9. Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 125-126-127 Cevapları

Bu yazıda “9. Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 125-126-127 Cevapları” sorusunun cevapları yazdık.

9. Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 125-126-127 Cevapları

SAYFA 125 CEVAPLARI

Aşağıdaki terimleri birer cümleyle açıklayınız.

BOY:

İlk Türk devletlerinde ailelerin birleşmesiyle kan bağına dayalı olarak siyasal ve sosyal bir birlik oluşturmalarına boy denir. 

TÖRE:

Bir toplumda ahlak, gelenek, görenek ve ortaklaşa alışkılarca belirlenmiş, benimsenmiş davranışların ve yaşama biçimlerinin, öteden beri uyulagelen toplumsal kuralların, şu ya da bu konuda tutulagelen yolların tümü.

Töre; bir toplumda yazılı olmayan, gelenekleşmiş kanun ve kurallardır.

KUT:

İslamiyet öncesi Türk devletlerinde devleti yönetme yetkisinin hükümdara Tanrı tarafından verildiğine inanılır, bu inanca da kut anlayışı denilirdi.

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Soruların cevaplarını linklerden okuyabilirsiniz.

1. Türkiye, coğrafi bir ad olarak hangi bölgeler için kullanılmıştır?

2. Türkler savaşlarda hangi taktikleri uygulamıştır?

3. Türklerdeki egemenlik anlayışının sonuçları nelerdir?

4. Uygurların yerleşik hayata geçmelerinin hayat tarzlarına etkisi nedir?

5. İpek Yolu güzergâhının sık sık yön değiştirmesinin nedeni nedir

SAYFA 126 CEVAPLARI

Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız

4. ÜNİTE: 1.E 2.D 3.B 4.E 5.A 6.B 7.A 8.A

SAYFA 127 CEVAPLARI

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Tahta geçtikten sonra Hun Hükümdarı Attila’nın yerinde başka biri olsaydı ne yapardı?

2. Hun Hükümdarı Attila’nın sade bir yaşam sürmesinin gerekçeleri neler olabilir?

3. Libas nedir?

Giyilmek için yapılmış her türlü giyim eşyasının ortak adı, giyim, giyecek.

4. Attila’nın kişisel özellikleri nelerdir?

Sade yaşamayı seven, mütevazi, temizliği seven, merhametli ve itaat edenlere lütufkar birisiydi.

5. Hun Hükümdarı Attila’ya Avrupalılar tarafından “Tanrının Kırbacı” unvanının verilmesinin sebepleri neler olabilir?

6. Hangi tarihî şahsiyetin filmini çekmek isterdiniz? Neden?

Fatih Sultan Mehmet. Çünkü, İstanbul’un Fethi ile Orta Çağı kapatmış Yeni Çağı açmıştır.

7. Seçtiğiniz tarihî şahsiyetin baş rolünü oynadığı kısa bir film senaryosu yazınız.

Fatih Sultan Mehmet savaşın en zor anında birliklerine mesaj göndermesi gerekmektedir. Fakat güvenebileceği kimse yoktur.

Ulak Mehmet (Bu sizsiniz) gelir aklına. Mehmet 17 yaşındadır. Fatih Sultan Mehmet’ten aldığı emri canı pahasına Ulubatlı Hasan’a ulaştırır. Zafer kazanılır.9.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları.

One Comment on “9. Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 125-126-127 Cevapları”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir