazdık. 1. ünite Sayfa 16 Türkçe çevirisini kısaca yazdık.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 16

SAYFA 16 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

David: Hey, Steve! This is Jen, my neighbour. And this is my cousin, John.
Steve: Hi, Jen! Hi, John! Nice to meet you!
Jen: Hi! Nice to meet you, too!
David: How is it going Steve?
Steve: Just fine. How many cousins have you got, David?
David: I’ve got three cousins and we all live here, in London.
Steve: You’re lucky. I’ve got no cousins.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

David: Selam Steve! Bu Jen, komşum. Bu da kuzenim John.
Steve: Merhaba Jen! Merhaba John! Tanıştığımıza memnun oldum!
Jen: Merhaba! Ben de çok memnun oldum!
David: Nasıl gidiyor Steve?
Steve: Sadece iyi. Kaç kuzenin var David?
David: Üç kuzenim var ve hepimiz burada, Londra’da yaşıyoruz.
Steve: Şanslısın. Hiç kuzenim yok.


Michael: Tom! Long time no see.
Tom: That’s right, Michael. I haven’t seen you for a long time.
What’s up?
Michael: Meet my wife. She is Turkish.
Selma: Hi! I am Selma.
Tom: Happy to meet you . What do you do Selma?
Selma: I am a student at Cambridge University.
Tom: Where do your family live?
Selma: They live in Turkey

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Michael: Tom! Uzun zamandır görüşemedik.
Tom: Bu doğru, Michael. Seni uzun zamandır görmedim.
Naber?
Michael: Karımla tanış. O Türk.
Selma: Merhaba! Ben Selma’yım.
Tom: Tanıştığımıza memnun oldum. Selma’yı ne yapıyorsun?
Selma: Cambridge Üniversitesi’nde öğrenciyim.
Tom: Ailen nerede yaşıyor?
Selma: Türkiye’de yaşıyorlar


14. Listen and circle the correct form you hear.

1. – Hi, how are you?
– I am / ’m good, thanks.
2. – This is my friend Carl. He is / ’s a policeman.
3. He has / ’s got five sisters.
4. – What is / ’s up?
– Not much.
5. We are / ’re from the same country.
6. I have / ’ ve got no brothers.
7. – How old is she?
– She is / ’s seventeen.
8. It is / ’s nice to meet you.
9. It is / ’s not far. Go down this street.
10. I have / ‘ve got two brothers and one sister.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

14. Dinleyin ve duyduğunuz doğru şekli daire içine alın.

1. – Merhaba, nasılsın?
– İyiyim, teşekkürler.
2. – Bu arkadaşım Carl. O bir polistir.
3. Beş kız kardeşi vardır.
4. – Neler var?
– Fazla değil.
5. Aynı ülkedeniz.
6. Kardeşim yok / yok.
7. – Kaç yaşında?
– O on yedi yaşında.
8. Tanıştığımıza memnun oldum.
9. Uzak değil. Bu sokaktan aşağı inin.
10. İki erkek kardeşim ve bir kız kardeşim var.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir