Devlet Parklar, Okullar, Yollar, Köprüler, Barajlar, Hastaneler Yapmak İçin Ekonomik Kaynağı Nerelerden Sağlamaktadır?

Bu yazıda “Devlet Parklar, Okullar, Yollar, Köprüler, Barajlar, Hastaneler Yapmak İçin Ekonomik Kaynağı Nerelerden Sağlamaktadır?” sorusunun cevabını kısaca yazdık. Devlet halkı için bir çok hizmet yerine getirmektedir. Okullar, yollar, barajlar vb. yapmak gibi .Devlet bu hizmetleri yerine getirmek için ekonomik kaynağı şuradan sağlar;

Devlet Parklar, Okullar, Yollar, Köprüler, Barajlar, Hastaneler Yapmak İçin Ekonomik Kaynağı Nerelerden Sağlamaktadır?

Devlet çeşitli hizmetleri yapabilmek için ilk ve en önemli ekonomik gelir kaynağı vergilerdir..

Devletlerin diğer ekonomik kaynakları;

  1. Vergi
  2. Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri,
  3.  Alınan bağışlar ve yardımlar ile özel gelirler
  4.  Faizler, paylar ve cezalar
  5.  Sermaye gelirleri

İLAVE BİLGİ NOTU

Vergi, ekonomik birimlerden siyasi cebir altında ve karşılıksız devlete kaynak (para) olarak aktarılmasıdır.

Devlet, vergi adı altında çok çeşitli araçlar kullanmakta, daha doğrusu bireylerin ödeme gücünden, türlü fırsatlardan yararlanarak pay almaktadır.

Bireylerin gelir elde etmesi, kurumların kazanç sağlaması, gelirlerin harcanması, istihsal ve satış nedenleriyle ya da miras ve hibe yoluyla malların el değiştirmesi, bir servete sahip olma, sahip olunan servetin değerinde artış görülmesi gibi olaylar, devletin vergi koymasının belli başlı fırsat ve nedenlerini oluşturmaktadır. 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Cevapları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir