9. Sınıf İngilizce UPLIFT Çalışma Kitabı Sayfa 19 Türkçe Çevirileri ve Cevapları

9. Sınıf İngilizce UPLIFT Çalışma Kitabı Sayfa 19 Türkçe Çevirileri ve Cevapları

9. Sınıf İngilizce UPLIFT Çalışma Kitabı Sayfa 19 Türkçe Çevirileri ve Cevapları

a. Read the paragraph about Bolu and complete the missing parts in the chart below

Bolu is a city located in the Black Sea Region of Türkiye. It has an area of 8,323 km2 and a population of 316,126 people. It has a cold climate. The average temperature is around 10.9°C in a year. There are lakes, rivers, hot springs, mountains, and forests

ANSWER:
Area
The Black Sea Region

Environment
Lakes
Rivers
Hot springs
Mountains
Forests

b. Write similar paragraphs as in Exercise a for Şanlıurfa and Muğla.

ANSWER:
Şanlıurfa is a city located in the South-eastern Anatolia Region of Türkiye. It has an area of 19,242 km2 and a population of 2,115,256 people. It has a hot climate. The average temperature is around 19°C in a year. There are traditional houses, ancient ruins, mosques, temples, and Turkish baths.

Muğla is a city located in the Aegean Region in Türkiye. It has an area of 12,655 km2 and a population of 1,000,773 people. It has a warm climate. The average temperature is around 15°C in a year. There are traditional houses, mountains, lakes, rivers, beaches, and bays.

c. Write True (T) or False (F) for the statements below.

e.g. Bolu is the coldest city of all. T

ANSWER:
1. F
2. T
3. T
4. F
5. T

1. Bolu is warmer than Şanlıurfa.
2. Şanlıurfa is the most crowded city of all.
3. Muğla is larger than Bolu.
4. Şanlıurfa is the smallest of all.
5. Muğla is colder than Şanlıurfa.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

A. Bolu ile ilgili paragrafı okuyunuz ve aşağıdaki çizelgede eksik olan kısımları tamamlayınız.

Bolu, Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde yer alan bir şehirdir. 8.323 km2 alana ve 316.126 kişilik nüfusa sahiptir. Soğuk bir iklimi var. Yıllık ortalama sıcaklık 10,9°C civarındadır. Göller, nehirler, kaplıcalar, dağlar ve ormanlar var

CEVAP:
Alan
Karadeniz Bölgesi

Çevre
Göller
Nehirler
Kaplıcalar
Dağlar
Ormanlar

B. Alıştırma a’dakine benzer paragrafları Şanlıurfa ve Muğla için yazınız.

CEVAP:
Şanlıurfa, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan bir şehirdir. 19.242 km2 yüzölçümüne ve 2.115.256 kişilik nüfusa sahiptir. Sıcak bir iklime sahiptir. Yıllık ortalama sıcaklık 19°C civarındadır. Geleneksel evler, antik kalıntılar, camiler, tapınaklar ve Türk hamamları bulunmaktadır.

Muğla, Türkiye’nin Ege Bölgesinde yer alan bir ilidir. 12.655 km2 yüzölçümüne ve 1.000.773 kişilik nüfusa sahiptir. Sıcak bir iklime sahiptir. Yıllık ortalama sıcaklık 15°C civarındadır. Geleneksel evler, dağlar, göller, nehirler, plajlar ve koylar var.

C. Aşağıdaki ifadelere Doğru (T) veya Yanlış (F) yazınız.

Örneğin. Bolu en soğuk şehirdir. T

CEVAP:
1.F
2.T
3.T
4.F
5.T

1. Bolu Şanlıurfa’ya göre daha sıcaktır.
2. Şanlıurfa en kalabalık şehirdir.
3. Muğla, Bolu’dan daha büyüktür.
4. Şanlıurfa en küçüğüdür.
5. Muğla Şanlıurfa’ya göre daha soğuktur.

Diğer sayfaların cevaplarını gör
9. Sınıf İngilizce UPLIFT  Çalışma Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir